Tıbbi Hizmetlerimiz

Anjiografi, Ultrasonografi, BT, MR gibi cihazları kullanarak birçok hastalığın ameliyat olmadan tanı ve tedavisini sağlayan bir bilim dalıdır.

Bu tanı ve tedaviler genellikle iğne büyüklüğündeki deliklerden, damar içi ve ciltden lokal anestezi ile gerçekleştirilir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLERİ KİM YAPAR?

Önce 5 yıl boyunca tanısal radyoloji eğitimi alan, daha sonra ayrı bir eğitim sürecinde tanısal cihazları kullanarak birçok hastalığı tedavi edebilecek yöntemleri uygulayabilir duruma gelen radyoloji uzmanları yapar.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER NELERDİR?

Girişimsel radyolojik işlemler vasküler (damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı organlarla ilgili) olarak iki büyük gruba ayrılır. Vasküler girişimler de nörovasküler girişimler (beyin damarları ile ilgili) ve periferik vasküler girişimler (beyinin dışında kalan organların damarları ile ilgili) olarak ikiye ayrılır.

NONVASKÜLER İŞLEMLER NELERDİR?

Tiroid nodüllerine yönelik iğne biyopsisi ve RF(radyo dalgası) kullanılarak ablasyon tedavisi

Karaciğer, böbrek, pankreas, meme ve yumuşak doku kitlelerine yönelik kalın ve ince iğne biyopsileri

Böbrek kisti boşaltma tedavisi

Kist hidatik tedavisi

Apse, karın ve akciğer sıvılarına yönelik drenaj işlemleri

Safra yolları ve böbrek kanal yapılarındaki genişlemeye yönelik katater yerleştirme işlemleri

Ana safra kanalındaki darlığa yönelik stent ve balon genişletme tedavileri

Meme kitlelerinin tanısı ve tamamen çıkarılması için yapılan vakum biyopsi

Kanser kitlelerine yönelik RF(radyo dalgası) ablasyon tedavisi

VASKÜLER İŞLEMLER NELERDİR?

Nörovasküler işlemler;

Anevrizma(beyin damarlarındaki baloncuk) gösterilmesi ve tedavileri

Boyun ve beyin damarlarındaki darlıklarının gösterilmesi ve balon ve stent tedavileri damarların acil tıkanmalarında tromboliz(pıhtı eritme) tedavisi

AVM ve AVF (damar yumaklanması ve atar damar toplar damar arası anormal bağlantı ) gösterilmesi ve tedavileri

Periferik vasküler işlemler;

Kol ve bacak damarlarındaki darlık ve tıkanıklıkların gösterilmesi ve stent, balon genişletme tedavileri

Varis tedavisi (lazer, RF, sklerozan madde kullanılarak)

Akut toplar damar tıkanıklığı tedavisi

Ana toplar damara emboli önleme amaçlı filtre yerleştirilmesi

Aort bölümlerinin gösterilmesi ve anevrizma tedavisi

Akciğer damarlarına bağlı kanlı balgam olan hastalarda embolizasyon(tıkama) tedavisi

Kanser kitlelerini besleyen atar damarlara kemoembolizasyon tedavisi

Travmaya bağlı kanamalarda kanayan damarın gösterilmesi ve embolizasyon tedavisi

Diyaliz hastalarına geçici ve kalıcı katater takılması

Diyaliz hastalarındaki fistüllerde oluşan darlıkların tedavisi

Barsak damarlarının gösterilmesi ve acil tıkanıklık tedavisi

Rahimde oluşan myomlara yönelik arter embolizasyon tedavisi

Varikosel tedavisi

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İŞLEMLERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

İşlem görüntüleme konusunda uzman hekimlerce yapıldığından değerlendirme kapsamlı ve optimaldir. Yapılan işlemlerin çoğunda lokal anestezi yeterlidir, genel anestezi gerekmez. İşlem sonrası yatış çoğunlukla gerekmez yada çok kısadır. İşlemler görüntüleme eşliğinde yapıldığından tedavi kontrollü ve kesindir. Komplikasyon oranı çok düşüktür ve oluşan komplikasyonlara direkt müdahele edilebilir. 

Güncelleme: 21/05/2019