Uzm. Dr. Murat ÖZDAMAR

Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji

Akademik Ünvanı: Uzman Doktor
 
Yabancı Dil: İngilizce
 
Eğitim:
1988-1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)
 1994-1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları
 1998-2001 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 
Çalıştığı Kurumlar:
2002-2014 Özel Ege Sağlık Hastanesi
2014-2015 Özel Su Hastanesi
 
Üye Olduğu Dernekler:
Türk Kardiyoloji Derneği
European Socıety Of Cardıology
European Socıety Of Atherosclerosıs
 
Yayınlar: Yabancı Dilde Yurt Dışı Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar:
 
1)      Ö. Aslan, Ö. Kırımlı, Ö. Badak, S. Güneri, Ö. Göldeli, A. Çömlekçi, V. Keskin, M. Özdamar. P Wave Dispersion İn Patients With Hyperthyroidism. New Trends İn Electrocardiology ( Proceeding) 2000; 59-64.
 
2)      O. Kırımlı, S. Kalkan, S. Güneri, Y. Tuncok, B. Akdeniz, M. Özdamar, H. Güven. The Effects Of Captopril On Serum Digoxin Levels İn Patients With Congestive Heart Failure. International Journal Of Clinical Pharmacology And Therapeutics Vol.39, No.7/2001,311-314.
Yabancı Dilde Yurt Dışı Kongrelerde Yayınlanmış Abstraktlar:
 
1)      C. Nazlı, O. Kınay, O. Ergene, O. Kozan, B. Tamcı, E. İşgüzar, B.Y. Seyithanoğlu, A.S. Yazlar, V. Keskin, B. Akdeniz, Ü. Ergene, M. Özdamar. A New Marker Of Left Ventricular Diastolic Dysfunction Intraventricular Dispersion Of Early Diastolic Filling. 6th International Conference On Non-İnvasive Cardiology, Jerusalem, Israel, December 20-22, 1998. ( Journal Of Cardiovascular Diagnosis And Procedures,15;3,1998.( Abstract))
 
2)      Ö. Aslan, Ö. Kırımlı, S. Güneri, Ö. Badak, Ö. Göldeli, B. Tamcı, V. Keskin, M. Özdamar. Electrocardiographic Predictors Of Paroxysmal Atrial Fibrillation İn Patients With Congestive Heart Failure. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;16 (Abstract))
 
3)      Ö. Aslan, Ö. Kırımlı,  Ö. Badak, S. Güneri, Ö. Göldeli, B. Tamcı, V. Keskin, M. Özdamar. P Wave Dispersion İn Patients With Hyperthyroidism. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;63 (Abstract))
 
4)      S. Güneri, Ö. Aslan, Ö. Kırımlı,  Ö. Badak, Ö. Göldeli, B. Akdeniz, V. Keskin, M. Özdamar. Bedside Autonomic Function Test Results İn Patients With Vasovagal Syncope. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;40 (Abstract))
 
5)      Ö. Kırımlı, Ö. Badak, S. Kalkan, S. Güneri, Y. Tuncok, B. Akdeniz, M. Özdamar, H. Güven. The Effects Of Captopril On Serum Digoxin Levels İn Patients With Congestive Heart Failure. European Society Of Cardiology, Heart Failure 2000 Meeting, 29 June- 1 July 2000, Venice, Italy.
 
6)      S. Güneri, Ö. Badak, M. Özdamar, S. Çalışkan, B. Akdeniz, Ö. Kırımlı. Is There Any Myocardial İnflammation Or Cell İnjury Even After Uncomplicated Coronary İnterventions?. Xxıı Congress Of The European Society Of Cardiology, August 26-30, 2000, Amsterdam, The Netherlands. 
 
 
 
Yurt İçi Dergilerde Türkçe Yayınlanmış Çalışmalar:
 
1)      M. Özdamar, B. Ç. Bilkay. Meme Kanseri Nedenleri Ve Risk Faktörleri. Akademi, 2; 3, 1997.
 
2)      M. Özdamar, Ö. Kozan. Anstabil Anjina Pektoriste Heparin Kullanımı. Prospect Tıp Dergisi, 3; 2;68-71, 1999.
 
3)      Ö. Kırımlı, S. Güneri, B. Ündar, Ö. Badak, Ö. Aslan, M. Özdamar, B. Akdeniz, Ü. Tekin, A. Yazlar. Unstable Angina Pektoriste C- Reaktif Protein, İnterleukin-6 Ve Aktive T Lenfosit Düzeyleri Ve İskemi İle İlişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,29;8,2001.
 
