Meninjiyom, beyinde görülen ve çoğunluğu iyi huylu olan tümörler olarak bilinmektedir. Genel olarak beynin içinden kaynaklanmayan meninjiyomlar, teknik olarak beyin tümörü olarak nitelendirilmezler. Büyümeleri durumunda beyin üzerinde baskı oluşturmaları nedeniyle birtakım belirtilerin meydana gelmesine neden olurlar.

Meninjiyomlar genel olarak iyi huylu tümörler olmaları nedeniyle vücudun diğer bölgelerine yayılma eğilimi göstermemektedir. Bu durum kanserli tümörlerden, meninjiyomları ayıran bir durum olarak ifade edilebilir.

Meninjiyom Nedir?

Meninjiyom iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümördür. Ancak zamanla büyüyen meninjiyomların beyin üzerinde baskı yaratması sonucunda çeşitli semptomlar oluşabilir.

Genel olarak iyi huylu oldukları bilinen meninjiyomlar, kanserli tümörlerden farklı olarak vücudun diğer bölgelerine yayılma eğiliminde bulunmazlar. Bu tümörlerin büyümelerine bağlı olarak çeşitli nörolojik rahatsızlıkların görülebileceği de bilinmektedir. Özellikle beyni ve omuriliği sıkıştırmalarına bağlı olarak ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilir.

Meninjiyom Çeşitleri Nelerdir?

Meninjiyomlar birden fazla çeşitten oluşabilmektedir. Bunlar, tümörün büyüme hızına bağlı olarak üç tipten oluşur. Yavaş büyüyen, daha hızlı büyüyen ve hızla yayılan olarak ifade edilebilir.

Meninjiyom Nedenleri Nelerdir?

En yaygın nedenleri arasında genetik yatkınlık yer almaktadır. Meninjiyomlar, radyasyona maruz kalınmasına bağlı olarak da meydana gelebilmektedir. Kafa travması ve hormonal değişiklikler de meninjiyom oluşumunda rol oynamaktadır.

Meninjiyom Belirtileri Nelerdir?

Beynin herhangi bir alanında meninjiyom görülebilir. Buna bağlı olarak meydana gelen belirtiler farklılık gösterebilmektedir. Çevre damarlar veya dokular da meninjiyomdan etkilenebilir.

Meninjiyom tümörler, genel olarak yavaş bir şekilde geliştiği için tümör büyüyene kadar herhangi bir belirti görülmez. Oluşabilecek belirtiler tümörün ortaya çıktığı veya beyni etkilediği bölgeye göre değişiklik gösterir. Genel olarak meninjiyom belirtileri;

  • Kol ve bacakta zayıflık hissi
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Koku hissinin kaybolması
  • Net düşünmede zorluk
  • Yürümede problem/zorluk
  • Görme veya işitme kaybı
  • Nöbetler

Meninjiyom Tanı Yöntemleri

Meninjiyom tanısının kesinleşmesi zor olabilir. Hastalığa kesin olarak tanı koyulabilmesi için doktor tarafından yapılan nörolojik muayene ve beyin MR’ı gereklidir. Gerekli görülen durumlarda tomografi CT yöntemlerinin kullanılabilmesi mümkündür.

Meninjiyom Tedavi Yöntemleri

Uygulanabilecek tedavi yöntemleri arasında ilk seçeneklerde cerrahi müdahale yer alır. Cerrahi müdahale uygulansa bile bazı durumlarda tüm meninjiyomun çıkarılması mümkün olamayabilir.

Risk içeren durumlar için Gamma Knife radyocerrahisi tercih edilebilen yöntemler arasında yer alır. Özellikle bu müdahale şekli tümörün tekrar büyümesi durumunda veya gerçekleştirilen cerrahi işlem sonrasında kalıntı kalması durumunda tercih edilebilen bir tedavi yöntemidir.

Oluşmuş olan bu küçük tümörlerin düzenli aralıklarla, görüntüleme yöntemleri kullanılarak takip edilmesi gerekmektedir. Tümörün zarar veren bir büyüklüğe ulaşmadığı durumlarda tedavi uygulanmaz.

Menenjiom Hangi Bölüm Bakar?

Menenjiom, merkezi sinir sisteminin (MSS) nadir görülen tümörlerinden biridir. Genellikle, beyin sapında, omurilikte veya beyin zarlarında meydana gelir. Menenjiom tümörleri, genellikle iyi huylu olma eğilimindedirler, ancak bazıları da kötü huylu (kanserli) olabilir.

Bu tümörlerin semptomları, tümörün büyüklüğüne, yeri ve tipine göre değişebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, görme problemleri, nöbetler, motor bozukluklar ve duyusal kayıplar gibi belirtiler görülebilir.

Menenjiomlar, çoğunlukla Nöroloji bölümünde veya Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan uzman doktorlar tarafından tedavi edilir. Tanı ve tedavi süreci, bireysel duruma bağlıdır ve radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi müdahale gibi tedaviler arasından seçim yapılabilir. Tümörün tipi, konumu ve büyüklüğü tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Menenjiomların tedavisi genellikle uzun bir süreçtir ve belirtiler ve semptomlar tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, tedavinin etkililiğinin izlenmesi ve ilerlemenin takip edilmesi için düzenli takip gereklidir. Menenjiom belirtileri fark edildiğinde, uygun bir şekilde tanı ve tedavi edilmelidir.