Tıbbi Hizmetlerimiz

Bebeklere Özel Yaşam Desteği…

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Biliyoruz ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir.

Yenidoğan ölüm nedenlerinde ana sorunlar araştırıldığına; antenatal bakım eksikliği, yenidoğana rutin verilmesi gereken temel sağlık hizmetinde eksiklik ve standardizasyon olmaması, yüksek riskli gebelere ve erken yenidoğan döneme yaklaşım eksikliği, akraba evliliğinin yüksek olması, uygun olmayan nakil uygulamaları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların çoğu önlenebilir özelliktedir.

Yenidoğan ölümlerinin azaltılmasında; bebeğin 3.düzey perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda Özel Egepol Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dâhil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yenidoğan bebeklerin (1000 gr. altı veya 32 haftadan küçük) kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır.

Mevcut yapılandırma dâhilinde Özel Egepol Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1000 gr. altı çok düşük tartılı prematüre bebekler ve 28. gebelik haftası altı yüksek mortaliteye sahip prematüre bebeklere başarıyla hizmet verilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, küçük prematüre bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği 3.düzey bir yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde kaliteli yaşam şansları en yüksek seviyede olacaktır.

Özel Egepol Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından tam donanımlı, ileri düzey olarak belgelendirilmiştir. 24 saat uzman hekimlerin bulunduğu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, hastanemizde gerçekleşen tüm doğumlarda bulunmaktadır. Erken doğum (prematurite), İri bebek (makrozomi), çoğul gebelik (multiparite), şeker hastası annelerin bebekleri (diabetik anne bebekleri), anne karnında mekonyum yutmuş bebekler (mekonyum aspirasyon sendromu), konjenital anomalili bebekler, zor doğum sonucu yüksek risk taşıyan organ hasarı olan bebeklere çağdaş yöntemlerle, gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz

48 adet son teknoloji küvöz

Yenidoğan uyumlu ventilatör cihazları

Canlandırma Ünitesi

Monitörizasyon sistemi

Tünel ve Açık fototerapi cihazları

Non-invaziv bilirrübin ölçüm cihazı

Kan gazı ölçüm cihazı ile 7/24 hizmet veren deneyimli yeni doğan yoğun bakım ekibi ve bebek hemşiresi,günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulamakta ve aile yakınlarına mahremiyet kurallarını gözeterek profesyonel yaklaşımla düzenli bilgi vermektedir.

Geniş konsültan ekibimize sahip olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize; çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, beyin cerrahisi, üroloji, ortopedi ve radyoloji servisleri de destek vermektedirler.

Yoğun Bakım ünitemizde,

Solunum desteği (ventilatör tedavisi),

Kan değişimi,

Fototerapi (ışık tedavisi),

Perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu),

Total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları,

Toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi),

Hasta başı EEG (beyin elektrosu),

Hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason) da yapılmaktadır.

Ünitemiz diğer hastanelerden de bebek kabul etmektedir. Erken doğan veya yoğun bakım ihtiyacı olan hasta bebekler, transport kuvözü ile hastanemize taşınıp, tedavilerine vakit geçirmeden başlanmaktadır.

Yenidoğan Servisi

Hastanemizde “Anne ve Yenidoğana Kaliteli Yaşam Şansı Sunulması’’ görüşü esas alınmıştır.

Özel Egepol Hastanesinde “Bebek Dostu Hastane” ilkeleri dâhilinde Yenidoğan Servisi Hizmetleri şöyledir:

Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile uygun neonatal resüsitasyon

Bebekte hipoterminin önlenmesi

Rooming-in uygulaması; bebeğin anne yanında bakımı

Anne sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü almaya başlaması

Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi

Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme

Zamanında takip ve tedavi bebeğin yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bebeklere yenidoğan döneminde gerekli desteğin sağlanması topluma sağlıklı bireyler kazandıracaktır. Bu sebeple bebeğin sağlığını korumak için doğum; yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmelidir.

Güncelleme: 06/02/2019