4)      Ö. Kozan, M. Özdamar. Hipertansif Krizlerde İlaç Tedavisi: Acil Durumlar Ve Kan Basıncının Kısa Zamanda Düşürülmesini Gerektiren Durumlar. A Iı Konseyi Bülteni. Cilt.5,No.2, 2001.
 
Yurt İçinde Türkçe Yayınlanmış Kitap Bölümü:
 
1)      M. Özdamar, Ö. Kozan.“ Koroner Arter Hastalığından Korunmada Antiagregan Ve Antikoagülan Tedavi.” ( Koroner Kalp Hastalığı- Primer Ve Sekonder Korunma- 2001, Editör: Prof. Dr. Hakan Kültürsay)
 
 
Uzmanlık Tezi:
 
1)      Koroner Arter Ektazi Ve/ Veya Anevrizmalarının Morbidite Ve Mortalite Üzerine Etkileri, 2001, İzmir. 
 
 
Yabancı Dilde Yurt Dışı Kongrelerde Sunulmuş Sözlü Bildiriler Ve Posterler:
 
1.       O. Ergene, B. Tamcı, Ö. Kozan, B.Y. Seyithanoğlu, A. Taştan, O. Kınay, C. Nazlı, E. İşgüzar, Ü. Tekin, V. Keskin, B. Akdeniz, M. Özdamar, A. Yazlar . Early And Long Term Results Of Rotational Atherectomy İn Cases With İn Stent Restenosis. 2nd International Congress On Coronary Artery Disease- From Prevention To İntervention. Florence, Italy, October 18-21, 1998.
 
2.       O. Ergene, Ö. Kozan, B.Y. Seyithanoğlu, B. Tamcı, A. Taştan, O. Kınay, C. Nazlı, M. Özdamar, E. İşgüzar, Ü. Ergene, Ü. Tekin, V. Keskin. Immediate And Chronic Results Of Cutting Ballon Angioplasty İn Patients With Stable Angina Pectoris. . 2nd International Congress On Coronary Artery Disease- From Prevention To İntervention. Florence, Italy, October 18-21, 1998.
 
3.       Ö. Kozan, B.Y. Seyithanoğlu, O. Ergene,V. Keskin, Ü. Tekin, O. Kınay, B. Tamcı, C. Nazlı, E. İşgüzar, M. Özdamar, A. Yazlar, Ü. Ergene. Early And Late Results Of Primary Ballon Angioplasty And Primary Stent İmplantation İn Acute Myocardial İnfarction. 2nd International Congress On Coronary Artery Disease- From Prevention To İntervention. Florence, Italy, October 18-21, 1998.
 
4.       C. Nazlı, O. Kınay, O. Ergene, O. Kozan, B. Tamcı, E. İşgüzar, B.Y. Seyithanoğlu, A.S. Yazlar, V. Keskin, B. Akdeniz, Ü. Ergene, M. Özdamar. A New Marker Of Left Ventricular Diastolic Dysfunction Intraventricular Dispersion Of Early Diastolic Filling. 6th International Conference On Non-İnvasive Cardiology, Jerusalem, Israel, December 20-22, 1998. ( Journal Of Cardiovascular Diagnosis And Procedures,15;3,1998.( Abstract))
 
5.       Ö. Aslan, Ö. Kırımlı, S. Güneri, Ö. Badak, Ö. Göldeli, B. Tamcı, V. Keskin, M. Özdamar. Electrocardiographic Predictors Of Paroxysmal Atrial Fibrillation İn Patients With Congestive Heart Failure. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;16 (Abstract))
 
6.       Ö. Aslan, Ö. Kırımlı,  Ö. Badak, S. Güneri, Ö. Göldeli, B. Tamcı, V. Keskin, M. Özdamar. P Wave Dispersion İn Patients With Hyperthyroidism. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;63 (Abstract))
 
7.       S. Güneri, Ö. Aslan, Ö. Kırımlı,  Ö. Badak, Ö. Göldeli, B. Akdeniz, V. Keskin, M. Özdamar. Bedside Autonomic Function Test Results İn Patients With Vasovagal Syncope. Icpep 2000, 9th  Congress Of International Society For Holter And Noninvasive Electrocardiology, International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology 23-27 September 2000 İstanbul. ( Annals Of Noninvasive Electrocardiology 2000;5;4;40 (Abstract))
 
8.       Ö. Badak, Ö. Göldeli, S. Güneri, Ö. Kırımlı, Ö. Aslan, V. Keskin, Ü. Tekin, M. Özdamar, V. Öztürk. Early And Mid- Term Clinical And Angiographic Outcome After Coronary Stenting İn Women. 3rd  International  Congress On Coronary Artery Disease: From Prevention To Intervention. 2-5 October 2000, Lyon, France.
 
