Vücudumuz; kemik, kas ve damarlardan meydana gelen bir yapıdır. Kaslarımız hareket etmemizi sağlarken, karın bölgemiz de iç organlarımızı koruyan bir çeşit duvar gibidir. Kalbimizden çıkan damarlar da karın boşluğunu geçtikten hemen sonra kasık bölgemizde (karın duvarının potansiyel bakımdan zayıf olduğu noktalardan ve tünellerden) her iki bacağımıza doğru dağılırlar.

Karın ve Kasık Fıtığı Ameliyatları

Karın duvarı fıtıkları; Karın içinde bulunan organ ya da dokuların, karın duvarındaki çok zayıf bir noktadan oluşan fıtık kesesinin (periton) karnın dışına çıkmasıdır.

Öksürük, malnütrisyon, asit, gebelik, şişmanlık, sigara, BPH gibi faktörler karın duvarı fıtıklarının gelişmesininde önemli faktörler içinde yer alır. Karın duvarı fıtıklarının tamir edilebilmesi için kullanılan en eski yöntem, hastayı baştan aşağı doğru asarak kasık fıtığını yerine yerleştirmeye çalışılır ve fıtık yerleştirdikten sonra da fıtığı yerinde tutabilmek için günümüzdeki kasık bağlarına benzeyen çeşitli aletler kullanılırdı.

Kasık Fıtığı ve Kapalı Kaşık Fıtığı Ameliyatı

Fıtık (herni) adı verilen hastalık, karın içinde yer alan organların (ommentum, karıniçi yağ dokusu, bağırsaklar, bazen de appendiksin (Amyant herni denir.) karın ya da kasık bölgemizde bulunan damarların geçebilmesini sağlayan tünel veya zayıf noktalarda kas tabakasını da aşarak dışarıya doğru çıkmasıdır.

Vücudumuzda Fıtık Gelişimi İçin Zayıf ya da Riskli Bölgeler Nerelerdir?

Anne karnındayken kan damarlarının geçişi için izin veren göbek tüneli ve kanalının da zayıf olması sonucunda göbek deliğinde meydana gelen şişlik kolaylıkla göbek fıtığı (Umblikal Herni) olarak tanımlanabilir.

Karın Duvarı Fıtıkları Sınıflama

  • Kasık fıtıkları: Femoral ve inguinal
  • Lomber bölge fıtıkları: Alt (Petit), Üst (Grynfelt) ve kesiye bağlı olarak
  • Ön karın duvarı fıtıkları: Umblikal (göbek), epigastrik, periumblikal (göbek çevresi), kesi yeri, spigel, supravesical
  • Pelvik bölge fıtıkları: Obturator, Perineal, Siyatik

Karın Duvarı Fıtıklarında Şikayetler ve Belirtiler

Fıtık, hastada uzun zamandan beri var olabileceği gibi ani bir şekilde karın ağrısı ya da bağırsak tıkanıklığı gibi fıtık komplikasyonları şeklinde de meydana gelebilir. En sık karşılaşılan semptomlar ise ele gelen şişkinlik ve ağrı olarak bilinir.

Muayenede, fıtık bölgesinde ele gelen bir şişlik vardır. Muayenede ıkındırma, öksürtme gibi manevralarla hastanın karın içindeki basıncı artırılarak fıtık şişliği daha da belirgin bir hale getirilmeye çalışılır.

Kasık Fıtıkları

Kasık bölgesi, genellikle karın fıtıklarının en fazla görüldüğü bölgedir. Aynı zamanda kasık fıtıkları inguinal (indirekt ve direkt) ve femoral olmak üzere ikiye ayrılır. Kasık fıtıkları, genellikle değerlendirildiği zaman erkeklerde kadınlara göre 25 kat daha fazla görülmektedir ve sağ kasıkta daha fazla görülür. En sık görüleni tipi, indirekt inguinal herniler olarak bilinir. Femoral herniler bütün kasık fıtıklarının sadece % 2.5’ini oluşturur. Ama kanalda şiddetli sıkışma riski de daha yüksektir.

Kasık fıtıklarının tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Günümüzde hemen hemen bütün ameliyat yöntemlerinde, yama ismi ile bilinen prostetik materyaller kullanılır. Ameliyat, açık ya da kapalı (laparoskopik) şekilde yapılabilir. Özellikle de iki taraflı kasık fıtıklarında, önden yama uygulanarak tedavi edilen ve nüks eden kasık fıtıkları için laparoskopik yöntem daha çok tercih edilir.

Kadınlarda bu fıtık tipi daha fazla görülür. Fıtık kesesi içinde sıkışma ve buna bağlı olarak da gelişebilecek olan bağırsak tıkanıklığı gibi komplikasyonlar sıkça görülebilir. Kilolu hastalarda tanı için nadir de olsa bilgisayarlı tomografi istenebilir.