Anksiyete Tedavisi

Kaygı bozukluğu olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır. Aşırı endişe,panik ve kaygı durumu kişilerin günlük yaşamını oldukça etkilemektedir.

Detaylı Bilgi

Hiperaktivite Tedavisi

Anormal düzeyde aktif olma durumudur. Kişilerin kendilerini kontrol edemediği, enerjilerini tüketemedikleri psikolojik bir hastalıktır.

Detaylı Bilgi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Kişilerin tekrar eden düşüncelere sahip olması ve tekrar eden davranışlarda bulunması obsesif kompulsif bozukluk olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk, bireyin ruh halini, konsantrasyonunu, enerjisini ve günlük aktivite becerilerini etkileyen, manik-depresif bozukluk olarak da bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Detaylı Bilgi

Borderline Kişilik Bozukluğu

Kişilerin hem kendileri hem de başkalari ile ilgili düşüncelerini ve hislerini etkileyen bir akıl sağlığı hastalığıdır.

Detaylı Bilgi

Bulimia Nervoza Tedavisi

Bulimia nervoza, hayati riskleri beraberinde getiren bir yeme bozukluğudur.

Detaylı Bilgi

Kişilik Bozuklukları Tedavisi

Sağlıksız düşünme veya tek bir davranış tarzına sahip olmama durumları kişilik bozuklukları olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Mitomani Tedavisi

Mitomani, patolojik yalancılık, düşlemsel yalan ya da psödoloji fantastika olarak bilinen bir yalan söyleme durumudur.

Detaylı Bilgi

Savant Sendromu Tedavisi

Özellikle otizm spektrum bozukluğu olmak üzere zihinsel engeli olan bireylerin uyumsuz olması ve bireylerde deha adaları olarak adlandırılan yeteneğin bulunması savant sendromu olarak adlandırılır.

Detaylı Bilgi

Şizofreni Tedavisi

Şizofreni, bireylerin gerçek ile gerçek olmayanı birbirinden ayıramamaları durumu olarak ifade edilmektedir.

Detaylı Bilgi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Doğal afetler, sosyal çevre kaynaklı olumsuzluklar, yakın çevreden birinin kaybı gibi bir çok durum bireylerde travma oluşmasına neden olabilmektedir.

Detaylı Bilgi

Tükenmişlik Sendromu Tedavisi

Tükenmişlik Sendromu bir psikolojik rahatsızlık olup bireylerin normal şartlarda aile, kariyer ve çevre ile etkişiminden aldığı keyif ve başarı duygusunun azalması, zihinsel ve fiziksel anlamda tükenmesidir.

Detaylı Bilgi