Günümüzde, tıp alanında laparoskopik yöntem ile canlı bir vericiden, böbrek çıkarılması, girişimi ilk olarak 1995 senesinde tanımlanmıştır. Bütün dünyada ve ülkemizde giderek çok fazla yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem günümüzde de çok fazla kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.

Laparoskopik nefrektomi, kapalı teknik veya laparoskopik donör nefrektomi (LDN) şeklinde isimlendirilen bu yöntem, her vericiye rutin bir şekilde uygulanmaktadır.

Kapalı Nefrektomi Yöntemi

Açık operasyon, böbreğin yer aldığı bölgeye, 15 ya da 20 cm uzunluğunda olan kesiler ile yapılmaktadır. Kapalı operasyonlarda da kesinin yerine, 1 cm kesiden vücuda sokulan kamera ile yapılmaktadır. Laparoskopik nefrektomi yönteminin 4 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

  • Tam Laparoskopik Nefrektomi Yöntemi
  • Tam Retroperitonoskopik Nefrektomi Yöntemi
  • El Yardımı İle Nefrektomi Yöntemi
  • El Yardımlı Retroperitonoskopik Nefrektomi Yöntemi

Bu uygulamada kapalı yöntem, karın içine yerleştirilen 1 cm çapında olan özel bir kamera ile gerçekleştirilmektedir. Genelde vericiden kapalı yöntem ile böbrek çıkarılırken, operasyon tamamen endoskopik aletler ile ya da bunun yanında cerrahın elini karın içine sokması ile de yapılabilir.

El yardımı ile yapılan laparoskopik nefrektomi, bazı özellikleri ile tam laparoskopik nefrektomiden farklıdır. El yardımlı nefrektomide uygulanan işlemlerde göbek altı kesi, tam laparoskopik tekniklere oranla kesinin yeri, hastanın gözünden estetik bir sorun meydana getirebilir.

Tam laparoskopik verici nefrektomi operasyonlarında, ufak ameliyat kesileri karın bölgesinde ağrı meydana getirmeyecek lokasyonlardan uygulanır. El yardımlı olan teknikte ise operasyonun yeri çok daha geniş ve de görünürdür.

Kapalı Nefrektomi Uygulaması

Normal koşullarda açık nefrektomi operasyonu yapılacak olan tüm hastalara, aynı zamanda kapalı verici nefrektomi operasyonu da uygulanabilir. Bazı durumlarda kapalı bir şekilde başlanan ameliyat sonrasında, açık ameliyata da dönüşebilir. Bu tamamen operasyonun gidişatına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kapalı nefrektomi operasyonun bazı riskleri de bulunmaktadır. Bunlar;

Kanama nedeni ile yeniden ameliyat olmak, dalak veya bağırsak bölgelerinde yaralanmalar, büyük damarlarda ortaya çıkan pıhtılaşma ve pulmoner embolidir.

Kapalı Nefrektomi Operasyonu Sonrasındaki Süreç

Genel olarak böbrek, kapalı teknik ile çıkarıldığı zaman, operasyon kesileri küçük olduğu için, hastaların karın bölgesinde çok ciddi bir ağrıya neden olmaz.

Operasyon yapıldıktan sonraki günlerde hastaya yavaş yavaş sıvı gıda verilir. Aynı zamanda ilk gün, mutlaka hastanın ayağa kalkıp yürümesi istenir. Hastalar genellikle ikinci ya da üçüncü günlerde evlerine gidebilir. Operasyon sonrasında hastanın 2 hafta boyunca ağır yük taşımaması önerilir.

2 haftadan sonra hasta, daha önce yapmış olduğu normal aktivitelerin tümünü tekrar yapabilir. Hastanın taburcu olduktan sonra 1 hafta, 1 ay, 6 ay ve 1 yıl kontrollerine gelmesi oldukça önemlidir.