Epilepsi hastalığı, halk arasında sara hastalığı olarak da bilinir. Çocuklarda görülen epilepsi vakalarının yetişkin yaşlara göre oranı daha fazladır. Uzun süreçli olan bu kronik hastalık, beynin normal elektriksel aktivitesi dışında yaşanan anormal durumlardır.

Acil servislere zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirildiğine dair şikayetler gelmektedir. Ayrıca doğumdan başlayarak hayatın her anında kişilerde epilepsi krizi meydana gelebilir.

Epilepsi Nedir?

Çocuklarda görülen epilepsi hastalığı bazı durumlarda içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Doğumsal veya sonradan oluşan beyin hasarı nedeniyle epilepsi kendini belli etmeye başlar.

Çocuklarda Epilepsi Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda görülen epilepsi için birçok farklı neden bulunur. Özellikle doğuştan gelen hastalıklar bu duruma sıkça neden olmaktadır. Çocuklarda epilepsi nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Doğuştan ortaya çıkan hastalıklar
 • Beyin tümörleri
 • Uzun süren ateşli havaleler
 • Beyin iltihabı, menenjit veya kazalara bağlı olan beyin zedelenmesi
 • Uzun süreli olan ateşli havaleler
 • Gebelikte bebeğe bulaşan mikrobik hastalıklar

Bunlar içerisinde doğuştan gelen nedenler daha ağırlıklıdır.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi hastalığı için birçok farklı belirti bulunur ve bu belirtiler epilepsinin türüne göre değişiklik gösterir. Epilepsi çeşitleri ve belirtileri şu şekilde tanımlanır;

 • Grand-mal: Kaslar ani bir şekilde kasılarak gevşer.
 • Jeneralize: Bu tip epilepsi nöbetlerinde bilinç kaybı yaşanır.
 • Petit-mal: Bu tip epilepside çocuğun çok dalgın olduğu görülür. Hatta çoğu zaman çevresinde olup bitenin farkına bile varmaz.
 • Kompleks parsiyel: Bilinç kaybının olduğu bir epilepsi türüdür.
 • Basit parsiyel: Bilinç kaybı görülmez. Ancak aniden ortaya çıkan korkular vardır. Davranış ve hareket kusurları oluşur. Görmede anormal durumlar yaşanabilir.

Bu belirtiler hastalığın büyüklüğüne ve seyrine göre değişiklik gösterebilir.

Çocuklarda Epilepsi İçin Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda görülen epilepsiyi anlamak için çocuğun tıbbi öyküsü dinlenir. Ayrıca çocuğun detaylı bir şekilde fiziki muayenene girmesi gerekir. Ayrıca aile öyküsünün de dinlenmesinde fayda vardır.

Çocuklarda epilepsiyi tespit etmek için MR ve EEG sıkça kullanılır. Bunlar sayesinde çocuğa doğru tanı koymak mümkündür.

 • MR

MR ile beynin anatomisi incelenir. Böylelikle gelişimsel bozukluk, tümör ve buna benzer olumsuzluklar tespit edilebilir.

 • EEG

EEG ile beyin dalgaları inceleme altına alınır. Beynin dalgalarında yer alan hareketlilik bu yolla tespit edilir ve sonuçlar incelenir.

Çocuklarda epilepsi için ilk tedavi yöntemi ilaçla yapılır. Hastaların çoğunda bu tedavi yöntemi işe yarar. Ancak bazı hastalara hangi ilaç verilirse verilsin olumlu sonuç alınamayabilir. Bir başka tedavide epilepsi cerrahisidir. Ayrıca bunlara ek olarak VNS (vagus sinir stimulasyonu) ile ketojenik diyet uygulanabilir.

 • Epilepsi geçiren çocuk öncelikle sağ ya da sol tarafına doğru yatay şekilde yatırılmalı.
 • Çocuğun kafasının altına bir yastık koyun ve yakasını açarak nefes almasını sağlayın.
 • Sallama ve başka bir müdahale yapmadan en hızlı şekilde bir sağlık kuruluşuna gidin.

Çocuklarda Epilepsinin Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Epilepsi, beynin nöronlarının anormal bir şekilde ateşlenmesi sonucu nöbetlerin oluştuğu bir nörolojik bozukluktur. Epilepsi, çocukluk döneminde de sıkça görülebilir ve doğru tanı, tedavinin başarısı için son derece önemlidir. Çocuklarda epilepsinin tanısı, genellikle bir nöroloji uzmanı tarafından yapılan çeşitli testlerle konulur.

Elektroensefalografi (EEG) testi, epilepsi tanısı koymak için en sık kullanılan testtir. EEG testi, beyin aktivitesini ölçen bir testtir ve beyin aktivitesindeki anormal paternleri tespit etmek için kullanılır. EEG testi sırasında, çocuğun başına elektrotlar yerleştirilir ve beyin aktivitesi ölçülür. Bu test, epileptik nöbet sırasında beyindeki anormal aktiviteyi kaydedebilir ve epilepsi tanısı koymak için önemli bir araçtır.

Diğer bir tanı yöntemi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) testidir. MRG, beyin dokusunun ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturmak için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanır. MRG testi, beyinde tümör veya diğer anormal büyümeleri tespit edebilir ve epilepsi nöbetlerinin nedeni olabilecek birçok durumu belirleyebilir. Sonuç olarak, çocuklarda epilepsinin tanısı, EEG ve MRG gibi testlerle konulabilir.