Tıbbi Hizmetlerimiz

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (CT/BT)

Bilgisayarlı Tomografi tıbbi uygulamalarda teşhis ve tedavide kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Bilgisayarlı Tomografi Cihazında, X ışını kullanılarak, hasta vücudunda organların üç boyutlu görüntülemelerinin elde edilmesini  sağlar.

Vücuttaki tüm organ sistemlerinin görüntülemesinde kullanılabilir. Kesitler halinde geniş vücut alanları yüksek çözünürlükte  görüntülerin elde edilmesi mümkündür. Tetkik sırasında toplar damardan kontrast madde verilerek tümör gibi normalde  vücutta bulunmayan dokuların saptanması ya da  normal dokulardaki değişikliklerin incelenmesi sağlanmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografide X ışınları kullanıdığından radyasyon açısından doktorun gerekli görmesi durumunda yapılmasında yarar bulunan bir tanı yöntemidir.  Bununla birlikte işlem sırasında vücutta ağrı ya da rahatsızlık hissedilmez. Bu nedenle korkulacak bir yöntem değildir.

BT çekimi hamilelik sürecinde sakıncalıdır. Bu nedenle hamileyseniz ya da hamile olma olasılığınız var ise bu durumu önceden doktorunuza bildiriniz.

Tomografi çekimi ile elde edilen vücudun kesitsel görüntüleri, PACS sistemi aracılığı ile dijital ortama aktarılmakta ve radyoloji uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek rapor yazılmaktadır. Klinisyenlerimiz de ayrıca çekilen tomografi görüntülerini PACS sisteminde  izleyerek değerlendirebilmektedir.

Koroner kalp hastalıklarınında, koroner damarlardaki tıkanma ve daralmalar BT Anjiografi yapılarak da  saptanabilmektedir. BT Cihazı sayesinde sadece damardan kontrast madde verilerek çok kısa sürede  koroner damarlara yönelik görüntülere elde edilebilmektedir.  

BT tetkiki öncesi kaliteli görüntü elde edilebilmesi için istenen tetkike göre radyoloji teknikerleri tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalıdır.

Çekim süresince radyoloji teknikerleri tarafından takibiniz yapılmaktadır. Bu çekim sırasında sesli komutlar ile yapılan yönlendirmelere uymanızve hareket etmeden tetkikin sonlanmasını beklemeniz gerekmektedir. İşlem sırasında “ nefes al, nefesini tut, nefes ver, normal nefes al” vb komutlara uyulması görüntü kalitesini arttıracaktır. Çekim bölgesinde metal ,altın..vb, takı, düğme,kolye ve toka gibi görüntüde yanıltıcı etki yaratan materyaller bulunmamalıdır.

Güncelleme: 18/01/2019