Kişilerin önemsemesi ve takip etmesi gereken işlemlerden birisi de diyabetik ve charcot ayak cerrahisi olmaktadır. Diyabetik ayak kan şekeri kontrolü iyi olmayan diyabet hastalarında görülen bir hastalık olmaktadır. Sağlık problemlerinin devamlılığı ile beraber kişilerin yaşam kalitesi oldukça düşmektedir. Bu anlamda diyabetik ve charcot ayak cerrahisi büyük önem taşımaktadır.

Diyabetik ve Charcot Ayak Cerrahisi Nedir?

Diyabetik hastalarda görülen ayak problemlerinin çoğu damar tıkanıklığı, damar darlığı veya sinir hasarı ile ilişkili olmaktadır. Charcot ayağı nöropatik hastalarda görülen bir komplikasyon olmakla beraber en ciddi hastalıklardan birisidir. Tanı konularak tedavi edilmediği zaman ekstremitenin kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda kemikler kendi kendine kırılmakta ve oluşan deformite sebebiyle de ayakta yaralar açılmaktadır.

Ayakta görülen kızarıklık, ısı artışı, charcot ayağı hastalığının belirtilerinden olmaktadır. Hastaların pek çoğu şikayetlerin küçük travmalar sonrasında başladığını ifade etmektedir. Hastalığın ilerlemesi ile beraber de kemiksel çıkıntılar, ayak anatomik yapısını ve işlevini bozan eklem instabiliteleri gözlenebilir.

Bu durumda diyabetik ve charcot ayak cerrahisi bu hastalıkların tedavisinde uygulanan bir tıp dalı olmaktadır. Hasta kişilerin bu durumu olabildiğince kontrol altında tutması çok önemlidir. Yoksa sağlık problemi ilerledikçe kişilerde sinir hasarı sebebi ile birlikte ayakta bulunan eklemlerin pozisyon algısı bozulmaktadır.

Diyabetik ve Charcot Ayak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kişilerde görülen diyabetik ve charcot ayak hastalığının belirtileri pek çok olmakla beraber kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Hastalıkta önemli olan unsurlardan birisi de bu belirtilerin görülmesi durumunda diyabetik ve charcot ayak cerrahisi bölümüne başvurulmasıdır. Hastalarda görülen belirtiler şunlardır:

  • Ayakta kızarıklık oluşması
  • Ayakta şişlik görülmesi
  • Ayakta ısı artışının görülmesi
  • Ciltte ülser
  • Kemiksel çıkıntılar görülmesi
  • Ayağın anatomik yapısının bozulması
  • Ayağın işlevinin aksaması diyabetik ve charcot ayak hastalığının belirtilerinden bazılarıdır.

Kişilerin ayaklarında görülen kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ilk olarak karşılaşılan semptomlardır. Bu belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü ilk zamanlar ayakta ağrılar görülmeyebilir. Bazı hastalarda da şiddetli ağrılar ile belirtiler başlamaktadır.

Hastalığın ilerlemesi durumunda ciltte ülser, kemik çıkıntıları ve anatomik yapıda bozukluk görülebilir. Bu belirtilerin gözlemlenmesi durumunda da hiç vakit kaybetmeden diyabetik ve charcot ayak cerrahisi bölümüne gidilmesi gerekmektedir.

Diyabetik ve Charcot Ayak Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Bu hastalık için atılan en önemli adım diyabetik ve charcot ayak cerrahisi uygulamasıdır. Hastalıktan önce tanının konulması bu noktada çok önemlidir. Tanı için fiziksel muayene ve semptomlar yeterli olmaktadır. Tanı konulurken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Erken evre hastalığı olan diyabetli kişilerin pek çoğunda bu hastalık bir çeşit enfeksiyon ile de karıştırılabilmektedir.

Bu karışıklık sonucunda kişiler gereksiz antibiyotik ve ilaç tedavisi görmektedir. Bu nedenle tanıda kesinlik çok önemlidir. Muayene sonrasında eklem grafikleri çekilmelidir. Eklem grafikleri ile hekimler hastalığın tanısını koyabilmektedir. Bu kesinliğe göre de hastalığa karşı tedavi planı oluşturulur. Eğer hekimler uygun görür ise manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi veya kemik sintigrafisi gibi tetkikler de isteyebilmektedir.

Diyabetik ve Charcot Ayak Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Kişilerde diyabetik ve charcot ayak hastalığı tedavisi sonuç vermediği zaman diyabetik ve charcot ayak cerrahisi uygulanmaktadır. Cerrahi işlem tedavi edilmesine rağmen ülser yaraları olan veya belirgin olarak deformitesi bulunan hastalarda uygulanmaktadır.

Diyabetik ve charcot ayak cerrahisi uygulamasından önce enfeksiyon ve ülserin beraberlik halinde olduğu olgularda debridman, anormal bir şekilde kemik çıkıntılarının olduğu ayaklarda kemik çıkıntılarının çıkarılması ve deformenin ileri olduğu durumlarda da kemik kesileri aracılığı ile düzeltme ve tespit işlemi uygulanabilmektedir.