Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (nöroşirürji), kişilerdeki merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarını tedavi eden cerrahi uzmanlık dalıdır. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı hekimlerin görev alanı beyin, omurilik, sinirler ve bu sistem çevresindeki kemik yapıda meydana gelen hastalıkların tanısı ve tedavisidir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Görüntüleme teknikleri Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde en sık başvurulan tanı yöntemleridir. PET, anjiyografi, BT, MR, BT Anjiyografi, EEG, EMG, uyku EEG’si, doppler ultrasonografi sayesinde beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanısı konulabilmektedir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Beyin ve Sinir Cerrahisi’nin başlıca tedavi yöntemleri, cerrahi (mikroşirürjikal) ve girişimsel (endovasküler) uygulamalardır. Beyin ve omurilik hastalıkları konusunda uzman hekimlerimiz, Ortopedi, Fizik Tedavi, Nöroloji ve Psikiyatri bölümüyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu işbirliği sayesinde hastalıklar her yönüyle ele alınır ve hastaya en uygun tedavi yöntemi uygulanır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzde poliklinik hizmetlerin yanı sıra ameliyat ve girişimler, deneyimli hekimlerimiz tarafından tam donanımlı ameliyathanelerimizde eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi konusunda uzman hekim ve hemşirelerimiz, acil ameliyat gereken durumlarda en hızlı şekilde müdahale edebilecek donanım ve yeteneğe sahiptir.

Hastanemizde, ameliyat ile ilgili nöroradyolojik inceleme yöntemleri ve ameliyat sonrası gelişmiş yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmet kalitesi sürekli yüksek tutmaktayız. “Her hasta özeldir” bilinciyle verdiğimiz hizmet ile hastanın olabildiğince hızlı bir şekilde tekrar ev ve iş yaşantısına dönebilmesini amaçlamaktayız.

Videolar

Gliom Tedavisi

Beyin tümörleri, beynin kendi hücrelerinden meydana gelebileceği gibi metastaz yani farklı organlarda meydana gelen kanserlerin beyin dokusuna sıçramasından kaynaklanır.

Detaylı Bilgi

Beyin Anevrizmaları Ameliyatı

Beyin anevrizmalarının diğer adı da beyin baloncuklarıdır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de beyin anevrizmaları tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Beyin Kanaması Ameliyatı

Beyin kanası, beyin boşlukları başta olmak üzere beyin dokusu ve yüzeyinde oluşan kanamalardır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de beyin kanaması tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Egepol International Hastanesi