How can help you?

Egepol Healthcare Group was established in April 2009 with the mission of providing world-class quality healthcare services and becoming the first medical center comes to mind by leading the field. Egepol Hospitals are located in easily accessible and central locations in Izmir, which is one of the most beautiful cities in Turkey. Our hospitals are served to 2000 out patient a day in more than 35 branches with its experienced medical staff by offering all modern medical devices, currently operating two hospitals (Egepol hospital, Egepol Surgery Hospital) with a capacity of 225 beds, nine fully-equipped Operating Rooms, Newborn intensive care unit with a capacity of 48 incubators, Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit with 9 beds, Adult intensive care unit with 85 beds and other medical intervention units. Egepol Healthcare Group is a pioneer medical institution in İzmir and the Aegean region with its currently operating Intensive care units which has the largest bed capacity in its field. Third hospital “EGEPOL INTERNATIONAL HOSPITAL” which is under construction will open its doors to patients in less than 3 months. While the capacity of the beds will be increased to the number of 325, 4 more Operation rooms will be added to our full-fledged operating theatres. The advanced biochemistry and microbiology laboratories are committed to promoting clinical trials to provide our patients with a better health service by improving treatment methods. Our patients become a member of our family. That's why Egepol is one of the most preferred destinations for international patients each year. We arrange consultations, travel planning, accommodation, translation and other relevant services for our patients 24/7. We will make regular follow-ups with our patients, and. No doubt that patients will feel at home in Egepol, Turkey. Scientific, rapid and high-quality surgical and other treatments are notably more budget-friendly than European countries and the USA.

Vision

Our vision; as an uncompromising follower of scientific developments and a pioneering organization in the use of modern technology as an advanced association and organization with a; modern, clean and spacious places, high quality standards, fast, safe, compassionate and affordable health services, our vision is to become the first “Branded Organization” comes to mind when it comes to Healthcare Providing, firstly across the Aegean Region and Turkey then all around the world with international studies.

Misson

Our mission is to achieve the perfection and to ensure its continuity in a human-oriented health service approach by adhering to society and medical ethics.

Our Core Values

•Yasal esaslara uymak

•Saglik Kalite Standartlari (SKS) sartlarina uymak

•Uluslararasi hasta güvenligi sartlarini saglamak

•Tip ve uygarlik etigine baglilik

•Insani dogal ve bütün haliyle kabullenmek •Hasta haklarina saygi duymak

•Beden ve ruh sagligini korumak

•Çalisanlarimizin destegini, katilimini ve memnuniyetini saglamak

•Sürekli ve ekonomik saglik hizmeti vermek

•Sürekli iyilestirmeyi saglamak

Hasta Hakları İlkeleri
 • Hasta Hakları Yönetmeliği;

  01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de belirtildiği üzere temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan hasta haklarını somut hale getirmek; sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine imkan sağlamak; hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Egepol Sağlık Grubu'nda, sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki Hasta Hakları İlkeleri'ne uyulmaktadır:

 • a) Fiziki, ruhi ve sosyal yönden

  tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.

 • b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi

  varlığını koruma ve geliştirme hakkının haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin bulunmadığı kabul edilerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

 • Hasta Hakları Yönetmeliği;

  01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de belirtildiği üzere temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan hasta haklarını somut hale getirmek; sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine imkan sağlamak; hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Egepol Sağlık Grubu'nda, sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki Hasta Hakları İlkeleri'ne uyulmaktadır:

 • c) Sağlık hizmetinin verilmesinde hastaların

  ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.

Hasta Hakları
 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

  Hastanemize başvuran her birey adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.

 • Bilgi İsteme Hakkı

  Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.

 • Bilgilendirme Hakkı

  Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlukları
 • Bilgi Verme

  Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

 • Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

  Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.

 • Önerilere Uyma

  Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.

 • Planlanan Tedaviyi Reddetme

  Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.

Last Update: 13/12/2021
WhatsApp Destek Hattı WhatsApp Destek Hattı