Pankreas Kanseri Nedir? Belirti ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Nedir? Belirti ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas, midenin arkası ve omurga kemiklerinin önünde bulunan, temel olarak sindirim için gerekli enzimleri ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkili hormonları üreten salgı organıdır. Sindirim için ürettiği enzimleri pankreas kanalı aracılığıyla ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenuma boşaltır.

Pankreasta normal dışı hücrelerin gelişmesi ve kontrolsüz olarak çoğalması sonucu tümör ve kitle oluşur. Bazı tümörler iyi huylu olabilmektedir. Kötü huylu tümörler kanser olarak adlandırılır. Kötü huylu tümörler kontrol dışı büyüyerek diğer doku ve organlara yayılabilir. Pankreas kanseri genellikle karaciğer, karın duvarı, akciğerler, kemik ve/veya lenf nodlarına yayılmaktadır.

Pankreas kanseri risk faktörleri nelerdir?

DNA ve genetik kodumuzdaki değişiklikler kansere neden olur. Bu durum kalıtsal olabildiği gibi zararlı maddelere maruz kalma sonucu zamanla da edinilebilir. Bazen de kendiliğinden gelişebilir. Pankreas kanserinin kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hastaların yaklaşık yüzde 5-10’unda ailesel olduğu düşünülmektedir. Pankreas kanserlerinin çoğu kendiliğinden veya sigara, obezite, ileri yaş gibi faktörlere bağlı olarak gelişmektedir.

 • İki veya daha fazla sayıda birinci derece akrabanız pankreas kanseri olduysa,
 • Bir birinci derece akrabanızda 50 yaşından önce pankreas kanseri geliştiyse,
 • Pankreas kanseri ile ilişkili bir genetik sendroma sahipseniz pankreas kanseri için riskli gruptasınız demektir.

Eğer bu risk faktörlerinden herhangi birine sahipseniz genetik danışmanlık almalı, sağlığınızı takip ettirmelisiniz. Pankreas kanseri erkeklerde ve Afrika-Amerikan veya Ashkenazi etnik kökenine sahip kişilerde daha fazla görülmektedir. Bunların dışında pankreas kanseri oluşumuna yol açan, sonradan gelişen faktörleri ise uzun süreli diyabet hastalığı, kronik ve ailesel pankreatit, sigara kullanımı, 60 yaş üzerinde olmak, obezite, kırmızı ve işlenmiş et ağırlıklı beslenme alışkanlığı olarak sıralayabiliriz. Bu riskleri taşıyan herkeste pankreas kanseri gelişeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Fakat pankreas kanseri gelişen hastalarda bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlası ile karşılaşılmaktadır.

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreas kanseri belirsiz ve açıklanamayan belirtilere neden olabilir. Eğer aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasına sahipseniz pankreas kanseri açısından ileri inceleme tavsiye edilmektedir:

 • Karında veya sırtta ağrı
 • Kilo kaybı
 • Sarılık (ciltte ve/veya gözlerde sararma ve bazen kaşıntı)
 • İştahsızlık
 • Mide bulantısı
 • Dışkıda değişiklik
 • Pankreatit (Pankreas iltihabı)
 • Yeni ortaya çıkan diyabet
 • Kimi zaman halsizlik ve depresyon

Pankreas kanseri tanısı nasıl konulur?

Pankreas kanserinin tanısını koymak zordur. Karnın derin bir noktasında bulunan pankreas fiziki muayenede genellikle hissedilemez. Ayrıca belirtileri de çok belirgin değildir ve zamanla gelişmektedir. Tanısında birçok tıbbi tetkikten yararlanılsa da standart bir test yoktur. Bu durum da tanının daha zor konulmasına yol açmaktadır. Pankreas tümörleri sadece bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) veya endoskopik ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleriyle görüntülenebilmektedir.

Pankreas kanseri nasıl tedavi edilir?

Pankreas kanseri tedavisi hastanın genel durumu ve hastalığının evresine göre belirlenir. En önemli tedavi yöntemi cerrahi olmakla birlikte kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılmaktadır. Cerrahi, uzun dönemde pankreas kanserinin kontrolünde en iyi tedavi seçeneğidir. Fakat genellikle tanı, hastalığın ileri evresinde konulabilmektedir. Bu da hastalığın tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple pankreas kanseri tanısının erken evrede konulması büyük önem taşımaktadır.

