Uzm. Dr. Yelda ÇEVİKER

 
Uzmanlık Alanı:  Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı 
 
Akademik Unvanı:  Uzman Doktor

Yabancı Dil:  İngilizce 

Eğitim: 
Lise  :          Özel Türk Fen Lisesi                  (1996-1999)
Üniversite  : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi    (1999-2005)
Uzmanlık   : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  (2006-2011)
 
Çalıştığı Kurumlar :
Gümüşhane Devlet Hastanesi   (2012-2014)
Özel İzmir Tınaztepe hastanesi (2014)
Özel Ege Yaşam Hastanesi       (2015)
Özel Doğa Tıp Merkezi              (2015-2016) 
 
Yayınlar :
 
1  Pansitopenik Bir Olguda Rinoserebral ve Akciğer Mukormikozu ve Aspergillozu  Ankem Dergisi 2010;24(1):42-45
    
2. Solunum Örneklerinden Candida Türlerinin İzole Edilmesinin Prognoza Etkisi
Türk Toraks Dergisi 2011;12(4):153-157
   
3. Comparison Of Two Systemic Steroid Regimens For The Treatment Of COPD Exacerbation   
Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2013 March
 
4. Solid Yapıdaki Soliter Pulmoner Nodüle Preoperatif Tanısal Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015;6(5):620-3
 
Sertifika :
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-2013  ‘Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi’
 
Kurslar :
 
1. Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi 2007
Uygulamalı İndükte Balgam Kursu
2. Türk Toraks Derneği 2008
Yaygın Parankimal Akciğer Hastalıkları Radyoloji Kursu
3. EÜTF Kan Ürünleri Transfüzyonu Hizmet İçi Eğitimi
4. Time Manager 2008
Zaman Yönetimi Semineri
5. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2008
Acil Tıp Kursu
6. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2009
Tanısal Radyoloji Kursu
7. EÜTF 2009
İyi Yayın Uygulamaları Kursu
8. Türk Toraks Derneği 2009
Klinik ve Pratik Solunum Fonksiyon Testi Yorumlaması Kursu
9. Türk Toraks Derneği 2010
Uykuda solunum Bozukluklarında Tanı Kursu
10. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2010
Mekanik Ventilasyon Kursu
11. Türk Toraks Derneği 2011
Plevra Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım Kursu
12. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2012
Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu
13. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2013
Difüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Radyoloji Kursu
14. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2015
A'dan Z' ye Polisomnografi Kursu
15. Türk Toraks Derneği 2016
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu 
 
Dernekler:
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
İzmir Tabip Odası

Güncelleme : 28.4.2016

Sağlık Kadrosu            Tıbbi Birimler            Sanal Tur             Anlaşmalı Kurumlar            Bize ulaşın
Web Programlama Deltawebsistem