Tıbbi Hizmetlerimiz

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın bu bilim dalı hem idrar yollarını(böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra) ve erkek genital sistemini(penis, testis, skrotum) ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi cerrahi olmayan problemlerini, hem de ürogenital sistemin cerrahi işlemlerini bünyesi altında toplar.

 

Ürolojinin ilgilendiği alanlar şunlardır

Pediatrik üroloji

Kadın ürolojisi

Androloji

Üroonkoloji

Nöroüroloji

Endoüroloji ve taş hastalıkları

 

Hastanemizde

Endoskopik taş tedavisi

Mesane taşı

Üreter taşı (idrar kanalı) URS

FLeksbl URS ile böbrek ve üreter taşı tedavisi

Perkütan nefrolitotomi (Kapalı Sistem Böbrek Taşı Tedavisi)

Mesane Hastalıkları

Sistoskopi

Mesane tümörü TUR cerrahisi

Mesane BOTOX® uygulaması

Nörojen mesane tanı ve takip

Prostat Hastalıkları

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Açık ve kapalı prostat ameliyatları (TURP bipolar/plazmakinetik sistem)

Prostat kanseri taraması ve prostat biyopsisi

Üretra (dış idrar kanalı ) Darlığı

İdrar kaçırma

Kadın ve erkekte askı ameliyatları (TOT)

Mesane BOTOX® uygulaması

Aşırı aktif mesane hastalıkları

İnterstisyel Sistit tanı ve tedavisi

Çocuk Ürolojisi

Yenidoğan Sünneti

Sünnet

Hipospadias (Peygamber Sünneti) cerrahisi

Vezikoüretral Reflü (VUR) (Mesaneden böbreğe idrar kaçağı) tanı takip ve tedavisi

Hidronefroz (Böbrekte Genişleme ) tanı, takip ve tedavisi

UP Darlık/UV darlık/Üreter Darlığı cerrahileri

Çocuk taş hastalıkları kapalı sistem ameliyatları (URS, Fleksbl URS, Perkütan Nefrolitotomi)

Çocuk hidrosel, inmemiş testis ve varikosel cerrahileri

Böbrek Hastalıkları

Böbrek kanseri açık ve kapalı cerrahisi

Laparoskopik ve açık Nefrektomi

Laparoskopik böbrek kisti tedavisi

Perkütan Böbrek Kist Aspirasyonu

Testis ameliyatları

Varikoselektomi (Damar genişlemesi)

Mikroskopik Varikoselektomi

Hidrosel (Su Fıtığı / Su toplanması) cerrahisi

İnfertilite (Kısırlık Tedavisi)

Spermiogram

Testis Protezi Yerleştirilmesi

Penis

Penis Eğriliğinin Düzeltilmesi (Penil Plikasyon)

Penil Protez Takılması (Mutluluk Çubuğu)

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi

Kondilom ( HPV) tedavisi yapılmaktadır.

Güncelleme: 19/01/2019