Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Üst solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ishal, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarla birlikte viral hepatitler, HIV, kızamık, suçiçeği ve Covid-19 gibi toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisi de bu tıp dalının görev alanına girmektedir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı hekimlerimiz, öncelikle hasta ile tıbbi geçmişi ve şikâyetleri hakkında kapsamlı bir mülakat yapar. Ardından fizik muayene ve alınan anamnez sonucuna göre gerekirse laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerini planlar.

Kültür yöntemi enfeksiyon hastalıkları tanısında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunun dışında genel enfeksiyöz parametreler olan CRP, prokalsitonin, sedimentasyon, hemogram gibi tetkiklerin yanı sıra tanı koymaya yönelik ELISA, PCR gibi tetkikler de istenebilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ağırlıklı olarak ilaçlarla gerçekleştirilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda doğru antibiyoterapinin uygun süre uygulanması, enfeksiyonun komplikasyonlara yol açmadan sonlandırılması açısından gereklidir. Ayrıca yanlış uygulanan antibiyotiklerin direnç gelişimine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle uygun antibiyotiğin seçilmesi, uygun doz ve süre içinde kullanılmasında uzman görüşü çok önemlidir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi nedir?

Tüm dünyada, hayati tehlikeye neden olabilen dirençli mikroorganizmalara karşı çeşitli stratejiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hastanemiz bünyesinde oluşturulan Enfeksiyon Kontrol Komitesi, olası tehlikelere karşı gerekli tüm önlemlerin eksiksiz bir şekilde alınması amacıyla aktif görev yapmaktadır.

Komite; antibiyotiklerin uygun şekilde kullanılması, enfeksiyon kontrolü için personelin devamlı eğitimi ve tüm birimlerimizin uygun bir şekilde temizliğinin sağlanması konusunda hassasiyetle çalışmaktadır. Covid-19’a karşı gerekli önlemlerin alınması, kurallara mutlak suretle uyulmasının sağlanması da komitemizin sıkı denetimleriyle gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yoğun bakım ünitelerimizde tedavisi süren hastalarımızda, dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi de komite ve uzman hekimlerin işbirliğiyle yapılmaktadır.

Videolar

Rota Virüsü Tedavisi

Rota virüsü 2 yaş altındaki çocuklarda görülen ve bağırsak iltihabına yol açan bir virüstür. Hastalık yüksek ateş, ishal ve kusma ile kendini göstermektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de rota virüsü tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Egepol International Hastanesi