Böbrek kanseri, işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlevlerini yitirmesi ve anormal derecede büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Sigara ve obezite büyük derecede böbrek kanserini etkileyen unsurlardır.

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbreğin ana görevi kanı süzmek ve sonrasında atık maddelerden idrar üretmektedir. Ayrıca kandaki bazı minerallerin dengesini de böbrek sağlar. Böbrek kanseri ise normal işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlevlerini yitirmesi ve büyümesi sonucu ortaya çıkar. Böbrek kanserinin ortaya çıkma sebepleri tam olarak bilinmese de sigaranın ve obezitenin böbrek kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.

Bununla beraber ailedeki böbrek kanseri geçmişi de bu kişilerin riskli grup içinde yer almasına sebep olur. Erken evrede böbrek kanseri hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle böbrek kanserinin erken teşhisinde düzenli kontroller oldukça önemlidir. Düzenli kontrol ve taramalar sayesinde erken evrede böbrek kanserinin teşhis edilmesi ve tedavisinde başarı elde edilmesi mümkündür.

Böbrek Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Yetişkinlerde karşılaşılan kanser türlerinin %3’lük bir kısmını böbrek kanseri oluşturmaktadır. Böbrek tümörlerinde son senelerdeki artış da dikkat çekmekte ve erken teşhisteki tedavi başarısı da önem kazanmaktadır. Böbrek kanserinde hastanın yaşı en önemli etkenlerdendir. Hastalığın ilk zamanlarının herhangi bir belirti göstermediği düşünülürse özellikle de 40 yaşın üstündeki yetişkinler sağlık kontrollerini aksatmamalıdır.

Böbrek kanseri nedenlerinin en başında sigara kullanımı gelmektedir. Katkı maddesi içeren besinler tüketmek, sağlıksız beslenmek, yağlı gıdalar tüketmek ve çeşitli kimyasallara maruz kalmak da böbrek kanseri nedenleri arasındadır.

Böbrek Kanseri Belirtileri

Böbrek kanseri olan hastaların çoğunda hastalık ileri seviyeye gelmeden herhangi bir belirti olmaz. Erken evrede tespit edilen böbrek kanserlerinin büyük çoğunluğu MR, ultrason ya da BT ile tespit edilmektedir. İleri evrede olan böbrek kanserinin belirtileri arasında idrarda kan, kilo kaybı ve aşırı zayıflama, sırt ve yan ağrısı, karında ele gelen kitle ve karın ağrısı vardır. Bu belirtilerin biri ya da birkaçı varsa mutlaka en yakın zamanda bir doktora görünmeniz gerekir.

Tanı Yöntemleri

Böbrek kanserinin günümüzdeki görüntü yöntemleri ile fark edilmesi ve tanısının konulması mümkündür. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde böbrek kanseri ilk evrelerinde tespit edilebilmektedir. Herhangi bir neden ile yapılan ultrason sonucu eğer şüpheli bir durum olursa böbrek kanserinin kesinleşmesi için bilgisayarlı tomografi çekilir.

Damarların görüntülenebilmesi için sanal anjiografi de tercih edilebilir. Her ne kadar böbrek kanseri için ultrasonografik incelemeleri yetersiz kalsa da kistik tümörlerin görüntülenmesi için BT tercih edilebilir. Uzman hekimler böbrek kanseri tanısını kesinleştirmek için tıbbi öykü alabilir ve kan ile idrar tetkikleri isteyebilir. Tedaviye karar verilmesi için hastalardan iğneyle biyopsi alınması da mümkündür.

Böbrek Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek kanserinin tedavisi hastaların hastalık aşamasına ve tıbbi öyküsüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Tümörün böbrek içindeki yeri, derecesi, büyüklüğü ve diğer organlara yayılıp yayılmaması tedavi için önemlidir. Tümörün ameliyat ile çıkarılmasını kapsayan cerrahi müdahale genellikle böbrek kanseri tedavisinde ilk tercihtir. Özellikle de küçük tümörlerde böbreğin korunması ve tümörün çıkarılması standart tedavi olarak görülmektedir.

Bu işlemin robotik ya da laparoskopik olarak yapılması mümkündür. Daha büyük tümörlerde ise böbrekteki yerine göre bir cerrahi işlem planlanmaktadır. Eğer tümör merkez noktada olursa böbreğin tamamıyla alınması söz konusu olabilir.

Fakat tümör böbreğe yakın bir noktadaysa farklı bir işlem yapılabilir. Cerrahi için uygun olmayan hastalarda da kriyoterapi, ablasyon ya da radyofrekans gibi yöntemler ile tümör yok edilebilir. Metastazı olan hastalarda ise kanserli dokuları hedef alan bazı ilaçlar ya da kemoterapi tedavi için tercih edilebilir.

Böbrek Kanseri Vücuda Yayılır Mı?

Böbrek kanseri, böbreklerde başlayan ve diğer organlara yayılabilen bir tür kanserdir. Böbrek kanseri, öncelikle böbreklerde bir tümör olarak başlar ve daha sonra tümöral hücreler, kan veya lenfatik sistem yoluyla diğer organlara yayılabilir. Bu yayılma, metastaz olarak adlandırılır ve kanserin ilerlemesi için önemli bir faktördür.

Böbrek kanserinin ne kadar hızlı yayıldığı, tümörün boyutuna, kanserin evresine, hastanın yaşına ve diğer faktörlere bağlıdır. Küçük tümörler genellikle daha yavaş büyür ve vücudun diğer organlarına yayılma olasılığı daha düşüktür. Ancak, daha büyük tümörler ve daha ileri evrelerdeki kanserler, diğer organlara daha hızlı yayılabilir ve tedavisi daha zordur.

Böbrek kanserinin metastaz yaptığı yaygın organlar akciğerler, kemikler ve karaciğerdir. Bununla birlikte, kanser hücreleri diğer organlara da yayılabilir, örneğin beyin, kalp ve lenf düğümleri. Metastaz, kanserin tedavi edilebilirliğini önemli ölçüde azaltabilir ve daha agresif bir tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Böbrek kanserinin metastaz yapma olasılığı yüksek olsa da erken teşhis ve tedavi ile kanserin yayılması önlenebilir veya yavaşlatılabilir.