Tıbbi Hizmetlerimiz

Enfeksiyon Hastalıkları, mikroorganizmaların (bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin) neden olduğu hastalıkların tanı,tedavi ve takibi ile uğraşan bilim dalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları birimimizde , ateşle seyreden hastalıklar, soğuk algınlığı, grip, sarılık, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar, tifo, bruselloz, ishal, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, kemik - eklem ve deri - yumuşak doku enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, sistemik mantar enfeksiyonları, tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılaktadır.

Bakteriyel enfeksiyon tedavisi zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle uygun antibiyotiğin seçilmesi, uygun doz ve süre içinde kullanılması uzman görüşü gerektirmektedir. Bu yolla enfeksiyonlarda  tedavisinde yüksek oranda  başarı sağlanmaktadır.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi uygunsuz antibiyotik kullanılmasını engelleme, enfeksiyon kontrolü için personeli devamlı eğitme, hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme görevlerini yürütmektedir. Yoğun Bakım Ünitesinde  tedavisi süren hastalarımızda, tedavisi zor dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi koordinasyonu ile  uzman hekim  denetiminde planlanmkta ve uygulanmaktadır.

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde;

Bakteriyel Hastalıklar (Bruselloz, Tifo, Besin Zehirlenmeleri, Menenjitler, İshaller)

Cinsel Yolla Geçen Hastalıklar

Viral Hastalıklar (AIDS, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Herpes Virus Enfeksiyonları)

Paraziter Hastalıklar (Şerit, Kıl Kurdu, Barsak Solcanları, Sıtma, Amipli Dizenteri )

Mantar Hastalıkları

Yüksek Ateşli Hastaların Değerlendirilmesi Tanı ve Tedavileri

Aşı Uygulamaları ve  Önerileri

Seyahatler Sırasında Ortaya Çıkabilecek Hastalıklar ve Danışmanlığı

Seyahat Sonrasında Ortaya Çıkan Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

Hastane Enfeksiyonları  Tanı ve Tedavileri  yapılmaktadır.

Güncelleme: 21/01/2019