Tıbbi Hizmetlerimiz

Mamografi günümüzde en önemli meme kanseri teşhis yöntemidir. Memenin 2 tabaka arasında sıkıştırılarak röntgen filminin çekilmesidir.  Bu nedenle memelerin en az hassas olduğu dönem seçilmelidir. Adet bitimini takip eden hafta, memelerin en az hassas olduğu ve yine memelerdeki şişliğin de en az olduğu dönemdir. Çekim için bu dönemin seçilmesi daha uygundur.

Erken teşhis amacı ile belirli bir yaştan sonra düzenli olarak çekilmesi önerilmektedir. Şikayeti olmayan hastalarda tarama amaçlı kullanıldığı gibi şikayeti olan hastalarda da lezyonların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Mamografinin klasik röntgenden en önemli farkı daha düşük dozda daha yüksek kalitede görüntü verebilmesidir. Tekniğin gelişimine paralel olarak meme incelemesinde maruz kalınan doz giderek azalmaktadır. Dünya literatüründe mamografi nedeni ile kanser olmuş kadın yoktur. Cihaz tüpü ince detaylı görüntüleme için özel üretilmiş olup tüp içerisinde bulunan özel hedef ve filitreler sayesinde düşük enerjili radyasyon üretmekte ve CR sistemine aktarıldığı için tekrar çekim riskini ortadan kaldırmaktadır.

MAMOGRAFİ NE ZAMAN VE NE SIKLIKLA ÇEKTİRİLMELİDİR?

Mamografiler tanı ve tarama amaçlı olmak üzere ikiye ayrılır.

Tanı amaçlı mamografi yaş göz önüne alınmaksızın memesinde sorun tespit edilen her kadına çekilmelidir. Tarama amaçlı mamografi ise ABD Kanser Derneği ve Radyoloji Birliği’nin önerisi (ülkemizde de bu öneriler kabul görmektedir) doğrultusunda aşağıda sıralanan durumlarda çekilmelidir.

Her kadın; 35-40 yaşlarında ilk mamografisini çektirmelidir.

40-50 yaşları arasında her iki yılda bir kez çekilmelidir.

50 yaş ve üzerinde her yıl bir kez çekilmelidir.

Eğer ailede meme kanseri hikayesi varsa; ilk kontrol mamografisi yaşı 30, sıklığı her yıl bir kez olmalıdır.

Yüksek riskli kadınlarda mamografi yeterli değildir.

Güncelleme: 19/01/2019