9.       Ö. Kırımlı, S. Güneri, B. Ündar, Ö. Badak, Ö. Aslan, M. Özdamar, B. Akdeniz, Ü. Tekin, A. Yazlar. Levels Of C- Reactive Protein, İnterleukin-6 And Activated T Lymphocyte İn Patients With Unstable Angina Pectoris And Their Relation With İschemia. 3rd  International  Congress On Coronary Artery Disease: From Prevention To Intervention. 2-5 October 2000, Lyon, France.
 
10.   S. Güneri, Ö. Kırımlı, Ö. Badak, Ö. Göldeli, M. Özdamar, Ö. Aslan, B. Tamcı, V. Keskin, A. Yazlar. Short And Mid Term Results Of Direct Stent İmplantation İn Coronary Lesions. 3rd  International  Congress On Coronary Artery Disease: From Prevention To Intervention. 2-5 October 2000, Lyon, France.
 
11.   Ö. Kırımlı, Ö. Badak, S. Kalkan, S. Güneri, Y. Tuncok, B. Akdeniz, M. Özdamar, H. Güven. The Effects Of Captopril On Serum Digoxin Levels İn Patients With Congestive Heart Failure. European Society Of Cardiology, Heart Failure 2000 Meeting, 29 June- 1 July 2000, Venice, Italy.
 
12.   S. Güneri, Ö. Badak, M. Özdamar, S. Çalışkan, B. Akdeniz, Ö. Kırımlı. Is There Any Myocardial İnflammation Or Cell İnjury Even After Uncomplicated Coronary İnterventions?. Xxıı Congress Of The European Society Of Cardiology, August 26-30, 2000, Amsterdam, The Netherlands.
  
 
Yurt İçi Kongrelerde Sunulmuş Sözlü Bildiri Ve Posterler:
 
1)      O. Ergene, C. Nazlı, O. Kınay, Ö. Kozan, Ü. Tekin, B.Y. Seyithanoğlu, E. İşgüzar, B. Tamcı, M. Özdamar, A.S. Yazlar, Ü. Ergene. Erkan Diastolik Mitral Akım Hızının İntraventriküler Değişiminin İdiopatik Dilate Kardiyomiyopatili Hastalardaki Diastolik Disfonksiyonun Belirlenmesinde Kullanımı. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998, Antalya
 
2)      Ö. Kozan, , B.Y. Seyithanoğlu, O. Ergene, V. Keskin, Ü. Tekin, O. Kınay, B. Tamcı, C. Nazlı, E. İşgüzar, M. Özdamar, A.S. Yazlar, B. Akdeniz, Ü. Ergene. Akut Miyokard İnfarktüsü Olgularında Primer Ptca Ve Primer Stent İmplantasyonunun Erken Ve Geç Dönem Sonuçları. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998, Antalya
 
 
3)      O. Kınay, C. Nazlı, E. İşgüzar, B. Tamcı, Ö. Kozan, O. Ergene, V. Keskin, Ü. Tekin, B.Y. Seyithanoğlu, M. Özdamar. Diastolik Disfonksiyonu Olan Hastalardaki Erken Mitral Diastolik Akım Hızının İntraventriküler Değişiminin Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998, Antalya
 
4)      E. İşgüzar, B.Y. Seyithanoğlu, O. Kınay, C. Nazlı, B. Tamcı, Ü. Tekin, Ö. Kozan, O. Ergene, M. Özdamar, V. Keskin, B. Akdeniz. Direksiyonel Koroner Aterektomi Uygulanan Anjina Pektorisli Hstalarda Erken Ve Geç Dönem Sonuçlar. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998, Antalya
 
5)      O. Ergene, Ö. Kozan, B.Y. Seyithanoğlu, B. Tamcı, A. Taştan, O. Kınay, C. Nazlı, M. Özdamar, E. İşgüzar, Ü. Ergene, Ü. Tekin, V. Keskin. Stabil Anjina Pektorisli Hastalarda “Cutting Ballon” Anjioplastinin Erken Ve Geç Dönem Sonuçları. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998, Antalya
 
6)      C. Nazlı, Ö. Kırımlı, S. Güneri, O. Kınay, Ü. Tekin, V. Keskin, M. Özdamar, B. Akdeniz, E. İşgüzar, B. Tamcı. Mitral Yetmezliğinin Transözofajiyal Ekokardiyografide Pisa Yöntemi İle Değerlendirilmesi Ve Diğer Yöntemler İle Karşılaştırılması. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999,İzmir.
 
