Mitomani patolojik yalancılık, düşlemsel yalan ya da psödoloji fantastika olarak bilinen bir yalan söyleme durumudur. Mitomani hastalığına sahip olan kişilere mitoman ya da patolojik yalancı denir.

Mitomani Nedir?

Mitomani kronik ya da alışkanlıktan kaynaklı olarak sürekli yalan söyleme durumuna verilen isimdir. Kişiler herhangi bir neden olmadan yalan söylerler. Mitomani ilk olarak 1895 senesinde Dr. Anton Wolfgang tarafından herhangi bir amaç olmadan orantısız bir tahrifat yaratmak olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde mitomaninin psikiyatri uzmanları tarafından kabul edilmiş olan herhangi bir evrensel tanımı yoktur. Bazı psikiyatri uzmanları tarafından kompülsif davranışlar mitomaniden farklı tutarken bazıları eşdeğer görmüştür.

Bazı mitomani hastaları aynı zamanda sosyopati olarak bilinen antisosyal kişilik bozukluğuna da sahip olurlar.

Mitomani Nedenleri Nelerdir?

Her ne kadar mitomani için birçok neden var gibi gözükse de ortaya çıkmasındaki nedenleri henüz tam olarak belirlenememiştir. Bazı vakalarda mitomaniye sahip olan kişiler kendilerini daha güçlü ve farklı göstermek için yalan söyler. Bazı vakalarda ise yalan söylemenin herhangi bir şeye etkisi yoktur ve kişiler sebepsiz yere yalan söylerler.

Yalan söyleme durumu antisosyal kişilik bozukluğunun belirtileri arasındadır. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre merkezi sinir sistemindeki sorunların, kişileri yalan söylemeye eğilimli bir hale getirdiği tespit edilmiştir.

Kişilerdeki hormon-kortizol oranındaki anormalliğin dışında travma ya da kafa travmaları da mitomaniye sebep olmaktadır. Yapılan başka bir araştırmaya göre mitomani hastaları ne kadar gerçek olmayan ifadelerde bulunurlarsa o kadar kolay yalan söyleyeceklerini düşünmektedir.

Mitomani Belirtileri Nelerdir?

Kişilerin bilimsel olarak tanınmış olan ilk özellikleri arasında kişilerin yalan söylediklerinde net bir faydanın olmamasıdır. Normalde kişiler, utanç ya da rahatsız edici durumlardan kaçmak için yalan söylerken, mitomani hastaları bir yarar ya da zarar olmaksızın yalan söylerler.

Bu kişiler için yalan söylemek normalleştiği için bazen yalan söylediklerinin farkında dahi olmazlar. Bu durum mitomani hastalarının ailesi ve çevresi için ciddi anlamda zor olabilir. Mitomani olan kişiler tarafından anlatılanlar genellikle dramatik, detaylı ve karmaşıktır. Yalanları genelde detaylı ve renkli olur. Anlattıkları, açık bir şekilde abartı ve yalan gibi gözükse de ikna kabiliyetleri yüksek olduğundan inandırıcı olabilirler.

Mitomani ve Diğer Psikolojik Rahatsızlıklar Arasındaki İlişkiler

Mitomani hastalarının yalan söyledikleri zaman stres, uyarılma ve suçluluk sergiledikleri bilinmektedir. Antisosyal bozukluklardan etkilenen kişiler cinsellik, para ve güç için kişisel çıkar adına yalan söylerler. Fakat mitomanide belirli bir kazanım olmaksızın yalan söyleme durumu yalnızca içsel bir dürtüden kaynaklanır.

Haltlose kişilik bozukluğunda ise mitomaniyle güçlü bir bağ olduğu bilinir. Histriyonik kişilik bozukluklarının aksine patolojik olarak yalancı olan kişiler cinsel bakımdan gösteriş yerine, sözlü olarak daha dramatik olurlar. Narsistler kendilerini mükemmel olarak görürken mitomani hastaları bunu düşünmezler.

Borderline kişilik bozukluğunda ise kişiler, gerçek olmayan intihar söylemlerinde ya da terk edilme suçlamalarında bulunurlar. Patolojik yalancılar kendilerini reddedilmiş hissetmezler. Başarılı bir şekilde yalan söylerler çünkü özgüvenleri yüksektir.