Çoğunlukla gençlerde ve yaşlılarda görülen Meniere hastalığı kadınlarda daha yaygın şekilde ortaya çıkmaktadır. Kronik bir durum olsa da semptomlar hafifletilebilmektedir. İç kulak hastalığı olduğundan dolayı tedavi edilememesi ve kontrol altına alınamaması durumunda kalıcı zararlara neden olabilmektedir.

Meniere Hastalığı Nedir?

Meniere, iç kulakta bulunan endolenf sıvısının artmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Baş dönmesi (vertigo) ve işitme kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Çoğunlukla tek bir kulağı etkilese de aynı anda iki kulakta oluşabilme ihtimali vardır. Zaman zaman vertigo ataklarıyla kendini göstermekte, bu yüzden bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir.

Meniere hastalığının önlenmesi mümkün değildir fakat doktor önerilerine uyularak kontrol altına alınabilmesi mümkündür. Semptomlar hafifletildiğinde bireyin yaşamında ciddi sorunlar olmaz ve günlük aktiviteler başarıyla tamamlanabilir. Böylelikle yaşam rutininin kesilmesi dolayısıyla ortaya çıkan aşırı stres seviyelerinde de düşüş görülür.

Meniere Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Meniere hastalığının ortaya çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak kulak içindeki sıvı artışına bağlı olduğundan dolayı tetikleyici durumlar olduğu düşünülmektedir.

Çoğu vakada birden fazla rahatsızlık aynı anda görüldüğü için Meniere hastalığının birçok etkene bağlı olduğu kabul edilir. Genel olarak aşağıdaki durumların yaşanması Meniere hastalığının yaşanmasına ve semptomlarının şiddetlenmesine neden olmaktadır.

 • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
 • Otoimmün hastalıkların yaşanması
 • Bazı yerlerde tıkanma görülmesi
 • Anatomik anormalliklerin olması
 • Sıvı boşaltımında sorunlar yaşanması
 • Genetik faktörler
 • Viral enfeksiyonlar

Meniere hastalığıyla birlikte kişinin yaşamında pek çok aksaklık ortaya çıkabilmektedir. Stres nedeniyle başka sağlık sorunlarının da gündeme gelmesi söz konusudur. Ayrıca vertigo nedeniyle kişinin sık sık denge kaybı, baş dönmesi, sakarlık, düşme vb. sorunlar yaşaması mümkündür.

Meniere Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Hastalık daha çok kişinin yaşamını olumsuz şekilde etkileyen semptomlar göstermektedir. Çoğu zaman baş dönmeleri bir müddet devam ederek kendiliğinden kaybolur. Bu ataklar 20 dakika ve 2 saat arasında değişkenlik gösterebilmektedir ancak çoğu hastada 24 saatten kısa sürmektedir. Her belirti Meniere hastalığı olduğuna dair kesin bir bulgu oluşturmasa da çoğu hastada aşağıdaki semptomlar görülmektedir.

 • Vertigo
 • Kulakta doygunluk hissi
 • Geçici ya da kalıcı işitme kayıpları
 • Kulakta baskı
 • Tinnitus (kulak çınlaması)

Hastalığın ilerleme durumuna göre semptomların şiddetlenmesi veya ortadan kaybolması söz konusudur. Ancak çoğu hastada bulgular kaybolsa bile bir süre sonra şiddetli biçimde görülmeye devam edilmektedir. Zaman içerisinde yaşanan ataklar daha nadir bir hal almaktadır. Kontrol altına alındığı müddetçe belirtiler daha az hissedilir hale gelmektedir.

Meniere Hastalığı Kimlerde Görülür?

Meniere hastalığı, iç kulakta bulunan endolenfatik sistemdeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan bir kulak hastalığıdır. Hastalığın semptomları, baş dönmesi, işitme kaybı, kulak çınlaması ve dolgunluk hissidir. Meniere hastalığı, genellikle 20-50 yaş aralığındaki yetişkinlerde görülür ve kadınları erkeklere göre daha sık etkiler. Ancak, herhangi bir yaşta veya cinsiyette ortaya çıkabilir.

Meniere hastalığı, genellikle tek taraflıdır, ancak nadir durumlarda çift taraflı olabilir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de iç kulaktaki basınç dengesizliği, sıvı birikimi veya endolimfatik sıvının bileşimindeki değişikliklerin rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca, kalıtsal faktörler ve çevresel faktörlerin hastalık gelişiminde etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Meniere hastalığı teşhisi, hastanın semptomlarına, kulak muayenesine ve işitme testlerine dayanır. Tedavi, semptomların şiddetine ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. İlaç tedavisi, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, cerrahi müdahaleler ve işitme cihazları gibi yöntemlerle semptomların kontrol altına alınması amaçlanır. Hastaların tedavisi, uzman bir kulak burun boğaz hekimi tarafından yapılmalıdır. Meniere hastalığı tedavisinde erken tanı ve uygun yönetim, hastalığın kontrol altında tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Meniere Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastaya uygu tedavi planının hazırlanması için ilk olarak fizik muayene yapılması, belirtilerin öğrenilmesi ve genel sağlık durumunun değerlendirilmesi gerekir. Hastalığın şiddetinin öğrenilmesi açısından işitme testleri istenebilmekte ve vertigo atakları incelenebilmektedir. İç kulaktaki sorunların daha ayrıntılı biçimde fark edilebilmesi için hastadan aşağıdaki testler talep edilebilmektedir.

 • Videonistagmografi
 • Döner sandalye testi
 • Posturografi
 • MRI taraması
 • vHIT testi
 • Kan örneği
 • Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller testi
 • Elektrokokleografi

Hastalığa kalıcı bir tedavi uygulanması mümkün olmasa da ilk olarak ilaç tedavisi önerilmektedir. Böylelikle kişinin kulağındaki çınlama, basınç hissi, vertigo ve mide bulantısı gibi belirtiler ortadan kaldırılmaktadır.

Semptomların daha ağır görüldüğü bireylerde kulak içine enjeksiyon yapılması gibi durumlar da mümkündür. Kaybolan işitme kaybının geri dönüşü olmadığından dolayı bu konuyla ilgili yapılabilecek tek tedavi işitme cihazı kullanılmasıdır.

Yaşam kalitesini yükselterek hastalıkların bulgusunu azaltmak için kişinin ani hareketlerden kaçınması, parlak ışıklara uzun süre bakmaması, televizyon seyretmemesi ve kitap okumaması önerilir. Bunun yerine vertigo ataklarında hareket etmeyen nesnelere bakılması ve atağın geçmesi beklenmelidir. Ayrıca ataklara direnmemek, faaliyete geçmek için acele etmemek oldukça önemlidir.