Gastro-Intestinal (GI) kanser, sindirim sistemini önemli ölçüde etkileyen kanser grupları için sıkça kullanılan bir terimdir. Bu hastalık safra kesesi, yemek borusu, safra yolu, ince bağırsak, mide, karaciğer, pankreas, bağırsak (kalın bağırsak ya da rektum ve kolon) ve anüs kanserlerinin tümünü içerir. Aynı zamanda gastro-intestinal sistem ya da nöroendokrin tümörler boyunca meydana gelebilen gastro-intestinal stromal gibi tümörleri de içerir.

Sindirim Sistemi (Mide ve Bağırsak) Kanseri

Sindirim sistemi hastalıkları; yemek borusu, ince bağırsak, mide, safra kesesi, pankreas, kalın bağırsak, safra yolları, anüs ve karaciğerin fonksiyonel, iyi ve kötü huylu olan hastalıkların tümünü içerir.

Sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi, kendi alanında hepatoloji, gastroenteroloji, radyoloji, medikal onkoloji, nükleer tıp ve diğer sağlık birimlerinin iş birliği ve yol göstericiliği içinde kolon, bariyatrik cerrahi ve rektum cerrahisi, özofagus, pankteato, hepato, biliyer cerrahi ve mide cerrahisi alanlarında tanı ve tedavi hizmeti verir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Tanı Tedavi Hizmetleri

Sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde şu hizmetler verilir;

  • Rektum ve kolon hastalıkları. (Kanser, Anorektal Hastalıklar, Crohn Kolit ve Hemoroid ve İnflamatuvar bağırsak hastalıkları)
  • Mide ve yemek borusu hastalıkları.
  • Karaciğer, pankreas (Hepato, biliyer cerrahi ve pankteato) ve safra yolları.
  • Pelvik taban hastalıkları ve dışkılama bozuklukları.
  • Fıtık cerrahisi.
  • Obezite.

Sindirim Sistemi Cerrahisi Nedir?

Sindirim sistemi cerrahisi, genellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile (açık) ya da geleneksel (kapalı) cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilir. İşlemin çok daha hassas bir şekilde yapılabilmesi için bir kamera aracılığı ile ameliyat alanına küçük insizyonlar da kullanan minimal invaziv teknikler de uygulanabilir.

Laparoskopik cerrahinin minimal invaziv yaklaşımı, iyileşmenin çok daha hızlı ve daha az komplikasyonla gerçekleşmesine yardımcı olur. Sindirim sistemi sorunlarını kolay bir şekilde teşhis etmek ve gerekli araştırma, tarama yöntemlerini yapabilmek için endoskopi ismi verilen cerrahi bir dizi işlem uygulanır.

Endoskopi işlemindeyse organların içini görmek için makattan ya da ağız yolundan küçük bir kamera yardımı ile uzun ve ince bir tüp kullanılır. Sorun, mide ya da yemek borusu ile ilgiliyse daha kapsamlı bir inceleme yapılır. Yine kolon kanseri ya da bağırsaklarda meydana gelebilecek olan olası sorunları da kontrol edebilmek için doktor, anüs yolu ile kalın bağırsağın detaylı olarak taramasını isteyebilir.

Sindirim sistemi cerrahisi, genellikle kanserli bölgelerin ya da sindirim sistemine bağlı gelişen hastalıkların sonucunda zorunlu bir hale gelen operasyonlar için de sıkça kullanılabilir.

Sindirim Sistemi Cerrahisinin Riskleri Var mıdır?

En büyüğünden, en küçüğüne tüm ameliyatlarda karşılaşabileceğiniz bazı riskler olduğunu unutmamanız gerekir. Aynı zamanda operasyon ne kadar başarılı geçerse geçsin daha sonrasında bazı komplikasyonlara bağlı olarak risk taşıyan durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar ise;

  • Enfeksiyon: Ameliyat sırasında doktorlar enfeksiyon riskine karşı çok steril ve titiz davransalar bile en kolay ameliyatta bile enfeksiyon riski her zaman vardır.
  • Kanama: Bazı ameliyatlarda (özellikle de daha büyük olan operasyonlarda) kanama ile karşılaşmak çok normaldir. Ama bu durum kişinin hayatını riske sokacak kadar tehlikeli bir durumsa acilen müdahale edilmesi gerekir. Bazı ameliyatlarda ise, operasyonun gerçekleştirildiği bölgede bir kan pıhtısı meydana gelir ve oluşan bu pıhtı, kalbe, akciğerlere ya da beyin gibi önemli organlara ulaşarak kişinin hayatını da riske atabilir.
  • Ağrı: Ameliyatın bölgesine ve büyüklüğüne göre, iyileşme sırasında biraz ağrı yaşanabilir. Operasyon sonrasında ise hissedilen ağrılar oldukça normaldir.