Çocukluk Çağı Epilepsisi İçin Hangi Bölüme/Doktora Gidilmeli?

Çocukluk Çağı Epilepsisi İçin Hangi Bölüme/Doktora Gidilmeli?

Çocuğunuzun nöbet geçirdiğinden veya çocukluk çağı epilepsisi teşhisi konduğundan şüpheleniyorsanız, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanız önemlidir. Çocukluk çağı epilepsisinin teşhisi ve yönetimi tipik olarak, çeşitli sağlık hizmeti sağlayıcılarının önemli roller oynadığı bir ekip yaklaşımını içerir.

  • Pediatrik Nörolog

Pediatrik nörolog, çocuklarda nörolojik bozuklukların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Epilepsi belirtilerini ve semptomlarını tanımak üzere eğitildiklerinden ve uygun tedavi ve yönetim seçenekleri sağlayabildiklerinden, genellikle epilepsili çocuklar için ilk temas noktasıdırlar.

  • Pediatrik Epileptolog

Bir pediatrik epileptolog, epilepsinin teşhisi ve yönetimi konusunda uzmanlık eğitimi almış bir pediatrik nörologdur. Elektroensefalografi (EEG) sonuçlarının yorumlanmasında ve nöbetleri kontrol altına almak için uygun ilaç veya cerrahi seçeneklerin seçiminde uzmanlığa sahiptirler.

  • Pediatrik Beyin Cerrahı

Bazı durumlarda, ilaca yanıt vermeyen epilepsili çocuklar için ameliyat bir seçenek olabilir. Pediatrik beyin cerrahı, çocuklarda nörolojik bozuklukların cerrahi tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Çocuk için en iyi hareket tarzını belirlemek için pediatrik nörolog ve epileptolog ile yakın iş birliği içinde çalışırlar.

  • Pediatrik Nöropsikolog

Pediatrik nöropsikolog, epilepsili çocukların bilişsel ve davranışsal yönlerini değerlendiren bir uzmandır. Nöbetlerin çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi üzerindeki etkisini değerlendirirler ve eğitimsel ve davranışsal müdahaleler için öneriler sunarlar. Nöropsikolojik değerlendirmeler genellikle bilişsel işlevlerdeki herhangi bir zayıflık alanını belirlemek için kullanılır ve tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olabilir.

  • Pediatrik Genetikçi

Bazı çocukluk çağı epilepsi vakaları genetik faktörlerle bağlantılı olabilir. Bir pediatrik genetikçi, çocuklarda genetik bozuklukların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Ailelere epilepsinin kalıtım modelini ve aynı durumdaki başka bir çocuğa sahip olma riskini anlamalarına yardımcı olmak için genetik danışmanlık sağlayabilirler. Epilepsinin altında yatan herhangi bir genetik nedeni belirlemek için genetik testler de önerilebilir.

  • Pediatri Hemşiresi

Bir pediatrik hemşire (PNP), çocuklara özel bakım sağlamak için ileri eğitim ve öğretimi tamamlamış kayıtlı bir hemşiredir. Hastaneler, klinikler ve okullar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Nörolojide uzmanlaşan PNP’ler, ilaç dozlarını izleyerek, nöbet aktivitesini değerlendirerek ve ailelere eğitim ve destek sağlayarak epilepsili çocukların bakımını yönetmeye yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

Bu kapanacak 20 saniye