Viral ya da bakteriyel sebeplerden dolayı oluşan konjonktivit bulaşıcı özellik göstermektedir. Damlacık yoluyla bulaşan bu hastalıktan korunmak adına dikkatli olunması gerekmektedir. Hastalığa yakalamamak adına ortak eşya kullanımını azaltmak ve kalabalık alanlara gitmekten kaçınmak oldukça önemlidir. Ayrıca belirtiler hissedildiğinde tedaviye başlanmaması geç tedaviye, yani kalıcı göz hasarına neden olabilmektedir.

Konjonktivit Nedir?

Kırmızı göz hastalığı ya da konjonktivit olarak bilinen bu hastalık, göz içinde iltihaplanmaya neden olmaktadır. Şeffaf dokuda ve göz kapaklarının içinde iltihaplanma oluştuğundan dolayı göz içinde kanlanma meydana gelir. Hastalığın adı da gözün beyaz kısmını kaplayan konjonktiva zarından gelmektedir. Genel olarak konjonktivit 3 ayrı tipte incelenmekte ve iltihaba neden olan duruma göre isimlendirilmektedir.

Viral konjonktivit, virüslerden kaynaklanan ve yüksek bulaşıcılığa sahip olan tiptir. Genellikle kendiliğinden iyileştiğinden dolayı belirtiler kısa süre hissedilmektedir. Bakteriyel konjonktivitin tedavi edilmemesi ciddi sonuçlar doğurabilmekte, gözde sarı – yeşil tonlu akıntılara neden olabilmektedir. Alerjik olan konjonktivit ise halk arasında göz nezlesi olarak bilinmekte, çoğunlukla hayvan tüylerinden kaynaklanmaktadır. Bulaşıcı olmadığı gibi tedavisi de vardır, bu nedenle tehlikeli bir tip değildir.

Konjonktivit Nedenleri Nelerdir?

Kişide konjonktivit oluşmasına neden olan durumlar genellikle hijyene dikkate edilmemesi, yani kirli ellerle göz çevresine dokunulmasıdır. Ancak aşağıdaki durumlara bağlı olarak kişide farklı tiplere konjonktivit görülmesi de mümkündür.

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Lens altına kaçan tozlar
 • Sigara dumanı olan ortamda uzun süre bulunmak
 • Göz yaşının yetersiz miktarda üretilmesi
 • Yeterince klorlanmayan havuzlarda yüzmek
 • Polen ya da tüy alerjisi
 • Rüzgâra bağlı kuruluk
 • Uzun süre güneşte kalmaya bağlı göz kuruluğu
 • Göze kıl, toz, kum gibi parçacıkların kaçması
 • Kimyasal maddelerin göze kaçması

Konjonktivit Belirtileri Nelerdir?

Her tip konjonktivit farklı semptomlara neden olabilmektedir ancak genelde gözlerde kanlanma olarak kendini belli etmektedir. Hastalığın oluşum nedenine bağlı olarak farklı semptomların bir arada görülmesi mümkündür. Ancak hastalarda çoğunlukla aşağıdaki belirtiler ortaya çıkmakta, hastalığın ilerleme durumuna göre belirtilerin şiddetleri değişkenlik göstermektedir.

 • Gözde çapaklanma
 • Aşırı sulanma
 • Gece boyu gözden gelen akıntı
 • Gözlerde yanma
 • Batma hissi
 • Işığa hassasiyet
 • Gözlerin kızarması
 • Kaşıntı hissi
 • İltihabın kirpiklere yapışması
 • Göz kapağının şişmesi
 • Göz içindeki zarın kabarması

Konjonktivit Tedavi Yöntemleri

Gözde enfeksiyona neden olan duruma göre konjonktivitin tedavisi çeşitlilik gösterebilmektedir. Hastanın diğer sağlık sorunları ve yaşam koşulları da dikkate alındığında en uygun tedavi planı hazırlanmaktadır. Buna göre viral enfeksiyonlarda kesin bir tedavi uygulanamamakta, ancak semptomları azaltacak ilaç ya da damlalarla destek yapılmaktadır. Bakteri kaynaklı olan durumlardaysa antibiyotik tedavisi uygulanmakta, merhem ve göz damlalarından yardım alınmaktadır.

Alerjik konjonktivit daha çok göz damlalarıyla tedavi edilmekte, kaşıntı ve kızarıklık hissi azaltılmaktadır. Alerjiye karşı farklı ilaçların reçete edilmesi de mümkündür ancak kişinin alerjisini tetikleyecek durumlardan uzak durması oldukça önem taşımaktadır. Kuruluğa bağlı tahriş olma durumlarında gözün nemlendirilmesi amacıyla suni gözyaşı kullanılabilmektedir. Kimyasallardan kaynaklanan durumlardaysa gözün en hızlı şekilde suda yıkanması gerekmektedir.

Kırmızı göz olarak da bilinen bu durumun hangi sebepten kaynaklandığı saptanamayabilir ancak belirtiler birkaç gün içinde hafiflerse kendiliğinden iyileştiği anlaşılır. Devam eden semptomlarda doktor muayenesine gidilmesi oldukça önemlidir, aksi takdirde göz kaybı gibi durumlara neden olabilmektedir.

Bunlara ek olarak, hastaların lens kullanımına ara vererek gözlük takmaları tavsiye edilmektedir. Bulaşıcılığı azaltmak ve gözde farklı enfeksiyonlar oluşturmamak için tedavi sürecinde eller sık sık yıkanmalı, göze temas ettirilmemelidir. Havuza girmemek ya da gözlükle girmek, lensleri başkasıyla paylaşmamak ve telefon gibi sık kullanılan cihazları sürekli dezenfekte etmek de oldukça önemlidir.

Konjonktivit İçin Hangi İlaç Kullanılır?

Konjonktivit, göz kızarıklığı, kaşıntı, sulanma ve iltihaplanma gibi semptomlara neden olan bir göz enfeksiyonudur. Konjonktivitin tedavisi, enfeksiyonun nedenine bağlı olarak değişebilir. Viral konjonktivit vakalarında, tedavi semptomatik olabilir ve genellikle zaman içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bakteriyel konjonktivit vakalarında, antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Bakteriyel konjonktivit tedavisi için, topikal antibiyotikler sıklıkla kullanılır. Antibiyotikler, hastalığın şiddetine ve hastanın yaşına, sağlık durumuna ve varsa diğer ilaçlara bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir.
Konjonktivit tedavisinde, ilaçların yan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Antibiyotiklerin yan etkileri arasında göz yanması, göz kaşıntısı, yüzde şişlik ve kızarıklık yer alabilir. Bu yan etkilerin oluşması durumunda, hastanın doktoru ile iletişime geçmesi önerilir.

Sonuç olarak, konjonktivit tedavisi enfeksiyonun nedenine, semptomların şiddetine ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bakteriyel konjonktivit vakalarında, topikal antibiyotikler sıklıkla kullanılır. Ancak, ilaçların yan etkileri dikkate alınmalıdır ve herhangi bir olumsuz yan etki durumunda, hastanın doktoru ile iletişime geçmesi önemlidir.