Guatr için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Guatr için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Guatr, tiroid bezinde meydana gelen büyüme veya tiroid hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanamaması durumudur. Guatr hastalığında tiroid bezinde oluşan büyüme, boğazda şişliğe, nefes almada güçlüğe ve yutma güçlüğüne neden olabilir. Bu nedenle guatr hastalığı ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavi edilmesi gereklidir. Guatr tedavisi için öncelikle hangi doktora gidilmesi gerektiği konusunda bir fikir sahibi olmak gerekmektedir. Tiroid bezinin hastalıklarının tanı ve tedavisi için endokrinoloji, iç hastalıkları ve nükleer tıp uzmanlarına başvurulabilir. Bununla birlikte, guatrın boyutuna ve ciddiyetine bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebilir ve bu durumda bir cerrah tarafından yönlendirilmesi gerekebilir.

Endokrinoloji, hormon üreten bezlerin hastalıklarını teşhis ve tedavi etmekle ilgilenen bir tıp dalıdır. Tiroid bezi de endokrin sisteminin bir parçasıdır ve endokrinolojik sorunlarla ilgilenen uzmanlar tarafından tedavi edilir. Guatr, tiroid bezinin aşırı aktif olması , yetersiz aktif olması veya sadece büyümesi nedeniyle ortaya çıkabilir.

Endokrinologlar, guatr hastalarının teşhisini koymak için tıbbi bir öykü alacak, fiziksel muayene yapacak ve tiroid hormonlarının seviyelerini ölçmek için kan testleri yapacaklardır. Tiroid hormonlarının seviyesi normalden yüksekse, hipertiroidi teşhisi konulabilir. Bu durumda endokrinolog, tiroid bezinin aşırı çalışmasını kontrol etmek için ilaç tedavisi veya radyoaktif iyot tedavisi önerebilir. Tiroid hormonlarının seviyesi normalden düşükse, hipotiroidi teşhisi konulabilir. Bu durumda endokrinolog, tiroid hormonları yerine koymak için hormonal ilaçlar reçete edebilir.

Guatr, iç hastalıkları bölümünde çalışan doktorlar tarafından da tedavi edilebilir. İç hastalıkları bölümü, yetişkinlerin genel sağlık sorunlarıyla ilgilenir ve endokrinoloji dahil birçok alanı kapsar. Guatrın tedavisinde iç hastalıkları doktoru genellikle tiroid hormonu seviyelerinin düzenlenmesi için ilaç tedavisi reçete eder. Bu ilaçlar, tiroid hormonlarının üretimini kontrol eden hipofiz bezinin çalışmasını düzenleyen hormonları etkileyebilir.

Bazı durumlarda, iç hastalıkları doktoru tiroid bezi fonksiyonunu kontrol etmek için bir ultrason taraması veya sintigrafi gibi görüntüleme testleri de yapabilir. İç hastalıkları doktoru, guatrın nedeni olan altta yatan tiroid hastalığı veya başka bir hastalığın tedavisine de yardımcı olabilir. Örneğin Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalıklar guatra neden olabilir ve bu durumda iç hastalıkları doktoru otoimmün hastalığın tedavisi için uygun bir plan yapabilir.

Guatr Tedavisi Nasıl Yapılır?

Guatr, tiroid bezi büyümesi nedeniyle boyunda şişlik ve boğazda baskı hissi gibi semptomlara neden olabilen bir durumdur. Guatr tedavisi guatrın nedeni, boyutu ve semptomlarının şiddetine bağlı olarak değişebilir. Guatr tedavisinde kullanılan bazı tedavi yöntemleri şu şekildedir:

  • İlaç Tedavisi: Guatrın nedeni tiroid hormonlarının yetersiz salgılanması ise tiroid hormonu replasman tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi, tiroid hormonlarının doğal salgılanmasını taklit eden sentetik tiroid hormonları içerir. Bu hormonlar, tiroid bezi tarafından salgılanan hormonların eksikliğini telafi ederek guatrın boyutunu azaltabilir ve semptomların iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif çalışması) durumunda da ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu tedavide, tiroid hormon üretimini baskılayan antitiroid ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, tiroid bezinin aşırı aktivitesini kontrol altına alarak guatrın boyutunu azaltabilir ve semptomları hafifletebilir.
  • Radyoaktif iyot tedavisi: Radyoaktif iyot tedavisi, hipertiroidizm veya nodüler guatr tedavisi için kullanılabilir. Bu tedavide, radyoaktif iyot içeren bir ilaç ağız yoluyla alınır ve tiroid bezi tarafından alınan iyot, tiroid hücrelerine saldırarak tiroid bezinin boyutunu azaltır. Bu tedavi, ilaç tedavisi veya cerrahiye yanıt vermeyen guatr durumlarında kullanılabilir.
  • Cerrahi tedavi: Guatrın boyutu ve semptomlarının şiddetine bağlı olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavi, tiroid bezinin tamamen veya kısmen çıkarılmasını içerebilir. Bu işlem genellikle boyutu büyük olan guatrlar veya kanserli tiroid nodülleri için uygulanır. Cerrahi tedavinin yan etkileri arasında, boyun bölgesinde ağrı, şişlik ve yutma güçlüğü bulunabilir. Cerrahi sonrası iyileşme süreci, işlemin ne kadar büyük olduğuna ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.
  • Takip ve Kontrol: Guatr tedavisi genellikle bir süreç gerektirir ve hasta tedavi sürecinde düzenli olarak takip edilir. Bu takip ve kontrol aşaması tedavinin etkililiğinin ölçülmesi, doz ayarlamalarının yapılması ve hastanın genel sağlık durumunun izlenmesi için son derece önemlidir. Takip ve kontrol sürecinde genellikle endokrinoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı gibi ilgili bir uzman doktor tarafından hastanın düzenli muayenesi yapılır. Bu muayeneler sırasında hastanın şikayetleri ve genel sağlık durumu değerlendirilir ve gerekli testler yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir