Tıbbi Hizmetlerimiz

Yoğun Bakım; Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Hastanın kalp atım, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulgular sürekli gösteren monitörler, gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir.

Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir. Gerektiğinde, devamlı böbrek makinesi (Devamlı veno-venöz hemodiafiltrasyon/PRİZMA) kullanılabilmektedir.

Egepol Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimi Hastane ameliyathanesinde kurulmuştur. Hastanenin her bölümüne, özellikle code-blue durumlarında acil hizmet vermek üzere Anestezi Uzman Hekimlerince 24 saat süresince kesintisiz hizmet vermektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ünitesinde Uzman hekimlerin yanısıra konusunda Anestezi Teknisyenleri de 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Yoğun bakım ünitesi,hastanemizde 4. katta yer almakta ve 27 hasta yatağı ile hizmet verilmektedir Yoğun bakım ünitemiz; Yaşamsal fonksiyonları bozulmuş, yoğun bakımda takibi gereken yüksek riskli hastalara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner bir ünitedir. Yoğun bakım ünitemizde her hasta yatağı başında mekanik ventilatör olarak adlandırdığımız suni solunum cihazı ve hastalara ait yaşamsal bulguları takip edebildiğimiz (nabız, tansiyon, vücut ısısı, arter ve santral ven basıncı) uygun monitörler yer almaktadır. Yoğun Bakım ünitemizdeki her hasta, hasta mahremiyetini sağlamak, nispeten gürültüsüz bir ortam yaratmak, gerektiğinde hastanın rahat uyuması için odaların ışıklandırılmasını azaltmak ve mikropların bulaşını önlemek (izolasyonu sağlamak) için özel olarak havalandırılan tek kişilik odalara yatırılabilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde 7 gün 24 saat, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman hekimi bulunmaktadır.Yoğun bakıma hasta kabulüne yoğun bakım uzman doktoru ve (gerekli ise) hastanın tedavisini üstlenen ilgili branş doktoru birlikte karar verilmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Hekimleri ve Anestezi Teknisyenleri tarafından 24 saat boyunca hizmet veriliyor olması Egepol Hastanesi'nde Acil ameliyat gerektiren durumlarda (Acil sezeryan, doğum, travma ve diğer acil cerrahiler) müdahale imkanı yaratmaktadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekibi; uzman doktorlar, anestezi teknisyenleri ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşur. Hizmetlerin sürdürülmesine destek vermek amacıyla yardımcı personel de istihdam edilmektedir. Anesteziyoloji ve reanimasyon hizmetleri, haftanın 7 günü ve 24 saat verilmektedir. Bir anesteziyoloji uzmanı ve teknikeri de mesai saatleri dışında 24 saat aralıksız hizmet vermektedir. 

Hasta Profili

Yoğun bakım tanı ve destek tedavi hizmetleri

Politravma hastaları

Akut ve kronik zehirlenmeler

Kafa travmaları

Toraks travmaları

Ağır kanamalar ve hemorajik şok

Bilinci kapalı hastalar

Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği

Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)

Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok

Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (Myastenia gravis, guillian barre vb.)

CPR geçirmiş hastalar

Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok

Tetanus, botulismus ve gıda zehirlenmeleri,

Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklar,

Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi)

Postoperatif bakım ve tedaviye gerek duyan kritik operasyon geçiren hastalar.

 

Uygulanan Teknikler

Endotrakeal entübasyon ve zor entübasyon teknikleri

Mekanik ventilatör tedavisi ve solunum egzersizleri

İnvaziv monitörizasyon (Santral venöz basınç, pulmoner arter kateteri, CO ölçülmesi, arterial monitörizasyon)

Perkütan dilastasyonel trakestomi açılması

Enteral ve parenteral beslenmenin planlanması

Kontinü arterio-venöz hemodiafiltrasyon

Kan gazı ölçüm ve değerlendirilmesi

CPR uygulamaları ve ileri destek tedavisi

Fiber optik bronkoskopi

Anestezi Uygulamaları

Genel Anestezi Uygulamaları

Rejyonel Anestezi Uygulamaları

Epidural Anestezi

Spinal Anestezi

Sinir Bloğu Anestezisi

Lokal Anestezi Uygulamaları

Monitörize Anestezi Bakımı

Akut ve Kronik Ağrı Tedavisine Yönelik Blok Uygulamaları

Ameliyathane Dışı Anestezi

Preoperatif Muayene

Ağrı Tedavisi

Yoğun Bakım Hizmetleri

 

Hastane İçi Diğer Hizmetler:

Damar Yolu Açılması,

Kateterizasyon Hizmetleri

Resüsitasyon,

Konsültasyon Hizmetleri.

 

 

 

Güncelleme: 16/01/2019