Kardiyovasküler Cerrahi

Ülkemizde ve dünyada ani ölümlerin sebebi olarak kalp ve damar hastalıkları ilk sıralarda yer almaktadır. Günümüzde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler ve deneyimli uzman hekimler tarafından yapılan erken tanı sayesinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ani ölümlerin önüne geçilebilmekte ve hastaların yaşam kalitesi arttırılabilmektedir. Modern tıbbi yaklaşımda kalp hastalıklarının tanı ve tedavileri kalp merkezlerinde multidispiliner olarak yapılmaktadır.

Kalp hastalığının tanısında ilk basamak uzman hekim tarafından hastanın şikayetlerinin detaylı olarak sorgulanması ve muayenesidir. Saptanan bulgulara göre; elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), transözefageal ekokardiyografi (TOE), efor testi, tansiyon holter, ritim holter, tilt table testi, kalp tomografisi-koroner BT anjiyografi, myokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner anjiyografi tetkikleriyle hasta detaylı olarak değerlendirilir. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahisi uzmanlarının ortak konsey değerlendirmesi sonucu tedavi şekli belirlenir.

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümünde tedavi şekli genel olarak ameliyattır ancak kalp hastalarına Hastanemizde Kardiyovasküler Cerrahi, Anestezi ve Kardiyoloji ve Radyoloji Uzmanları tarafından multidisipliner hizmet sunumu ile teşhis ve tedavi uygulanmaktadır.

Hastanemiz Kalp Merkezinde, kardiyovasküler cerrahi bölümü deneyimli akademik uzman hekim kadrosu ve güncel teknolojik donanım sayesinde kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi ve özel ameliyat teknikleri (Bacakta damar çıkartma izi olmayan ve minimal invaziv küçük kesi ile yapılan koroner bypass ) ile cerrahi tedavisi sağlanmaktadır.

Vücuttaki ana atardamar hastalıklarında (stenoz adı verilen damar daralmaları, atardamar embolisi gibi acil durumlar, böbrek damarlarındaki darlık ve buna bağlı gelişen hipertansiyon, bacak damarlarındaki darlığa bağlı yürüme bozuklukları).

 • Periferik Damar Ameliyatları
 • Ameliyatsız Girişimsel Anjiyografik Yolla Balon ve Stent Yerleştirme İşlemleri
 • Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Radyoloji Uzmanı hekimler tarafından uygulanmaktadır.
 • Kardiyovasküler Cerrahi Bölümümüzde Gerçekleştirilen Ameliyatlar:
 • Koroner By-Pass Cerrahisi
 • Küçük Kesi Minimal İnvaziv Koroner Bypass Cerrahisi
 • Kalp Kapak Cerrahisi ( Aort Kapağı- Mitral Kapak-Triküspit Kapak)
 • Küçük Kesi Minimal İnvaziv Kalp Kapak Cerrahisi
 • Endoskopik Kapalı Yöntem Safen Greft (Bacakta Damar Çıkartma İzi Olmayan) Çıkarma İşlemi ile Koroner By-pass Cerrahisi
 • Kalp Tümörleri Cerrahisi
 • Şah Damarı (Karotis Arter) Hastalıkları Cerrahisi
 • Şah Damarı (Karotis Arter) Hastalıkları Balon ve Stent İşlemleri
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Periferik Aarter Hastalıkları Balon ve Stent Girişimleri
 • Varis Cerrahisi
 • Diyaliz Hastalarında Arteriyo-Venöz (AV) Fistül Cerrahisi
 • Koldan (Radial Yolla) Anjiyografi ve Koroner Artere Stent Takılması İşlemleri
 • Laser ile Kapalı Varis Tedavisi
 • Köpük Enjeksiyonu ile Varis Tedavisi
Videolar

Kalp Ameliyatı Yöntemleri

Kalbi besleyen damarların çeşitli nedenlerle daralması ve/veya tıkanması sonucunda kalbin yeterince kanlanamaması nedeniyle hastalara farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Buerger Hastalığı Tedavisi

Halk arasında “budama hastalığı” olarak bilinmektedir. Bu hastalık atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşmasına neden olur.

Detaylı Bilgi

Minimal İnvaziv Travma Cerrahisi

Küçük kesiler kullanılarak gerçekleştirilen minimal invaziv travma cerrahisi ile yaralanmalara karşı etkin bir tedavi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi