Ürolojik olarak kadın ve erkek arasında pek çok farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık hem yapısal hem konum şeklinde ortaya çıktığından dolayı erkeklere kıyasla farklı özellikler taşımaktadır. Doğru çalışmadığında hastalıklara sebep olabilen üriner sistem rahatsızlıkları toplumda yaygın olarak görülmektedir. Ancak pek çok rahatsızlığın kolayca teşhis edilebilmekte ve tedavilerden olumlu dönüşler alınabilmektedir.

Kadın Üriner Sistem Anatomisi Nasıldır?

Üriner sistem temel olarak farklı dokulardan meydana gelmekte ve boşaltım sisteminin çalışmasını sağlamaktadır. Her dokunun kendine has bir görevi olduğundan dolayı birinde yaşanan sorun diğerlerini de etkilemektedir. Kadın üriner sistemde yer alan dokuların özellikleri ve görevleri aşağıda yer almaktadır.

 • Pelvis bölgesi: Göbek altından başlayan ve leğen kemiklerine kadar uzanan bölümdür. Pelvis kemiklerinin arasında üriner sisteme ait dokular yer almaktadır.
 • Pelvik taban: Pelviste bulunan organları ve dokuları destekleyen kas, bağ ve sinirlerden oluşan dokudur.
 • Üreter: Böbrekte oluşturulan idrarın mesaneye taşındığı tüplere verilen isimdir. Her böbrekte yalnızca bir tane üreter bulunmaktadır.
 • Mesane: İdrarın tutulduğu ve depolandığı alandır, idrar torbası olarak da bilinir. İdrarın boşaltılmaya hazır olana kadar tutulmasını sağlar ve işeme hissi oluşturarak dışarı atılmasına yardımcı olur.
 • Üretra: Mesaneyi dış ortama bağlama görevini üstlenmektedir. Bir boru şeklindedir ve idrarın dışarı atılmasından sorumlu olan bölgedir.

Kadın Ürolojisinin İlgilendiği Konular Nelerdir?

Ürolojik hastalıklar çoğunlukla utanmaya neden olduğundan dolayı sesli olarak dile getirmek zordur. Bu nedenle fizyolojik sorunlar beraberinde psikolojik sorunların oluşmasına da neden olabilmektedir. Ancak hastalıklar tedavi edilebileceği için psikolojik olarak zorlanmaya gerek yoktur. Bu nedenle kadın ürolojisinin ilgilendiği konularda yardım almaktan kaçınılmaması oldukça önemlidir. Ürologlar genel olarak kadın hastalarda aşağıdaki hastalıklar ve semptomlar hakkında tedavi uygulamaktadır.

 • Fistül
 • İdrar kaçırma
 • Ağrılı mesane sendromu
 • Pelvik ağrılar
 • Mesane sarkması
 • Üretral sendrom
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar fonksiyonu bozukluğu
 • Vajinal yamadan kaynaklanan sorunlar
 • Yatak ıslatma
 • Üriner fistül

Üroloji Bölümü Hangi Testleri Yapar?

Üroloji bölümü, idrar yolları ve erkek üreme sistemi ile ilgili durumların tanı ve tedavisinden sorumludur. Ürologlar, ürolojik durumları değerlendirmek ve yönetmek için çeşitli testler ve prosedürler kullanan uzman tıp uzmanlarıdır.

Ürolojide yapılan testlerden biri idrar tahlilidir. İdrar tahlili, hastanın idrarını protein, glikoz, kan ve bakteri gibi anormallikler açısından inceleyen basit bir testtir. Bu test, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri gibi çeşitli ürolojik durumların teşhis edilmesine yardımcı olur.

Üroloji bölümünde yapılan bir diğer test ise ürodinamik testtir. Bu test, mesane ve üretranın işlevini ölçer ve idrar kaçırma ve mesaneyi boşaltma zorluğu gibi sorunların teşhis edilmesine yardımcı olur.

Ultrason, idrar yolu ve erkek üreme sisteminin görüntülerini oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Bu test böbrek taşı, prostat kanseri ve testis kanseri gibi durumların teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Sistoskopi, mesane ve üretrayı incelemek için kameralı ince, esnek bir tüpün üretraya yerleştirildiği tanısal bir testtir. Ayrıca, Manyetik rezonans görüntüleme, PSAtesti ve prostat biyopsi testleri bulunmaktadır.

Kadınların Üriner Sisteminde Sıkça Görülen Rahatsızlıklar

Toplum genelinde bazı kadın üriner sistemi hastalıkları daha sık şekilde görülmektedir. Bu hastalıklar pek çok nedenle oluşabilmekte ve genelde benzer yaşam kalitesine sahip olan kişilerde meydana gelmektedir. Özellikle kronik pelvik ağrı, idrar yolu enfeksiyonları, mesane sarkması gibi durumlar sıklıkla yaşanmaktadır. Kişinin yaşamını olumsuz şekilde etkilen bu rahatsızlıkların tedavi edilmemesi daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Sık görülen kadın üriner sistemi hastalıkları arasında üretral sendrom, işeme fonksiyonu bozukluğu (işeme disfonksiyonu) ve interstisyel sistit de yer almaktadır. Bu hastalıklar çoğunlukla ağrılı ve sancılı geçtiğinden dolayı kişinin tedavi görmesi aşağıda listenen belirtileri oldukça azaltmaktadır.

 • İdrarda kan
 • İşerken acı ve sancı hissetme
 • Sık sık aniden tuvalete gitme ihtiyacının yaşanması
 • İdrar renginde değişiklik
 • Mesanenin tamamen boşalmaması
 • Uzun süre bel ve karın ağrısı
 • Herhangi bir neden olmasa da ağrı oluşması
 • Vajinadan sarkan dokular
 • Fiziksel zorlanmada idrar kaçırma
 • Zayıf idrar akımı

Kadın Ürolojisi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ürolojik sorunların tedavisine başlarken ilk olarak idrar testi, idrar akım testi, sistometri, basınç – akım çalışması, sisto üretroskopi, ultrason gibi pek çok tetkik istenmektedir. Tanı kesin olarak koyulduktan sonra eğer gerekiyorsa kadın doğum uzmanı, psikolog ya da fizik tedavi uzmanı gibi farklı doktorlarla bir araya gelinir. Hastanın yaşam öyküsüne uygun olacak şekilde tedavi planı oluşturulur.

Çoğunlukla hastalara hormon tedavisi uygulanmaktadır ancak enfeksiyonel durumlarda antibiyotik tedavisi kaçınılmaz bir durumdur. Ayrıca çeşitli cerrahi işlemlerden yardım alınarak kas güçlendirme gibi işlemler yapılabilmektedir. Genellikle idrar kaçırma ya da kas zayıflığı görülen durumlarda pelvik kaslarını güçlendirilecek egzersizlerden de yardım alınmaktadır.