Göz sağlığında herhangi bir problem olmaması durumunda retinada net bir görüntü elde edilmektedir. Hipermetropi varlığında göze gelen ışınlar retinaya değil de retina arkasına odaklanmaktadır. Göz çapının beklenenden daha kısa olması sonucunda da kişi yakını net biçimde görememektedir.

Hipermetropi hastaları için hipermetrop terimi kullanılmaktadır. Hipermetropların en belirgin şikâyeti yakını bulanık görmektir. Hastaların genelde uzağı görmekle ilgili bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Yalnız, ilerleyen yaş ve hipermetrop derecesinin çok yükselmesiyle kişinin uzağı görme noktasında da sıkıntı yaşadığına rastlanması mümkündür.

Hipermetropi Belirtileri Nelerdir?

Hipermetrop tanısına sahip kişilerde sabit bir noktaya odaklanma problemi bulunmaktadır. Kişi sabit bit yere bakarken görüntünün bulanıklaştığından şikâyet eder.

Hipermetrop derecesinin artması uzun mesafede uyum sıkıntısını da beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak hipermetropi ve presbiyopinin karıştırıldığı durumlarla karşılaşmak mümkündür. Hipermetrop hastalarında gözlemlenen diğer bulguların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür.

  • Okuma esnasında satırları kaydırma ve harfleri iç içe görme.
  • Uzun süreli okuma ve yakına odaklanma halinde gelişen baş ağrısı.
  • Nesnelere odaklanamama.
  • Bilgisayar başındayken gözlerin batması ve göz çevresinin ağrıması.
  • Odaklanma ve dikkat toplamada güçlük.
  • Yakına bakarken gözleri kısma eğilimi gösterme.
  • Işığa karşı gelişen duyarlılık, hassasiyet.
  • Çocuk hastalarda gözlerde içe kayma hali.

Hipermetropi Tanısı Nasıl Konulur?

Hipermetropi tanısı yapılırken kapsamlı bir göz muayenesine ihtiyaç duyulmaktadır. Muayeneye standart görme testiyle başlanmaktadır. Hastada hipermetropi varlığından şüphe edildiği takdirde daha detaylı tetkiklerle hipermetropiye neden olan faktör araştırılmaktadır. Otorefraktometre ve retinoskopi, bu yöntemlerden son dönemlerde en sık başvurulanlar arasında yer almaktadır.

Otorefraktometre daha pratik kabul edilmektedir. Ancak hastanın yaş grubu küçükse retinoskopi yöntemine başvurulması gerekmektedir. Tetkik esnasında hastanın gözüne özel bir ışık tutulmaktadır. Işığın retinadan nasıl geçtiğine (kaç dereceyle yansıdığına) bakılarak da değerlendirme yapılmakta ve hastalık tanısı kesinleştirilmektedir.

Hipermetropi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hipermetropi tedavileri; gözlük, kontakt lens ve ameliyat şeklinde üçe ayrılabilir. Tedavilerin asıl amacı göze gelen ışınların retinanın ön katmanına düşmesini sağlamaktır. Hipermetropi tedavilerinden en yaygın olanı hastanın gözlük kullanmasıdır.

Reçeteli gözlükler sayesinde gözün kırma gücü artırılmaktadır. Bunun için dışbükey mercekli gözlükler reçete edilmekte ve ışınların retinanın ön kısmında kırılması sağlanmaktadır. Bu şekilde hastada var olan görüş bozukluğunun önüne geçilebilir.

Kontakt lens kullanımı da gözlüğe benzer şekilde ışının retinanın ön yüzeyinde kırılmasını sağlamaktadır. İleri yaşa sahip hastalarda, yakını görememe dışında uzağı görmede de uyumsuzluk tespit edilirse kontakt lens kullanımı tercih edilmektedir. Ancak hipermetropi söz konusu olduğunda en kalıcı tedavi önerisi cerrahi müdahale şeklinde ön plana çıkmaktadır.

Cerrahi müdahale, hipermetropi vakalarında başarılı sonuçlar veren ve dünya genelinde tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Ameliyat esnasında lazer ya da göz içi lenslerden yararlanılmaktadır. Kornea ve gözün ilgili bölümleri yeniden şekillendirildiği için de hastaya görüş kalitesi tekrar kazandırılmaktadır.

Tedavi için lazer uygulamasından yararlanılması da mümkündür. LASIK tekniği gözdeki kırılma kusurunun giderilmesine yardım eder. Ağrısız olarak nitelendirilen uygulama esnasında korneanın üst yüzeyinden ince bir bölüm kaldırılmaktadır. Bundan sonra ulaşılan alt yatağa lazer yapılmaktadır.

Bazı vakalarda kornea LASIK uygulaması için ince kalmakta ve teknik açısından elverişsiz kabul edilmektedir. Bu durumda hastaya LASEK tekniği ile lazer uygulanır. LASEK yapılan hastanın epitel dokusu sıyrılarak bu bölgeye lazer yapılmaktadır. Hipermetropi yalnızca yetişkinleri değil aynı zamanda bebek ve çocukları da etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Ancak doğru tanı ve tedavi alternatifleri sayesinde bu göz kusurunun iyileştirilmesi mümkün olmaktadır.

Hipermetrop Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hipermetropi, yakın nesnelerin net olarak görülmesini engelleyen bir göz bozukluğudur. Hipermetropi tedavi edilmediğinde, uzun vadede çeşitli sorunlara neden olabilir. Bunlar arasında baş ağrısı, göz yorgunluğu, görme bulanıklığı ve çift görme gibi belirtiler yer alabilir. Bunun yanı sıra, tedavi edilmezse hipermetropi ilerleyebilir ve daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Özellikle çocuklarda hipermetropinin tedavi edilmemesi, normal görme gelişimini engelleyebilir. Görme problemleri, çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilir ve öğrenme güçlüklerine neden olabilir. Bu nedenle, hipermetropi tespit edildiğinde erken müdahale önemlidir.

Hipermetropi tedavisi, gözlük, kontakt lens veya göz ameliyatı ile mümkündür. Gözlük ve kontakt lens, genellikle hipermetropinin hafif veya orta dereceli vakaları için tercih edilen tedavi yöntemleridir. Ancak, ilerleyen hipermetropi vakalarında göz ameliyatı gerekebilir.

Hipermetropi, tedavi edilebilir bir göz bozukluğu olduğundan, tedavi edilmezse görme sorunlarının artması ve daha ciddi komplikasyonlara neden olması mümkündür. Hipermetropi tedavisi için erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri seçimi, uzun vadede daha iyi bir görme sağlamak için kritik öneme sahiptir.