Meme Cerrahisi

Memeden biyopsi alınması, kitlenin çıkarılması, çıkarılan kitlenin yerinin düzeltilmesi, lenf bezlerinin kontrolü ve çıkarılması işlemleri Meme Cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Meme sağlığında tanının ilk adımını, kadının kendi kendine yapacağı elle muayenedir. Adet dönemi dışında her ay yapılması gereken elle muayenede bir kitle hissedilmesi halinde hemen bir Genel Cerrahi uzmanına başvurulması gerekir.

Meme Cerrahisi’nde tanı sürecinin en önemli adımlarını mamografi, ultrasonografi, doppler ultrason, ince ve iğne ile cerrahi biyopsi, MR, PET oluşturmaktadır. 40 yaş üzeri kadınlarda Düzenli olarak yılda bir kez çektirilecek mamografi, erken tanı konulmasını sağlayarak hayat kurtarmaktadır. Daha erken dönemde özellikle riskli gruptaki hastalarda doktor muayenesi, meme USG ve/veya meme MR ile görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Meme Cerrahisi’nde günümüzde radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hasta için uygun tedavi multidisipliner onkoloji konseyi kararı ile verilmektedir. Bazı hastalarda cerrahi tedavi ilk uygulanabilirken bazı hastalarda ise neoadjuvan radyoterapi ve kemoterapi sonrası cerrahi tedavi planlanabilmektedir.

Kitlenin iyi huylu olup olmadığı ve büyüme hızı, risk değerlendirmesi ameliyat kararını belirleyen en önemli unsurlardır. Eğer kitle bir tehlike unsuru oluşturmuyorsa yılda bir mamografi ve altı ayda bir ultrasonografi çekimleriyle takip edilmesi gerekir. Cerrahide uygulanacak yöntem hastalığın evresine göre belirlenir. Günümüzde meme koruyucu cerrahi yöntemler özellikle tercih edilmekte, uygun planlanan tedavi ile iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.