Op. Dr Burcu SELEK AKBAŞ

Op. Dr Burcu SELEK AKBAŞ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Egepol Hastanesi

Randevu Al
  • Hekim Özgeçmişi
  • Videolar

EĞİTİM

1993 - 1996 İzmir Fen Lisesi
1997 - 2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
2005 - 2012 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanlık


İŞ DENEYİMİ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Asistan Doktor (2005-2012)
Artvin Hopa Devlet Hastanesi, Uzman Doktor (2012-2014)
Şifa Üniversitesi Hastanesi, İzmir,Yrd. Doç. Doktor (2014-2016)
Özel Deniz Hastenesi, İzmir,Uzman Doktor (2016-2017)
Özel Tınaztepe Hastanesi, İzmir,Uzman Doktor (2017-2018)
Özel Can Hastanesi, İzmir,Uzman Doktor  (2019)

ÜYELİKLER
Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Rinoloji Derneği


YABANCI DİLLER

İngilizce


BİLİMSEL YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Preoperative Clinical Prediction of Difficult Laryngeal Exposure in Suspension Laryngoscopy, Pinar E., Calli C., Oncel S., Selek B., Tatar B., Eur Arch Otorhinolaryngol, .266,699-703.(2009), 2009, Araştırma Makale, SCI, (3 eserde atıf)
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Astım Semptomu Prevalansı ve İlişkili Faktörler, Çımrın A.H., Sevinç C., Ellidokuz H., Bilgiç A., Büyükyılmaz T., Khalil A., Korkmaz S., Korkmaz S., Selek B., Söz Ö, Tunalı B., Yılmaz I. Türk Toraks Dergisi,Nisan 2002;3(1);13-6
2. Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu, Selek Akbaş B., Tatar B., Imre K., Pinar E., Tunakan Öztop R.M., IAEAH Dergisi, Aralık 2010; 48(4); 165-7
3. Parotis tümörlerinde IIAB ve donuk kesit sonuclarının değerlendirilmesi, Eryiğit Çökmez Ö., Pinar E., Oncel S., Calli C., Ertugrul S., Selek Akbaş B., IAEAH Dergisi, Aralık 2012; 50(3); 124-7
4. Rinolitiazis: Olgu Sunumu, Selek Akbaş B., Eryiğit Çökmez Ö., Türk Rinoloji Dergisi, 2014; 3(1); 30-4
C. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Posterler
1. Burcu Selek Akbaş, Bekir Tatar, Kadir Imre, Ercan Pinar, Mine Tunakan Öztop. Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2010
2. Burcu Selek Akbaş, Özge Eryiğit Çökmez. Rinolitiazis: Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2013
D. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Semih Öncel, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Bekir Tatar, Burcu Selek Akbaş, Ali Cihan Yıgıter. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi: Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlarımız. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009
2. Özge Eryiğit Çökmez, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Burcu Selek Akbaş, Abdülkadir İmre, Semih Öncel. Parotis Tümörlerinde İİAB ve Donuk Kesit Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011
3. Burcu Selek Akbaş, Çağlar Çallı, Semih Öncel, Ercan Pınar, Türkan Atasever Rezanko, Osman Yılmaz, Aslı Çelik. Deneysel Oluşturulmuş Kolesteatomada Lokal Prednisolon Sodyum Fosfat, Deksametazon Sodyum Fosfat ve 1,25-Dihidroksivitamin D3 ün Etkilerinin Araştırılması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011
E. Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Burcu Selek Akbas. Allergic Rhinitis in Black Sea Region. 4th Allergy& Airway Management Meeting Off The Beaten Path, Bangkok-Tailand, Eylül 2013

İLGİ ALANLARI
Estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi, endoskopik sinüs ameliyatları, horlama ve apne cerrahisi,otolojik cerrahiler


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Preoperative Clinical Prediction of Difficult Laryngeal Exposure in Suspension Laryngoscopy, Pinar E., Calli C., Oncel S., Selek B., Tatar B., Eur Arch Otorhinolaryngol, .266,699-703.(2009), 2009, Araştırma Makale, SCI, (3 eserde atıf)
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Astım Semptomu Prevalansı ve İlişkili Faktörler, Çımrın A.H., Sevinç C., Ellidokuz H., Bilgiç A., Büyükyılmaz T., Khalil A., Korkmaz S., Korkmaz S., Selek B., Söz Ö, Tunalı B., Yılmaz I. Türk Toraks Dergisi,Nisan 2002;3(1);13-6
2. Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu, Selek Akbaş B., Tatar B., Imre K., Pinar E., Tunakan Öztop R.M., IAEAH Dergisi, Aralık 2010; 48(4); 165-7
3. Parotis tümörlerinde IIAB ve donuk kesit sonuclarının değerlendirilmesi, Eryiğit Çökmez Ö., Pinar E., Oncel S., Calli C., Ertugrul S., Selek Akbaş B., IAEAH Dergisi, Aralık 2012; 50(3); 124-7
4. Rinolitiazis: Olgu Sunumu, Selek Akbaş B., Eryiğit Çökmez Ö., Türk Rinoloji Dergisi, 2014; 3(1); 30-4
C. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Posterler
1. Burcu Selek Akbaş, Bekir Tatar, Kadir Imre, Ercan Pinar, Mine Tunakan Öztop. Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2010
2. Burcu Selek Akbaş, Özge Eryiğit Çökmez. Rinolitiazis: Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2013
D. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Semih Öncel, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Bekir Tatar, Burcu Selek Akbaş, Ali Cihan Yıgıter. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi: Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlarımız. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009
2. Özge Eryiğit Çökmez, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Burcu Selek Akbaş, Abdülkadir İmre, Semih Öncel. Parotis Tümörlerinde İİAB ve Donuk Kesit Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011
3. Burcu Selek Akbaş, Çağlar Çallı, Semih Öncel, Ercan Pınar, Türkan Atasever Rezanko, Osman Yılmaz, Aslı Çelik. Deneysel Oluşturulmuş Kolesteatomada Lokal Prednisolon Sodyum Fosfat, Deksametazon Sodyum Fosfat ve 1,25-Dihidroksivitamin D3 ün Etkilerinin Araştırılması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011
E. Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Burcu Selek Akbas. Allergic Rhinitis in Black Sea Region. 4th Allergy& Airway Management Meeting Off The Beaten Path, Bangkok-Tailand, Eylül 2013
Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Rinoloji Derneği

Güncelleme: 16/09/2019