Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Astım nedir?

Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır.

Astım belirtileri nelerdir?

Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Astımda hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap vardır. Bu nedenle hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir. Bu durum akciğerlerin uyaranlara aşırı duyarlı olmasına neden olur. Toz, duman, koku gibi uyaranlar ile hemen öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar.

Krizde hava yollarını saran kaslar kasılır, ödem ve şişlik artar, ilerleyen iltihapla birlikte hava yolu duvarı kalınlaşır. Hava yollarındaki salgı bezlerinden kıvamlı bir mukus (ifrazat-balgam) salınır.

Astımda tanı yöntemleri nelerdir?

Astım tanısı için kullanılan en önemli tetkik solunum fonksiyon testleridir. Solunum fonksiyonu ölçüm cihazları ile nefes ölçümleri (ilaçlı-ilaçsız) yapılarak tanı kesinleşebilir ve hastalığın ağırlığı belirlenebilir.

Astımda tedavi yöntemleri nelerdir?

Astım tedavisinin amacı, hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihaba bağlı daralmanın giderilmesi ve hastanın rahat nefes almasının sağlanmasıdır. Hekim ve hasta/aile arasındaki iş birliği ile belirtilerin tamamen kontrol altına alınması çoğunlukla sağlanmaktadır.

KOAH nedir? Sebepleri nelerdir?

Tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba bağlı olarak gelişen ilerleyici bir hastalıktır. KOAH gelişiminin en önemli nedeni aktif olarak sigara/tütün ürünü kullanmak ya da pasif olarak dumana maruz kalmaktır.

KOAH belirtileri nelerdir?

İltihaplanmaya bağlı olarak havayolları giderek daralırken, akciğer dokusunda ise hava keseciklerinde(alveol) geri dönüşümsüz genişlemeler ve harabiyet ortaya çıkar. Hastalığın ilk dönemlerinde anlamlı bir belirti olmayabilir. Hastaların bir kısmında başlangıçta sabahları daha belirgin olan öksürük ve balgam çıkarma olabilir.

Balgam; genellikle beyaz renkli, yapışkan, az miktarda ve koyu kıvamlıdır. Başka bir nedene bağlı olmaksızın, birbirini izleyen iki yıl boyunca; her yıl en az üç ay süre ile balgam çıkarma şikâyeti olan olgular “Kronik Bronşit” olarak değerlendirilir. KOAH’lı hastaları hekime götüren en önemli şikâyet nefes darlığıdır. Başlangıçta hızlı yürüme, merdiven çıkma, yokuş yukarı yürüme gibi aktivitelerde ortaya çıkarken hastalık ilerlediğinde akciğer fonksiyon kaybı arttığında istirahat halinde de saptanabilir.

KOAH’ta tanı yöntemleri nelerdir?

KOAH tanısı spirometri (nefes ölçüm testi) ile konmaktadır. KOAH düşünülen her olguda nefes ölçüm testi yapılmalıdır. Ağrısız, basit ve tekrarlanabilir bir ölçüm yöntemidir. Hastalığın tanısının kesinleştirilmesinde, şiddetinin belirlenmesinde ve izlemde büyük önem taşımaktadır.

KOAH tedavisindeki amaçlar nelerdir?

  • Hastanın şikâyetlerinin azaltılması /giderilmesi
  • Alevlenmelerin önlenmesi
  • Yaşam kalitesinin arttırılması
  • Yaşam süresinin uzatılmasıdır.

KOAH’ta tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu hastalıkta ne kadar erken tanı konursa tedavi başarısı o kadar yüksektir.
Tedavi planı, hastalığın derecesi ve eşlik eden hastalıklar ile bireysel yanıtlara göre düzenlenir.

Tüberküloz (verem) nedir?

Mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır.

Tüberküloz (verem) nasıl bulaşır?

Hastalık; tüberküloz hastası bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya karışan basillerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşması ile bulaşmaktadır.

Tüberküloz (verem) hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Verem hastalığı, ilaçlarla tedavi edilir. İlaç dışında tedavisi yoktur. Günümüzde verem mikrobunu öldüren çok güçlü ilaçlar vardır.

Akciğer kanseri nedir?

Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Akciğer kanseri sebepleri nelerdir?

Akciğer kanseri gelişiminde ispatlanmış olan en önemli risk faktörüdür. Akciğer kanserlerinin %90’nı sigara nedeniyle oluşur.

Akciğer kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

Akciğer kanserinin tanısı görüntüleme ve bronkoskopi ile konur.

Bronkoskopi nedir?

Bronkoskop adı verilen, ucunda kamera ve ışık olan optik bir cihazla ağız veya burun deliklerinden girilip, bronşlara ulaşılması ve böylece akciğerin çeşitli bölgelerinin görüntülenerek örnek alınmasını sağlayan bir uygulamadır.

Bronkoskopi nasıl gerçekleştirilir?

İşlem sırasında hasta genellikle tam olarak uyutulmaz, lokal anestezi ile derin rahatlama ve uykululuk hali sağlanır. Acı verici bir işlem değildir.

Bronkoskopi ile hangi hastalıklarda tanı konulur?

Kanser tanısı ve tipi bu işlemde alınan örneğin patoloji laboratuvarında mikroskop altında incelenmesi ile konulur. Tümörde ilerleme veya yayılma gibi bir yan etkiye neden olmaz.

Torasentez nedir?

Akciğerleri çevreleyen zarın içinde sıvı birikmesi durumunda bir iğne ile göğüs duvarından girilerek örnek alınıp incelenmesi işlemidir.

Pnömani (Zatürre) nedir?

Zatürre, tıbbi adıyla pnömoni, akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır.

Pnömani (Zatürre) belirtileri nelerdir?

Bakteriler başta olmak üzere virüsler ve mantarlar gibi çeşitli mikroplara bağlı olarak gelişmektedir. Zatürre üşüme-titreme, 39-40°C’ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma ve yan ağrısı gibi şikayetler eşliğinde ani olarak ortaya çıkar. Bazılarında ise, sinsi bir başlangıç söz konusudur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

Pnömani (Zatürre) tedavi yöntemleri nelerdir?

Zatürre tanısı alan çoğu hasta evde tedavi edilebilir. Ağır olguların, yaşlı hastaların, oksijen tedavisi veya yoğun bakım desteği gerektiren hastaların hastaneye yatışı gerekir. Zatürre tedavisinde genellikle antibiyotikler, bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedaviler kullanılır.

Covid 19 sonrası akciğer hasarı olur mu?

Ağır Covid 19 enfeksiyonu geçiren kişilerde akciğerde Covid 19 zatürresi sonrasında hasar bırakabilir. Akciğerde sertleşme nedeniyle akciğerde fonksiyon kaybı yaşanabilir. Bu hasarın en aza indirilmesi için karantina süresinin sonrasında fonksiyon kaybı tespit edilip tedavi edilmesi gerekir.

Akciğerde nodül nasıl olur?

Akciğerde geçirilen hastalıklara ,romatolojik hastalıklar ve kansere bağlı olarak akciğerde nodül oluşabilir. Erken dönemde takibi ve tedavisi sağ kalım açısından çok önemlidir.

Allerji nedir? Nelere sebep olur?

Herhangi bir maddeye karşı vücudun verdiği aşırı tepkiye verilen yanıttır. Astımın en önde gelen sebebidir. Cilt ve kan testi ile seviyesi saptanıp tedavi edilmesi hastanın günlük hayattaki kalitesini artırabilir.

Uzm. Dr. Denizhan AYATAN

Göğüs Hastalıkları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir