Tıbbi Hizmetlerimiz

Ultrasonografi ses dalgasını kullanan non-invaziv (girişimsel olmayan) bir görüntüleme yöntemidir.Prob adı verilen parçalar incelenecek bölgeye ses dalgasını gönderir ve yansıyan ses dalgalarını alır.Ultrasonografi cihazları iyonize radyasyon içermediği için çocuk ve gebe hastalarda güvenle kullanılmaktadır.Özel problar sayesinde karaciğer, safra kesesi, safrayolları, dalak, pankreas, böbrekler, kadın ve erkek genital organları, tiroid bezi, gebelik takibi vb organların incelenmesinde en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Abdomen (tüm batın) USG ,
Abdomen üst (üst batın) USG,
Boyun USG,
Eklem USG,
Meme USG,
Tiroid USG,
Üriner sistem USG,
Yüzeyel doku USG, Klinisyenler tarafından tanı için başvurulan ,en sık kullanılan USG örnekleridir.
Çekilecek Ultrasonografiye farklı şartlar gerekebileceğinden radyoloji randevu biriminde görevli sekreterler tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalıdır.Örneğin bazı ulrasonlarda aç ve idrara sıkışık olmak gerekir.

4D ULTRASONOGRAFİ
4D Ultrasonografi , gebelik takibinde fetüsün anne karnında daha detaylı incelenmesi için kullanılmaktadır. Anneye temas eden proplar yardımı ile temas eden uçtan yayılan yüksek frekanstaki ses dalgaları değişik yoğunluklardaki dokulardan belirli açılarla yansıyarak dokuların ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmesini sağlar. 4 boyut ifadesi çekim sırasında anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotograf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip izlenebilmesidir. 4D Ultrason cihazı sayesinde erken dönemde cinsiyet tayini,yarık damak, yarık dudak, bebeğin gelişimsel Analizi, çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, plasentada oluşabilecek anomalilerin saptanması ve fetüsün yapısal konjenital anomalilerinin saptanma olanağı daha yüksektir.

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Doppler Ultrason ,yansıyan ses dalgaları kullanılarak kan akışının görüntülenmesine yarayan bir tanı aracıdır. İnme, Derin Ven Trombozu (DVT) ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların erken tanısında, bacak, kol, boyun gibi büyük arter ve venlerdeki (atar ve toplar damarlar) kan akışını gözlemlemek (akım hızını ve yönünü belirlemek), herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını veya kan kaşının azalıp azalmadığını tespit etmek için kullanılır.

Tiroid Bezi Renkli Doppler USG,
AltVe Üst Ekstremite Arteriel Sistem Renkli Doppler USG,
Alt Ve Üst Ekstremite Venöz Sistem Renkli Doppler USG,
Karotis Renkli Doppler USG,
Pelvik Renkli Doppler USG,
Penil Renkli Doppler USG,
Abdominal Renkli Doppler USG,
Abdominal Aorta Renkli Doppler USG,
Vertebral Renklİ Doppler USG,
Intraoperatif Renkli Doppler USG,
Kitle Lezyonu Renkli Doppler USG Klinisyenler tarafından tanı için başvurulan ,en sık kullanılan Doppler örnekleridir.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi ses dalgasını kullanan non-invaziv (girişimsel olmayan) bir görüntüleme yöntemidir.Prob adı verilen parçalar incelenecek bölgeye ses dalgasını gönderir ve yansıyan ses dalgalarını alır.Ultrasonografi cihazları iyonize radyasyon içermediği için çocuk ve gebe hastalarda güvenle kullanılmaktadır.Özel problar sayesinde karaciğer, safra kesesi, safrayolları, dalak, pankreas, böbrekler, kadın ve erkek genital organları, tiroid bezi, gebelik takibi vb organların incelenmesinde en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Abdomen (tüm batın) USG ,
Abdomen üst (üst batın) USG,
Boyun USG,
Eklem USG,
Meme USG,
Tiroid USG,
Üriner sistem USG,
Yüzeyel doku USG, Klinisyenler tarafından tanı için başvurulan ,en sık kullanılan USG örnekleridir.
Çekilecek Ultrasonografiye farklı şartlar gerekebileceğinden radyoloji randevu biriminde görevli sekreterler tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalıdır.Örneğin bazı ulrasonlarda aç ve idrara sıkışık olmak gerekir.

4D ULTRASONOGRAFİ
4D Ultrasonografi , gebelik takibinde fetüsün anne karnında daha detaylı incelenmesi için kullanılmaktadır. Anneye temas eden proplar yardımı ile temas eden uçtan yayılan yüksek frekanstaki ses dalgaları değişik yoğunluklardaki dokulardan belirli açılarla yansıyarak dokuların ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmesini sağlar. 4 boyut ifadesi çekim sırasında anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotograf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip izlenebilmesidir. 4D Ultrason cihazı sayesinde erken dönemde cinsiyet tayini,yarık damak, yarık dudak, bebeğin gelişimsel Analizi, çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, plasentada oluşabilecek anomalilerin saptanması ve fetüsün yapısal konjenital anomalilerinin saptanma olanağı daha yüksektir.

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Doppler Ultrason ,yansıyan ses dalgaları kullanılarak kan akışının görüntülenmesine yarayan bir tanı aracıdır. İnme, Derin Ven Trombozu (DVT) ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların erken tanısında, bacak, kol, boyun gibi büyük arter ve venlerdeki (atar ve toplar damarlar) kan akışını gözlemlemek (akım hızını ve yönünü belirlemek), herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını veya kan kaşının azalıp azalmadığını tespit etmek için kullanılır.

Tiroid Bezi Renkli Doppler USG,
AltVe Üst Ekstremite Arteriel Sistem Renkli Doppler USG,
Alt Ve Üst Ekstremite Venöz Sistem Renkli Doppler USG,
Karotis Renkli Doppler USG,
Pelvik Renkli Doppler USG,
Penil Renkli Doppler USG,
Abdominal Renkli Doppler USG,
Abdominal Aorta Renkli Doppler USG,
Vertebral Renklİ Doppler USG,
Intraoperatif Renkli Doppler USG,
Kitle Lezyonu Renkli Doppler USG Klinisyenler tarafından tanı için başvurulan ,en sık kullanılan Doppler örnekleridir.

Güncelleme: 07/02/2019