Tıbbi Hizmetlerimiz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında  kalp ve damar hastalıkları ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle  hastalığa sebep olacak risk faktörlerinin bilinmesi ve erken teşhis ile gereken  tedavinin zamanında  başlanması  önem taşımaktadır. Kalp hastalığı ilerlemeden  tanı konulması ve koruyucu tedbirlerin alınabilmesi ancak  periyodik olarak yapılacak  muayene ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Yakınmalara ve muayene bulgularına göre seçilecek uygun tanı yöntemlerinin kullanılması ve sonuçların uzman hekimler tarafından yorumlanması doğru teşhis ve tedaviye ulaşmanın en güvenli yoludur.

Hastanemizde Kardiyoloji Uzman Hekimlerimiz tarafından,  öncelikle hastalarımızın kalp sağlığına  yönelik koruyucu önlemelerin alınması ve erişkin yaş grubundaki hastalara kalp hastalıklarının muayene, teşhis ve tedavisi ile ilgili profesyonel  hizmet   sunumu  kesintisiz bir şeklide sürdürülmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi ayakta (poliklinik) veya yatarak (kardiyoloji servisi)  yapılmaktadır.

Kardiyoloji Polikliniğinde  hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, hiperlipidemi, erişkin yaşta  saptanmış doğumsal kalp hastalıkları  modern teknolojik donanımlı cihazlar ile tetkik edilmekte ve tanı konulmaktadır.  Koruyucu  uygulamalar ve kalp hastalıkları için belirlenmiş risk faktörlerinin  açıklanmasına yönelik bilgilendirmeler  uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Girişimsel Kardiyoloji Uygulamaları:

Kalpte koroner atardamarlarda ve bacakta periferik damarlardaki  darlık ve tıkanmaların  ortaya çıkarılması ve tanı konulması anjiogafi ile mümkündür. Balon uygulanarak tıkalı damarın genişletilmesi ve stent uygulanması  anjiografi sırasında  yapılmaktadır. Kalpte ritim bozukluklarında  tedavi için kalp pili takılması (pacemaker implantasyonu)  işlemleri de anjiografi ünitesinde yapılmaktadır.

Kalp hastalıklarında tanısında  non-invazif tanı yöntemleri ritm (EKG Holteri) ve tansiyon holteri, ekokardiyografi yapılması   Eforlu EKG (Eforlu Elektrokardiyografi), eforlu talyum testi  yer almaktadır.

Koroner arter hastalığının erken tanı ve tedavisi , özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde ailesinde kalp hastalığı bulunan kişilerde hayati önem kazanmaktadır. Her yıl binlerce kalp hastası  gerekli önlemler alınmadığı için kalp krizi geçirmekte ve hastaneye dahi ulaşamadan yolda hayatını kaybetmektedir. Amaç risk faktörleri bulunan bireyleri kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG (Elektrokardiyografi) , eforlu EKG (koşu bandı EKG'si) gibi kardiyolojik tetkikler yapılarak koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi olarak adlandırılan tanısal işlemin yapılmasına karar verilmelidir.

Koroner BT Anjiyografi

Kalp hastalıklarının en sık ve en önemli nedeni, kalbi besleyen koroner atardamarlarının daralması ya da tıkanmasıdır.  Damar sertliği olarak bilinen koroner damarların plaklarla tıkanması sonucu kalbin kasılmasını sağlayan  kaslara yeterli kan gitmemesi kalp krizi ile sonuçlanmaktadır. Hiçbir belirti vermeden ansızın ortaya çıkabilen kalp damar hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografi ile koroner kalsiyum skorlaması  yapılmakta ve ve koroner  kalp hastalıklarının erken tanısına olanak sağlamaktadır

Koroner Kalsiyum Skorlaması

Koroner damarlarda kalsiyum skorlaması; damardan herhangi bir ilaç verilmeden yapılmaktadır ve yaklaşık 15 saniye sürmektedir. Kalsiyum birikimlerinin saptanması ile hastaların kalp hastalığı açısından riski belirlenebilmekte, erken teşhis ile önlem alınabilmektedir.

Erkeklerde 35 yaş ve üzerinde, kadınlarda ise 40 yaş ve üzerinde Tarama testi olarak kabul edilen koroner kalsiyum taraması,yüksek kolesterol, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, sigara, hareketsiz yaşam ve şişmanlık gibi risk faktörleri varlığında, erken tanı amacıyla rutin tarama testi olarak kullanılabilir.

Koroner kalsiyum taraması ile elde edilen skor sağlıklı bireylerde hastada sıfır olmalıdır. Yani kalp damarlarında kalsiyum birikimi saptanmamalıdır. Bu durumda kişide kalp damar hastalığının olmadığı ya da  kalp krizi riskinin çok düşük olduğunu düşünülür. Saptanan Skor sıfır olsa bile kalp krizi için risk faktörlerini azaltmak ve sağlıklı yaşam koşullarına uymak önem taşımaktadır.

Kalsiyum skorlamasının derecesine göre risk faktörlerine yönelik önlem alınması ve ilaçla tedavi seçenekleri hastalarımıza açıklanmaktadır. Yüksek skor varlığında hastaya ile koroner anjiyografi yapılması önerilmektedir.

Koroner Anjiyografi Nedir?

Koroner anjiyografi bir tanı yöntemidir. Bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip, özel bir görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuvarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Risk faktörleriyle  koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına bulunan, kişiler

Kalp krizi geçirenlerde koroner damarların ve kalp kapaklarının durumunun görüntülenmesi için

Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,

Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,

Kalp kalpten çıkan büyük damarlar ile ilgili ameliyatlar

Bacaklara giden atardamar tıkanmaları için ameliyat olacak kişilerde,

Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olan bireylerde,

EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG de kalp koroner damarlarında daralma düşündüren bulguların saptanması durumunda

Amacımız, kalp ve damar hastalarının güncel, çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel, çağdaş kardiyoloji uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir. Hedefimiz koruyucu hekimlik hizmetlerimizin henüz kalp hastalığına yakalanmamış ancak risk faktörü bulunan kişilere ulaştırılması  kalp sağlığı konusunda farkındalık  oluşturularak, kalp hastalıklarından kaynaklanan ani ölümlerin önlenmesidir.    

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimiz, kalp ve damar sorunlarınız için çözüm oluşturmak görevimiz ve önceliğimizdir.

Güncelleme: 14/02/2019