Kifoz halk arasında kamburluk olarak da bilinmektedir. Omurganın anormal olarak eğilip sırtın olması gerekenden daha çok kavislenmesi durumu olarak adlandırılmaktadır. Hafif kifozlar, kişilerde daha az probleme neden olurken şiddetli olanlar nefes güçlüğüne, ayakta durmada zorlanma gibi problemlere neden olabilir. Bu nedenle tedaviye hemen başlanılması ve kişinin sağlığına dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Kifoz Nedir?

Kifoz rahatsızlığı sadece küçük çocuklarda değil yaşlıları da etkileyen bir hastalıktır. Skolyoz genellikle gerçek bir soruna neden olmaz.

İnsanların göğüs ve sırt bölgelerindeki kifoz, kişiler arasında büyük bir farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle bazı kişiler fazla kambur dururken bazıları daha dik durmaktadır. Kamburluğun fizyolojik açıdan kabul edilebilir bir ölçüsü bulunmamaktadır.

Kişiler ayakta dururken çekilen yan radyografisinde yapılan açı ölçüsünde bu sınır 20 derece ile 55 derece arasında değişmektedir. 20 derece kifozu olan bir kişide de 55 derece kifozu olan kişide de bu dereceler ‘’normal’’ sınırlar olarak kabul edilmektedir.

Kifoz Belirtileri Nelerdir?

Kifoz, kişilerde omuzların yuvarlak olması ve kamburluk dışında, ağrı gibi belirtilere sebep olmamaktadır. Şiddetine farklı kifoz belirtileri görülmektedir. Kifoz belirtileri şu şekilde açıklanabilir;

  • Sırt ve omuzda ağrı ve sertlik
  • Bacaklarda sürekli olarak uyuşma ve zayıflar
  • Aşırı yorgunluk
  • Duruş bozukluğu
  • Nefes darlığını veya solunum güçlüğü

Tedavi gerektiren ciddi kamburluk ve postürel kamburluğun ayrıt edilmesi için bazı testler bulunmaktadır. Çocuklara dik dur dendiğinde mevcut kamburluğu belirgin bir şekilde düzeltiliyor ise buna postürel kamburluk adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum kamburun nereden düzeldiğidir.

Kifoz Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Kifoz tanısı konmadan önce hastanın ilk olarak hikayesi dinlemelidir. Fiziksel muayene yapıldıktan sonra omurganın eğriliği 20 ile 45 derece arasında ise kişinin kamburu yoktur. Eğer hastanın omurga ölçüleri 45 derecenin üzerinde ise kifoz teşhisi konulmaktadır.

Kifoz, kişilerde ileri düzeyde olursa doktor, akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için solunum fonksiyon testi istemektedir. Kifozun omurilik üzerinde yarattığı baskı sebebi ile karıncalanma, uyuşukluk, mesane ve bağırsak inkontinansı veya dengede durmada sorunlar var ise manyetik rezonans görüntüleme taraması yapılır.

Kifoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kifoz tedavisi özellikle çocuk ve ergenlerde derecelendirmeye göre yapılmaktadır. Genel bir tedavi şeması olarak, büyüyen çocuklarda sırt bölgesinde 60 dereceye kadar müdahale yapılmamaktadır.

Eğrilik 60 derece üzerinde ise ve çocuklar büyüme dönemindeyse ilerlemesini engellemek için korse tedavisi uygulanır. Korse kullanılmasına rağmen 60 dereceyi geçen durumlarda cerrahi tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle 90 ile 100 dereceye ulaşan eğrilikler hastada hayati tehlikelere ve akciğerde solunum sıkıntılarına neden olabilmektedir.

Erişkinlerde cerrahi önerilme derecesi değişkenlik göstermektedir. Fakat hasta kendi durumundan memnun değilse sorunu düzeltmenin tek yolu cerrahi müdahale olmaktadır. Cerrahi tedavi, büyüyen çocuklarda belirlenen sınırı geçmesi durumunda önerilmektedir.

Yetişkinlerde Kifoz Nasıl Düzelir?

Kifoz, omurganın belirli bir bölgesinde meydana gelen ileri doğru eğrilikle karakterize edilen bir durumdur. Genellikle, torakal bölgede meydana gelir ve sıklıkla sırtta kamburluğa neden olur. Kifoz, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir, bunlar arasında duruş bozukluğu, yaşlanma, omurga yaralanmaları veya enfeksiyonları yer alır.

Yetişkinlerde kifoz tedavisi, kifozun şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Hafif kifoz durumlarında, egzersiz ve fizyoterapi gibi konservatif tedaviler genellikle yeterlidir. Bu tedaviler, omurgayı güçlendirmeye, esnekliğini artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Daha ciddi kifoz durumlarında, cerrahi müdahale gerekebilir. Bu müdahaleler, omurgayı düzeltmek ve stabilize etmek için tasarlanmıştır.

Kifoz tedavisinin amacı, semptomları kontrol altına almak ve omurganın olası ilerlemesini durdurmaktır. Tedavi seçenekleri, her hasta için özelleştirilmiş bir plan gerektirir. Kifoz tedavisi için en uygun yöntemin belirlenmesi, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, semptomlarının şiddetine ve omurganın kifozunun derecesine bağlıdır. Bu nedenle, kifoz şikâyeti olan hastaların, uzman bir hekimle görüşmeleri önerilir.