Tıbbi Hizmetlerimiz

Çocuk Sağlığı Polikiniğimizde; 0-16 yaş aralığındaki çocukların tetkik, tedavi ve sağlık taramaları, çocukluk çağı aşı uygulamaları, beslenme eğitimi ve takibi, büyüme ve gelişimi, sağlam çocuk takipleri yapılmaktadır. Hastalık saptanması durumunda tedavi, alanınında deneyimli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenmektedir. Gerektiğinde pediyatrik kardiyoloji, yenidoğan uzmanı, göz hastalıkları uzmanı gibi ilgili branş helkimi tarafından muayene, tetkik ve tedavinin  devamı  sağlanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde; yüksek riskli gebelikler sonucunda doğan bebeklerin (erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı bulunan annelerin bebeği, iri bebek, mekonyum aspire etmiş bebek) takip ve tedavisi ve yenidoğan sarılığı tedavisi için modern tıbbi cihaz ve donanım bulunan tedavi üniteleri  oluşturulmuştur.  

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize “Bebek Dostu Hastane” Ünvanı verilmiştir. Hastanemizde, bebeklerin anne sütü ile beslenmesi süreci teşvik edilmektedir. Bu kapsamda hastanemizde annelere doğum öncesi ve doğum sonrası emzirme danışmanlığının yanı sıra bebek beslenmesi ve bakımı eğitimi de verilmektedir. Emziren annelere bebeklerini rahatça besleyebilmeleri ayrılmış  emzirme odası  bulunmaktadır.

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde;

 

Yenidoğanda, Bebekte  ve Çocukta  Rutin Sağlık Kontrolleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Tedavisi

Yenidoğan Sarılıkları, Fototerapi Tedavisi

Yenidoğan İşitme Testi

Yenidoğan Kalça Ultrasonografisi, Kalça Gelişimi Kontrolü

Yenidoğan Beslenmesi ve Anne Sütü Danışmanlığı

Aşı Programı Takip ve Uygulamaları

Ek Gıdaya Geçiş ve Beslenme Programı

Büyüme ve Gelişme Takibi

Sağlıklı Çocuk Takibi

Alerjik Hastalıklar (Astım, Rinit, Konjonktivit vb.)

Çocukluk Çağı Obezitesi

Ateşli Havale, Sara Hastalığı (Epilepsi)

Büyüme ve  Gelişme Gerilikleri 

Teşhis ve Tedavileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarımız tarafından  yapılmaktadır.

Güncelleme: 21/01/2019