BAŞVURU FORMUNA GİT

İş başvurusu formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI

Egepol hastanesi misyon,vizyon ve hedefleri doğrultusunda grubumuzdaki nitelikli insan gücünün potansiyelini, en üst seviyeye çıkararak kullanabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlamak, insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın sorunlarına çözümler bulup, onlara destek olarak çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Egepol hastanesi bünyesinde oluşan tıbbi ve idari açık pozisyonlar için iş arama, Web sitesi üzerinden ve Şahsi başvuru şeklinde yapılmaktadır. Deneyimli ve yeni mezun adaylar,ilgi alanları,eğitimleri ve yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. İlgili pozisyonun gereklerini dikkate alarak öğrenim, deneyim, lisan bilgisi gibi kriterler ve iş görüşmelerinde gözlenen kişisel nitelik ve yetkinlikler adayın seçiminde büyük rol oynamaktadır.

İŞE ALIM SÜREÇLERİ

Başvuru yapan adayların yetkinlikleri, objektif değerlendirmelere tabi tutularak nitelikli ve kaliteli işe alım süreci yürütülmektedir.  İşe alım yapılacak olan kadrolarla ilgili ilanlar, web sitemiz ve İnsan Kaynakları aracı kuruluşlarda  yayınlanmaktadır.

İşe alımlarda dikkat edilen hususlar,

Takım Çalışması

İletişim Becerisi

Stresle baş edebilme yöntemleri

Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Yön Belirleme

Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme

Farklılıklara Uyum ve Yönetme

Mesleki yetkinlik

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza, kurumumuz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

KARİYER YÖNETİMİ

Kurumumuz ve üst yöneticilerimiz kendi yönetici kaynağını yetiştirmek üzere odaklanmıştır. Bu süreç de her türlü değerlendirmeler, eğitimler birim direktörlemiz tarafından takip edilmektedir.

Kariyer başarısının en önemli birleşeni kendini çok iyi tanımaktır. Çalışma değerleriniz, iş tatmini beklentileriniz, psikolojik durumunuz, öz farkındalığınızı arttırmak ve başarılı,  mutlu olacağınız bir çalışma ortamı sağlamak için insan kaynakları direktörlerimiz çalışmaktadır.

Güncelleme: 18/01/2019