Op. Dr. Bülent Turgut AY

 

Uzmanlık alanı:

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Akademik Unvan:
Operatör doktor
 
Yabancı Dil:
İngilizce
 
Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar
Trabzon Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi
İstanbul Üniveristesi Tıp Fakültesi ve Gata Tıp Fakültesi
Erzurum Zh.Tug.K.lığı Sağlık Şb. Müd.
GATA Kadın Hatalıkları Doğum Uzmanlık Eğitimi
İzmir Askeri Hastanesi
Isparta Askeri Hastanesi
Çesav Bostanlı Tıp Merkezi
Çankaya Tıp Merkezi ve Karataş Hastanesi
 
Kurs ve Sertifikalar
Mikro Cerrahi Eğitim ve Araştırma Ser.
Laparoskopi Eğitimi
İnfertilite Temel Tanı ve Tedavi Eğitimi Ser.
Sağlık Bakanlığı Neonatal Resusitasyon Eğitimi
Ultrasonografi Sertifikası
 
Bilimsel Aktivite ve Yayınlar
Yurtiçi ve Yurdışı Yayınlar
Obsetrik ve Jinekoloji Kongreleri
 
Dernekler
İzmir Tabib Odası
Türk Jinekoloji ve Obsetrik Derneği 

Güncelleme : 20.11.2015
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın