Tıbbi Hizmetlerimiz

Göğüs hastalıkları akciğerler ve solunum sistemini oluşturan diğer yapılara ait hastalıklarla ilgilenen uzmanlık alanıdır.

Solunum sistemi hastalıklarının çok çeşitli belirtileri mevcut olmakla birlikte öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı solunum, kan tükürme, sırt ağrısı, göğüs ağrısı başlıca ve en sık rastlanan belirtilerdendir.

Göğüs Hastalıkları birimimizde, tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet verilmektedir. Akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) yapılmaktadır. Alerjik hastalıkların tanısında değerli olan cilt allerji testleri (solunum ve gıda allerjenleri) yapılmaktadır.

Göğüs hastalıkları uzmanlık dalının ilgilendiği solunum sistemi hastalıkları; basit bir bronşitten, solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilecek şekilde değişen sayıda ve oldukça geniş bir kapsam içindedir.

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları bölümünde;

Astım,

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH),

Corpulmonale,

Bronşektazi,

Sarkoidozis,

Bronkopnömoni,

Akut ve Kronik Bronşit,

Pnömoni,

İnterstisial Akciğer Hastalıkları,

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları,

Plörezi,

Pnömotorax,

Akciğer Tümör ve kitle lezyonları,

Akciğer Tüberkülozu,

Göğüs duvarı hastalıkları,

vb.konularda hizmet verilebilmektedir.

Güncelleme: 16/01/2019