Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji işlemleri, Radyoloji uzmanı hekimler tarafından vasküler (damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı organlarla ilgili) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Vasküler girişimler de nörovasküler (beyin damarlarıyla ilgili) ve periferik vasküler (beyin dışındaki organların damarlarıyla ilgili) girişimler olmak üzere ikiye ayrılır.

İşlemlerin çoğu lokal anestezi verildikten sonra, yukarıda saydığımız görüntüleme cihazları eşliğinde, ciltte açılan küçük kesinin ya da damarın içinden ilerleyen tel, kateter ya da özel iğne yardımıyla gerçekleştirilir. Tanı koyma amaçlı yapılan işlemlerde aynı anda tedavi de uygulanabilir.

Girişimsel Radyolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde gerçekleştirilen tanı ve tedavi yöntemleri:

Nonvasküler işlemler:

 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Apse, karın ve akciğer sıvılarına yönelik drenaj işlemleri
 • İşaretleme
 • Safra yolları ve böbrek kanal yapılarındaki genişlemeye yönelik katater yerleştirme işlemleri
 • Hepatobiliyer girişimler
 • Üriner sistem girişimleri
 • Meme kitlelerinin tanısı ve tamamen çıkarılması için yapılan vakum biyopsi
 • Karaciğer, böbrek, pankreas, meme ve yumuşak doku kitlelerine yönelik kalın ve ince iğne biyopsileri
 • Tiroid nodüllerine yönelik iğne biyopsisi ve RF (radyo dalgası) kullanılarak ablasyon tedavisi
 • Böbrek kisti boşaltma tedavisi
 • Kist hidatik tedavisi
 • Ana safra kanalındaki darlığa yönelik stent ve balon genişletme tedavileri
 • Kanser kitlelerine yönelik RF (radyo dalgası) ablasyon tedavisi
 • Tümör tedavileri (ablasyon)

Vasküler işlemler:

Nörovasküler işlemler:

 • Anevrizma (beyin damarlarındaki baloncuk) gösterilmesi ve tedavisi
 • Boyun ve beyin damarlarındaki darlıkların gösterilmesi; balon ve stentle genişletme tedavisi
 • Damarlar tıkanmalarında tromboliz (pıhtı eritme) tedavisi
 • AVM ve AVF (damar yumaklanması ve atardamar ile toplardamar arasındaki anormal bağlantı) gösterilmesi ve tedavisi

Periferik vasküler işlemler:

 • Ana toplardamara emboli önleme amaçlı filtre yerleştirilmesi
 • Diyaliz hastalarına geçici ve kalıcı katater takılması
 • Diyaliz ve venöz erişim yolları
 • Vena kava filtre yerleştirilmesi
 • Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon
 • Venöz örnekleme
 • TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant)
 • Varis tedavisi
 • Kol ve bacak damarlarındaki darlık ve tıkanıklıkların gösterilmesi; balon ve stentle genişletme tedavisi
 • Akut toplardamar tıkanıklığı tedavisi
 • Aort bölümlerinin gösterilmesi ve anevrizma tedavisi
 • Akciğer damarlarına bağlı kanlı balgam olan hastalarda embolizasyon (tıkama) tedavisi
 • Kanser kitlelerini besleyen atar damarlara kemoembolizasyon tedavisi
 • Travmaya bağlı kanamalarda kanayan damarın gösterilmesi ve embolizasyon tedavisi
 • Diyaliz hastalarındaki fistüllerde oluşan darlık ve tıkanıkların tedavisi
 • Barsak damarlarının gösterilmesi ve acil tıkanıklık tedavisi
 • Rahimde oluşan miyomlara yönelik arter embolizasyon tedavisi
 • Varikosel tedavisi
 • Prostat bezi büyümelerinde embolizasyon tedavisi
 • Kadınlardaki miyomların tedavisi
 • Doğumsal/Edinsel vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisi
 • Kronik pelvik ağrı ya da varikosel tedavileri

Egepol International Hastanesi