Palyatif Bakım

Palyatif bakım, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk olarak 1989 yılında, “palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken saptanarak ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yoluyla artıran bir yaklaşımdır” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma 2014 yılında “palyatif bakım bütün hekimlerin vicdani sorumluluğudur” görüşü eklenmiş ve palyatif bakımın önemine dikkat çekilmiştir.

Palyatif Bakım’ın amacı nedir?

İngilizce, hafifletici, yatıştırıcı anlamına gelen “Palliative” kelimesinden gelen Palyatif Bakım’da amaç hastaların ağrısını gidermek, ilaçların yol açtığı yan etkileri hafifletmek ve ortaya çıkabilecek komplikasyonları en aza indirmektir. Hastaların yanı sıra hasta yakınlarının da bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, sosyal, manevi ve fiziksel yönden desteklenmesi Palyatif Bakım’ın görev alanına girmektedir. DSÖ’nün palyatif bakımdan beklentisi, hasta ve yakınlarına saygı gösterilmesi ve onların isteklerine uygun yaklaşımın sergilenmesidir.

Palyatif Bakım Ünitesinde kimler tedavi görür?

Palyatif Bakım Ünitemizde, evde bakımı zorlaşan ve terminal döneme giren kanser hastaları; ileri dönem organ yetmezliği ve beslenme yetersizliği yaşayan hastalar; son dönem KOAH ve solunum yetmezliği olan hastalar; Alzheimer, ALS, MS gibi nörolojik hastalığa sahip kişiler tedavi görmektedir.

Palyatif Bakım Ünitemizde multidisipliner yaklaşım nedir?

Palyatif Bakım, birçok hastalığın tedavi ve bakımını içeren bir bölüm olduğundan multidisipliner çalışma sisteminin benimsendiği bir tıp dalıdır. Onkoloji, İç Hastalıkları, Yoğun Bakım, Psikiyatri uzmanları ve diyetisyenler Palyatif Bakım Ünitesi’nde birlikte görev yapmaktadır.

Egepol Cerrahi Hastanesi