7)      Ö. Aslan, Ö. Kırımlı, Ö. Badak, S. Güneri, Ö. Göldeli, A. Çömlekçi, V. Keskin, M. Özdamar, Ü. Tekin. Hipertiriodi Olgularında P Dalga Dispersiyonu. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir.
 
8)      B. Akdeniz, S. Güneri, Ö. Aslan, M. Özdamar, B. Tamcı, Ö. Badak, Ö. Göldeli. Unstable Anjina Pektoriste Uzun Dönem Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
 
9)      B. Akdeniz, B. Tamcı, S. Güneri, Ö. Aslan, M. Özdamar, Ü. Tekin, V. Keskin. Hipertansif Hastalarda Noninvaziv Aritmi Göstergeleri. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
 
10)   Ö. Badak, S. Güneri, M. Özdamar, S. Çalışkan, B. Akdeniz, Ö. Göldeli, Ü. Tekin, B. Önvural. Koroner Balon Anjioplasti Ve Stent Uygulamaları Sonrası Oluşan Minör Miyokard Hasarı İle Toplam Balon Şişirme Süresi Arası İlişki. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
 
11)   O. Kınay, C. Nazlı, B.Y. Seyithanoğlu, O. Ergene, Ö. Kozan, Ü. Tekin, V. Keskin, M. Özdamar. Akut Miyokard Enfarktüsünde Primer Balon Anjioplasti Ve Primer Stent İmplantasyonu; İşlemsel Özellikler Ve İzlem Sonuçları. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir.
 
12)   B. Akdeniz, S. Güneri, B. Tamcı, Ö. Badak, V. Keskin, M. Özdamar. Hipertansif Hastalarda Farklı Sol Ventrikül Geometrilerinde Aritmi Riski. 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya.
 
 
13)   B. Akdeniz, S. Güneri, B. Tamcı, Ö. Badak, V. Keskin, M. Özdamar. Hipertansiyon, İzole Sistolik Hipertansiyon Ve İzole Ofis Hipertansiyonda Ventriküler Aritmi Riski. 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya
 
14)   Ö. Kırımlı, S. Güneri, B. Ündar, Ö. Badak, Ö. Aslan, M. Özdamar, B. Akdeniz, Ü. Tekin, A. Yazlar. Unstable Angina Pektoriste C- Reaktif Protein, İnterleukin-6 Ve Aktive T Lenfosit Düzeyleri Ve İskemi İle İlişkisi. 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya.
 
15)   O. Kınay, C. Nazlı, O. Ergene, Ö. Kozan, B.Y. Seyithanoğlu, B. Tamcı, V. Keskin, Ü. Tekin, E. İşgüzar, M. Özdamar, A. Yazlar Sayın, Ü. Ergene. Akut Miyokard Enfarktüsünde Primer Balon Anjioplasti Ve Primer Stent Uygulaması; İşlemsel Ve Uzun Dönem Takip Sonuçları. 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya.
 
16)   Ş. Kalkan, Ö. Kırımlı, S. Güneri, Y. Tunçok, B. Akdeniz, M. Özdamar, H. Güven. Kaptoprilin Serum Digoxin Düzeyi Üzerine Etkisi. 15 Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1-5 Kasım 1999, Manavgat, Antalya.
 
17)   V. Keskin, Ö. Aslan, Ö. Badak, Ü. Tekin, M. Özdamar, B. Akdeniz, S. Güneri. Kardiyo-İnhibitör Tip Nörokardiyojenik Senkop: Dil-Altı İzosorbid Dinitrat İle Yapılan Tilt Masası Testi Sırasında Gözlenen Özgün Bir Yanıt Tipi Mi? 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir.
 
 
18)   V. Keskin, Ö. Aslan, Ö. Badak, S. Güneri, V. Öztürk, D. Aytekin, B. Akdeniz, M. Özdamar. Dil- Altı İzosorbid Dinitrat İle Yapılan  Tilt Masası Testi: Hangi Açıda Ve Hangi Nitrat Dozuyla?. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir.
 
19)   M. Özdamar, Ö. Kırımlı, Ö. Badak, Ö. Aslan, V. Keskin, Ü. Tekin, D. Aytekin, V. Öztürk, B. Akdeniz, S. Güneri. Koroner Arter Ektazi Ve/ Veya Anevrizmalarının Morbidite Ve Mortalite Üzerine Etkileri. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir.

Güncelleme : 15.06.2015
Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın