Her insanın kolon polipleri geliştirmesi mümkündür ancak bu durum 50 yaş üzerinde daha riskli bir hale gelmektedir. Neoplastik ve neoplastik olmayan iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla semptom göstermeyen bu rahatsızlık genelde check up sırasında keşfedilmektedir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam sürüldüğü ve bazı konularda dikkatli olunduğu sürece kolon oluşma riski minimuma indirilebilmektedir.

Kolon Polipleri Nedir?

Kolon polipleri asında kolonların astar bölümlerinde oluşan hücre kümeleridir. Çoğu iyi huylu olduğundan dolayı zararsızdır ancak bazıları kansere dönüşme özelliğine sahiptir. Neoplastik olmayan polip çeşitleri kansere dönüşmemektedir ve yaygın olarak görülen polip tipleridir. Hiperplastik, enflamatuar ve hamartomatoz polipleri bu kategoride yer almaktadır. Neoplastik poliplerse büyüdükçe kansere dönüşme riskine sahiptir, bu nedenle tehlikeli kabul edilirler.

Hastada oluşan kolon poliplerinin tedavisinde birden fazla yöntem kullanılabilmektedir. Polipektomi adı verilen işlemle küçük poliplerin kazınması ya da minimal invaziv cerrahiyle büyük poliplerin çıkarılması mümkündür. Nadiren de olsa bağırsağın ya da rektumun bir kısmı yine cerrahi müdahaleler yardımıyla çıkarılabilmektedir. Bu işlem özellikle ailenin kalıtımsal etkileri dolayısıyla yapılmakta ve poliplerin farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmesine engel olunmaktadır.

Bağırsak Polip Belirtileri Nelerdir?

Kalın bağırsakta oluşan poliplerin bir kısmı belirtisiz geçtiğinden dolayı kişilerin durumu hissetmemesi mümkündür. Ancak poliplerin büyümesi ya da kopması gibi durumlarda aniden semptom görülebilmektedir. Genel olarak en sık görülen kalın bağırsak polip belirtileri aşağıda yer almaktadır.

 • Rektal kanama
 • Dışkı renginde değişiklik ve kan
 • Tuvalet alışkanlıklarında farklılıklar
 • Bir haftadan uzun süren ishal ya da kabız
 • Göbek bölgesinde ağrı
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Nefes darlığı
 • Kanamaya bağlı olarak gelişen demir eksikliği

Belirtilerin tamamının ya da yalnızca bir kısmının görülmesi kişide polip olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat bu belirtiler farklı bir sorundan kaynaklanabileceği için uzmanların görüşünün alınması gerekmektedir. Özellikle belirtiler şiddetli ve çok ağrılı hale geldiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması oldukça önemlidir.

Bağırsak Polipleri Nedenleri Nelerdir?

Poliplerin tam olarak neden oluştuğu bilinmemektedir ancak yapılan araştırmalar, birkaç faktörün aynı anda etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle hastalık herkeste görülebilse de aşağıdaki durumların görüldüğü kişilerde polip oluşma şansı daha yüksektir.

 • Aşırı kilo veya obezite
 • Yaşlılık (50 yaş üstü)
 • Bazı bağırsak hastalıkları
 • Sigara kullanımı
 • Gardner sendromu
 • Ailede kolon kanseri bireyin olması
 • Tedavi görmeyen ya da kontrol edilemeyen tip 2 diyabet
 • Hareketsiz yaşam sürmek
 • Aşırı stresli olmak

Bağırsak Polipleri Nasıl Teşhis Edilir?

Kolon poliplerinin belirlenmesi için birden fazla tarama ve görüntüleme tekniğinden yardım alınabilmektedir. Bunun için bireyin şikayetleri, belirtileri, hastalık geçmişi ve mevcut durumu göz önünde bulundurulur.

Doktor, kolon poliplerinden şüphelendiği taktirde ilk olarak tedavi ya da muayene amacıyla kolonoskopi yapılmasını isteyebilir. Bağırsakların bulunduğu bölgeye ışıklı ve kameralı bir aletle girilerek içeride polip olup olmadığı görüntülenebilmektedir. Ayrıca kolonoskopi yardımıyla poliplerin temizlenmesi de mümkündür.

Sanal kolonoskopi, MR ya da BT aracılığıyla yapılan radyolojik bir görüntüleme çeşididir. Bağırsaklara verilen özel bir maddeden sonra çekim yapılarak polip olup olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu işlemde çok küçük polipler görülmemekte ve polip çıkarma işlemi yapılamadığı için kolonoskopi şartı ortadan kalkmamaktadır.

Polip belirlemek için yapılan esnek sigmoidoskopi, kolonun alt kısımlarına bir kamera yardımıyla bakılmasını sağlamaktadır. Ayrıca dışkı bazı testlerle dışkıda kan olup olmadığına bakılmakta ve kan varsa polip teşhisi konulabilmektedir. Daha nadir biçimde tercih edilen baryum lavman yöntemiyse, bağırsakların bayrumla doldurularak röntgenle görüntülenebilir hale getirilmesidir. Fakat gelişen teknoloji dolayısıyla farklı bir sağlık durumu yoksa uygulanan bir işlem değildir.

Kolondaki Polipler Nasıl Temizlenir?

Kolondaki polipler, kalın bağırsakta oluşan küçük tümörlerdir ve bazı durumlarda kansere dönüşebilirler. Bu nedenle, kolonoskopi yoluyla tespit edilen polipler genellikle alınır ve biyopsi yapılır. Poliplerin alınması, kolon kanseri gelişimini önlemeye yardımcı olabilir.

Polip temizliği için kullanılan en yaygın yöntem kolonoskopidir. Kolonoskopi, kolonun iç yüzeyini gösteren bir kamera ile donatılmış bir cihazdır. Polipler, kolonoskopi yoluyla görüntülenir ve cerrahi aletler kullanılarak alınır. Bu işlem, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve minimal invaziv bir yöntemdir.

Bazı durumlarda, poliplerin büyüklüğü veya yerleşimi nedeniyle cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durumlarda, kolonoskopi sırasında polipler alınamaz veya kanserli polipler tespit edilirse, cerrahi müdahale yapılması önerilebilir. Cerrahi müdahale, poliplerin çıkarılması için laparoskopik veya açık cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak, kolondaki poliplerin temizlenmesi kolon kanseri gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Polip temizliği için en yaygın yöntem kolonoskopidir ve cerrahi müdahale yalnızca bazı durumlarda gereklidir. Ancak, poliplerin alınması ve kolon kanseri taraması düzenli aralıklarla yapılmalıdır.