Tıbbi Hizmetlerimiz

Anjiografi cihazı,damar ve parankimal yapıların görüntülenmesinde X-Işınından faydalalınarak,girişimsel radyolojik işlemler ile damar lezyonlarının tedavisinde kullanılır. Anjiografi çekebilmek için damarların içerisine ince bir borudan (kateter) opak madde adı verilen ve röntgen çekerken görülebilen bir boya enjekte edilir. Bu kateterin yerleştirilebilmesi için bir giriş noktası gereklidir. Bu giriş noktası genellikle kasık yada koldur. Giriş yapıldıktan sonra kateter ,görüntüsü alınacak olan damar içinde ilerletilip, opak madde verilir ve aynı anda röntgen çekilir. Damar içine verilen kontras madde ile damar görünür hale gelir ve bu sayede koroner arter ve radyolojik incelemeler yapılabilir,Mevcut dijital anjiografi cihazı ile kontras madde verilmesi sonrası otomatik olarak saniyeler içerisinde arka arkaya görüntüler alınmaya başlanır, alınan görüntüler PACS sistemi sayesinde dijital ortama aktarılarak saklanabilir.Alınan görüntüler ışığında anjiografi esnasında tespit edilen sorunlu bölgeye balon,anjioplasti,stent veya trombolitik tedavi uygulanabilmektedir. Periferik atardamarlar tıkanıklıkları,kol ve bacak atardamar hastalıkları, anevrizma, böbrek damar hastalıkları,şahdamarı (Karotis) hastalıkları ve toplardamar hastalıklarında (DVT, venöz yetmezlik) anjiografi uygulanmaktadır. X ışınının kullanıldığı bu yöntem, hamilelik sürecinde sakıncalıdır.

Anjiografi öncesi hekim uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.İşlem öncesi kanın pıhtılaşma yeteneği ve böbreklerin fonksiyonlarını değerlendirmek için kan tahlilleri istenebilir. Hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar varsa mutlaka hekime bildirilmelidir. Mevcut ilaçlar kesilebileceği gibi farklı ilaçlar kullanılması önerilebilir.Çekim sırasında hekim ve anjio teknisyenlerinin yönlerdirmeleri doğrultusunda hareket edilmelidir.

Güncelleme: 13/02/2019