Pankreas kanserinin ameliyatla tedavisindeki başarı ileri cerrahi teknik ve deneyim gerektirir, uzman ve profesyonel ekibin koordineli çalışmasıyla sağlanabilir. Hepatopankreatobiliyer tümörlerin tedavisi multidisipliner yaklaşımla planlanır. Hepatobiliyer cerrah, medikal onkolog, girişimsel radyolog, radyasyon onkoloğu ve tanısal radyolojiden hekimler bu multidisipliner yapının birer parçasıdır.

Pankreas kanseri tedavisinde Egepol Sağlık Grubu farkı

Egepol Sağlık Grubu’nda pankreas kanseri vakalarında tedavi planı uzman ve deneyimli hekim kadromuz tarafından multidisipliner yaklaşımla oluşturulmaktadır. Pankreas kanserinin cerrahi tedavisi hastanemizde laparoskopik (kapalı), hibrit (kapalı ve açık cerrahini birlikte kullanımı) veya açık cerrahi tekniklerle yapılmaktadır. Farklı cerrahi yöntemlerin uygulanabilmesi, her hasta için en uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Volüm faktörü

Pankreas kanseri cerrahisi; ileri teknik, deneyim ve çoğu zaman vasküler (damar) cerrahisi kullanımı gerektiren büyük bir uygulamadır. Birçok çalışma, pankreas kanseri cerrahisinde yıllık gerçekleştirilen ameliyat sayısının hasta sağkalımı üzerine çok etkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Genel kabul gören yıllık ameliyat sayısı, 15 ve üzeri olmasıdır. Egepol Sağlık Grubu olarak yılda gerçekleştirdiğimiz 75’ten fazla pankreas kanseri ameliyatı sayesinde ekibimiz çok ciddi bir deneyime sahiptir.

ERAS protokolü

Hastanemizde, pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolü uygulanmaktadır. Danimarkalı hekim Prof. Dr. Henrik Kehlet’in, 1990’lı yılların sonunda temelini attığı ERAS Protokolü cerrahi sonrası hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlamak amacıyla uygulanan multimodal, perioperatif müdahaleler konseptini tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinden başlayan ve evinde sonuçlanan yolculuğunun tamamıyla ilgili değişiklikler önerir. Gündeme gelmesinden bu yana elde edilen veriler sonucunda protokolün, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı ve hastanede kalış süresini kısalttığına dair yeterli sayıda kanıt oluşmuş durumdadır. Son yıllarda yayınlanan meta-analizlerde, büyük ameliyatlarda uygulanan ERAS Protokolü sayesinde hastanede kalış süresinin 2-3 gün kısaldığı, komplikasyonların da %30-50 arasında azaldığı ortaya çıktı.

İleri yaş hastalara özel yaklaşım

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaşlı nüfusu artmaktadır. Yaşam süresinin uzaması, ileri yaşta cerrahi tedavilerin gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan ileri yaştaki hastalara, özellikle pankreas kanseri gibi ciddi ameliyatlarda özel bir yaklaşım gerekmektedir.

Hastanemizde tedavi gören ileri yaştaki hastalarımızın ameliyatına hazırlık, cerrahi teknik ve ameliyat sonrası bakım gerektiği hassasiyet göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde özellikle ileri yaştaki hasta grubuna özel olarak hazırlanan protokollerle yaşın cerrahi tedaviye engel olmasının önüne geçilmekte ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Teletıp ile yakın takip

Pankreas kanseri gibi büyük cerrahi işlemlerin ardından taburculuk sonrası takip de çok önemlidir. Hastanemizde pankreas ameliyatı olduktan sonra taburcu olan hastalarımıza telefon, video konferans yöntemleriyle ulaşılıp karşılıklı değerlendirme yapılmakta, klinik durumunda risk tespit edilen hastalarımız randevu tarihini beklemeden ileri değerlendirme için hastanemize davet edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir