Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Nedir?

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Nedir?

Kalp kasına giden kan miktarının değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen myokard perfüzyon sintigrafisi, kişide koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığını veya var olan koroner arter hastalığının derecesinin belirlenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. İşlem sayesinde hekim, kalp damarlarındaki darlıklar hakkında güvenilir bilgiler edinebilir.

Myokard perfüzyon sintigrafisi nasıl uygulanır?

İşlem nükleer tıp merkezlerinde radyoaktif madde kullanılarak yapılır. İstirahat ve efor halinde, efor gerçekleştiremeyen hastalarda ise ilaçla kalp yorulduktan sonra alınan görüntülerin karşılaştırıldığı bir testtir. Yaklaşık üç-dört saat sürer.

Myokard perfüzyon sintigrafisinin uygulandığı hastalık ve durumlar:

 • Ortopedik problemler
 • Efora uyum sağlayamama durumunda
 • Bazı EKG bozukluklarında
 • Bazı kalp kapak hastalıklarında
 • Eforlu EKG’nin yapılamadığı veya eforlu EKG testinin yetersiz/şüpheli olduğu durumlarda
 • Damar darlığı bulunan bazı hastalarda
 • Ameliyat ya da stent takma kararı verilirken damar alanındaki iskemi/canlılığın araştırılmasında
 • Kalp kasılma gücünün belirlenmesinde

Myokard perfüzyon sintigrafisi çekimine gelirken dikkat edilmesi gerekenler:

 • İşlemin gerçekleştirilmesinden dört saat önce yeme ve içmeyi bırakın.
 • Kullandığınız ilaçlarla ilgili hekiminizi bilgilendirin.
 • Üzerinize rahat giysiler giyin.

Uzm. Dr. Işık ERDOĞAN

Kardiyoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir