Küçük yaş grubunda görülen gelişim bozuklukları yaşamın pek çok alanını etkileyen psikolojik rahatsızlıklar olarak nitelendirilebilir. Çocuklarda gelişim bozukluklarının varlığı, ilerleyen dönemlerde yaşam kalitelerinin oldukça düşmesine neden olmaktadır. Genel olarak 5 türde incelenen gelişim bozukluklarının tedavi edilmemesi, söz konusu psikolojik durumların kalıcı hale gelmesine neden olabilir.

Gelişim Bozuklukları Neden Olur?

Hem anatomik hem çevresel faktörler zihinsel gelişim bozukluğuna neden olabilmektedir. Bu faktörlerin başında yetersiz beslenme, uyku düzeni oluşturamama, stres gibi pek çok farklı durum yer almaktadır.

Çevresel faktörler çocukların hormonsal gelişimini etkilediği ve farklı hastalıklara sebep olabildiği için gelişim bozukluklarının tetiklenmemesi açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Psikolojik faktörlerse genellikle çocukların aile içinde yeterli sevgiyi görememesi ya da oyun arkadaşları tarafından dışlanması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Psikolojik travmaya da neden olabilen bu durumlar sonucunda gelişim bozukluklarının ortaya çıkması oldukça normaldir.

Çocuklarda Gelişim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Gelişim bozukluğu birden fazla nedene bağlı olduğundan dolayı her çocukta farklı etkilerle ortaya çıkabilmektedir. Bazı çocuklarda yalnızca boy ve kilo olarak gerilik söz konusudur ancak bazı çocuklarda sosyal becerilerin önemli ölçüde gerilemektedir.

Ayrıca aşağıda yer alan semptomlar çocuklarda yaygın olarak görülen gelişim bozukluğu belirtileri arasında bulunmaktadır.

 • Yaşıtlarına kıyasla yürümeye daha geç başlama
 • Konuşma becerilerinde gerilik, yaşına uygun kelime dağarcığının olmaması
 • Öfkeli davranışlar ve agresif tutumlar
 • Daha inatçı ve hırçın olma durumu
 • Komutlara daha geç cevap vermek ya da vermemek
 • İstekleri yaptırmak için ağlama krizleri
 • Daha yüksek sesle konuşma
 • İçe kapanıklık, iletişime kapalı olma hali
 • Vücudun yaşıtlara göre daha az gelişmiş olması (boy, kilo, vb.)

Gelişim Bozukluğunun Farkına Varılınca Ne Yapılmalı?

Yenidoğan döneminden başlamak üzere bebek ve çocukların aylarına uygun gelişmeleri takip etmesi beklenmektedir. Anne ve babalar, ya da çocuğun bakımından kim sorumluysa, çocuk doktoru tarafından gelişim dönemleri hakkında bilgilendirilmektedir.

Çocukta gelişim bozukluğunun fark edilmesi de yine doktor ve bakımı üstlenen kişiler tarafından gerçekleşir. Çocuklarında gelişim bozukluğu meydana gelen ebeveynler, bireyin kalan yaşamında oldukça etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu çocuklarla, mümkün olduğu kadar, birer bir ilgilenilmesi gerekir.

Çocuğun sevgiyi hissetmesi, psikolojik açıdan son derece önem arz eder. Soyut ilginin dışında bu bireylerin somut ilgiye de ihtiyacı bulunmaktadır. Bu doğrultuda anne ve babaların sağlıklı bir beslenme programı oluşturması ve beslenmesinin kontrol edilmesi gerekir. Bireyin yaşıtlarının çok gerisinde kalmaması için gerekli tedaviye ulaşması sağlanmalıdır.

Gelişim Bozukluğu Hayatı Nasıl Etkiler?

Gelişim bozukluğuna sahip bireyler yaşıtlarına kıyasla; fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan yeterli ilerleme sağlayamazlar. Uygun destek alınmayan durumlarda bu gelişim bozukluklarının belirtileri şiddetini artırabilir.

Bireylerin iletişim kurmada zorluk çekmesi, toplumsal yapıya adapte olmasını; aile ilişkilerini ve iş yaşamını negatif açıdan etkileyebilir. Yalnız aile desteği, tıbbi yardım ve psikolojik tedavilerle söz konusu belirtilerin büyük oranda hafifletilebilmesi mümkündür.

Gelişim Geriliği Düzelir mi?

Gelişim geriliği be gelişim bozukluğu noktasında anne baba ya da çocuğun bakımını üstlenenlerin gözlerimler son derece önemlidir. Erken fark edilen gelişim geriliği ve bozukluğunda tedaviye hızla başlanmaktadır. Tedaviden olumlu sonuç alınabilmesi erken dönemde başlanıp başlanmadığına göre değişiklik gösterir.

Tedavi sırasında bireyin durumuna ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri izlenebilir. Bu noktada; ilaç tedavisi, sosyal terapi ve aile terapisinden yardım alınabilmektedir. Çocukluk, başlı başına bir gelişim dönemi olarak nitelendirilebileceği için gelişim bozukluğunun uygun tedaviyle üstesinden gelmek mümkündür.

Gelişim bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Gelişimsel bozukluklar, bir çocuğun fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimini etkileyen bir grup koşuldur. Bu bozukluklar hafif veya şiddetli olabilir ve etkilenen çocuk için uzun vadeli zorluklara neden olabilir.

Genel olarak, gelişimsel bozukluğu olan çocukların ebeveynleri için ilk temas noktası çocuk doktorlarıdır. Çocuk doktorları, bebeklerin, çocukların ve ergenlerin bakımında uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

Spesifik gelişimsel bozukluk türüne bağlı olarak, ebeveynler nörologlar, psikiyatristler veya gelişimsel ve davranışsal çocuk doktorları gibi farklı uzmanlara sevk edilebilir.

 • Nörologlar, beyin gelişimini etkileyen bozukluklar da dahil olmak üzere sinir sistemini etkileyen durumların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.
 • Psikiyatristler, davranış ve duyguları etkileyen gelişimsel bozukluklar da dahil olmak üzere ruh sağlığı durumlarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.
 • Gelişimsel ve davranışsal çocuk doktorları, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve zihinsel engellilik gibi gelişimsel bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.
 • Tıp uzmanlarına ek olarak, ebeveynler mesleki terapistler, konuşma-dil patologları ve fizyoterapistler gibi diğer sağlık uzmanlarından da destek almaktan yararlanabilir. Bu profesyoneller, gelişimsel bozukluklarından etkilenebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olabilirler.