HPB Cerrahisi

Karaciğer kistleri, safra yolu taşı, safra yolu yaralanmaları ve kronik pankreatit gibi bazı iyi huylu hastalıkların tedavisi de Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolu (HPB) Cerrahisi’nin alanına girmektedir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

HPB Cerrahisi’nde tanı yöntemi olarak çeşitli kan testleri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme teknikleri ayrıca Endoskopik retrograd kolanjiografi (ERCP) VE Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) minimal girişimsel yöntemler kullanılmaktadır.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Karaciğer, safra yolu ve pankreas patolojilerinde hastalığa bağlı olarak medikal tedavi, cerrahi ve minimal girişimsel yöntemler kullanılmaktadır. Cerrahi ameliyatlar kapalı (laparoskopik) minimal invaziv ya da robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Hastalığa ve yerleşim yerine bağlı olarak farklı cerrahi teknikler tercih edilebilir.

Safra kanallarının en yaygın kanseri, safra kesesi veya ortak safra kanallarını içeren safra yolu kanseridir. Safra kanalları, karaciğerde yapılan safranın on iki parmak bağırsağına dökülmesini sağlayan kanallardır. Tedavi tümörün bulunduğu yere ve hastalığın evresine bağlıdır. Pankreas kanserinde de tümörün yeri ameliyatın şeklini belirler. Bazı hastalarda portal ven veya hepatik arter gibi damarsal yapıların çıkarılması ve yeniden birleştirilmesi gerekebilir.

Karaciğer kanserinde ise karaciğerin problemli kısmı çıkarılarak tedavi edilir. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. Ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirme ile en uygun ve doğru ameliyat kararı verilmektedir. Kanser cerrahisi öncesi veya sonrasında tedavide cerrahiye ek olarak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir.