Myastenia Gravis bir kas- sinir hastalığıdır ve 1 milyon kişide 4 – 15 görülme oranıyla nadir hastalıklardan biri olarak kabul edilir. Kadınlarda 20 – 30’lu yaşlarda belirirken erkeklerde daha çok 50’li yaşlarda görülmektedir. Bulaşıcı özellikte olmadığı gibi genetik olarak çocuklara geçse bile semptomlar kendiliğinden kaybolur. Bu nedenle bebekler için herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek yoktur.

Myastenia Gravis Nedir?

Kronik bir hastalık olan Myastenia Gravis, iskelet kaslarının zayıflamasına neden olmaktadır. Sinir uyarılarının bilinçli bir biçimde kaslara iletilmesini engellemektedir. Bu hastalık, bağışıklık sisteminde önemli bir yer edinen antikorların asetilkolinin algılayıcısına zarar vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Algılayıcının eksikliği nedeniyle meydana gelen iletişim kopuklukları da kaslarda güçsüzlük oluşturur.

Hastalığın semptomları dinlenme ya da uyuma durumundayken azalmaya eğilimlidir. Fakat pek çok kas grubunu etkilediğinden dolayı tedavi edilmemesi ve hastalığın ilerlemesi olumsuz sonuçlar doğurur. Özellikle göz kırpma, mimik oluşturma, konuşma, yutma ve çiğneme durumlarında kendini hissettirir. Boyun, bacak ve solunumda etkili olan kasların zayıflamasıyla hastalığın ilerlediği görülür.

Myastenia Gravis Belirtileri Nelerdir?

Myastenia Gravis, ani şekilde başlayabileceği gibi yavaş yavaş da ortaya çıkabilir. Çoğu zaman belirtiler değişkenlik gösterir ve artıp azalma eğiliminde olur. Geniş zaman diliminden bakıldığında ilerleyen bir hastalık olduğundan dolayı belirtilerin kaybolması yalnızca geçici bir durumdur. Özellikle başladıktan birkaç yıl sonra aşağıda yer alan semptomlar daha ağır bir biçimde hissedilir.

 • Göz kapaklarında düşüklük
 • Konuşma bozuklukları
 • Yemek yerken zorlanmak
 • Bulanık veya çift görme durumu
 • Yutkunma güçlüğü
 • Yürümekte zorlanmak
 • İstemsiz mimik hareketleri
 • Nefes darlığı
 • Kol, bacak ve boyunlarda ekstra zayıflık

Kas zayıflıkları bireyin normal kas sağlığına ve hastalığın derecesine göre değişmektedir. Ayrıca bu hastalık bir bölgede olabileceği gibi birden çok bölgede de kendini gösterebilir. Bu nedenle hastalar birbirlerinden daha farklı semptomlar gösterebilmektedir.

Myastenia Gravis Tanı Yöntemleri

Semptomlar hafif olduğundan dolayı doktora geç gitmek hastalığın ilerlemesine neden olur. Bu nedenle hissedilen belirtiler için en kısa sürede doktora başvurmak gerekir. Hastanın öyküsü dinlendikten sonra ön tanı olarak Myastenia Gravis koyulabilir. Nörologlar hastalığın kesin bir tanı haline gelmesi içinse aşağıdaki testlerden yardım alır.

 • Sinir iletim testleri
 • Tek Lifli Elektromiyografi (EMG)
 • İlaç testleri
 • Buz testi
 • Bilgisayarlı tomografi

Yapılan testler hastalığı teşhis edeceği gibi tedaviye yanıt verip vermeyeceğini de görüntüleme özelliğine sahiptir. Özellikle kas – sinir sistemleri arasındaki iletişim inceleneceğinden dolayı tetkikler kesin bir tanı koyularak tedaviye başlanmasını sağlar.

Myastenia Gravis Nasıl Tedavi Edilir?

Hastaya uygulanan tedavi bireyin yaşamına, kas zayıflıklarının durumuna, hastalığın şiddetine, yaşa ve diğer hastalıklara göre farklılık gösterebilir. Ancak hastalara genellikle ilk olarak ilaç tedavisi uygulanmakta, belirtilerin gerileyip gerilemeyeceğine bakılmaktadır. Kronik bir durum olduğundan dolayı hastalığın tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir. İlaçlar, insanların normal yaşamlarına dönmelerine ve Myastenia Gravis hastalığının daha fazla ilerlememesine yardımcı olur.

Antikolinesteraz ilaçlar, hastalığın oluşmasına neden olan asetilkolini maddesinin parçalanmasını engelleyeceği için kaslara sinir iletimi yapılabilir. İmmünsüpresif ilaçlarsa bağışıklık siteminin kendine saldırmasını engelleyerek vücudun güçlenmesine yardımcı olur. Her iki ilaç da hastalığın belirtilerini azaltarak yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlar.

Myastenia Gravis için uygulanan diğer tedavi yöntemi plazmaferezdir. Bu işlem, bağışıklık sisteminden yayılan parçacıkların kan dolaşımından temizlenmesini sağlar. Daha nadir olaraksa cerrahi operasyon yapılarak timüs bezi çıkarılır. Timektomi adı verilen ameliyat, yalnızca ileri düzey Myastenia Gravis hastaları için uygun görülmektedir. Belirtileri hafif seyreden hastalarda öncelikli olarak diğer tedaviler tercih edilir, hastalığın durdurulamadığı durumlardaysa timektomi yapılabilir.

Myastenia Gravis Hastaları Nelere Dikkat Etmeli?

Myastenia gravis, sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyen kronik bir otoimmün nöromüsküler bozukluktur. Miyastenia gravisli hastalar, günlük aktivitelerini etkileyebilecek kas güçsüzlüğü ve yorgunluk yaşarlar.

Miyastenia gravisli hastaların enfeksiyonlara karşı dikkatli olmaları gerekir, çünkü bunlar miyastenik krizi tetikleyebilir. Solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve gastrointestinal enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlar miyastenia gravis semptomlarını kötüleştirebilir.

Miyastenia gravisli hastalar semptomlarını kötüleştirebilecek bazı ilaçlar konusunda dikkatli olmalıdır. Hastalar sağlık uzmanlarına durumları hakkında bilgi vermeli ve semptomlarını kötüleştirebilecek ilaçları almaktan kaçınmalıdır.
Hastalar fiziksel aktivite düzeylerine dikkat etmelidir. Aşırı efor ve yorgunluk semptomlarını kötüleştirebilir ve miyastenik krize yol açabilir. Hastalar, durumları için güvenli ve uygun bir egzersiz planı geliştirmek için sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışmalıdır.

Son olarak, miyastenia gravisli hastaların duygusal ve zihinsel sağlıkları konusunda dikkatli olmaları gerekir. Stres ve kaygı semptomları şiddetlendirebilir ve miyastenik krize yol açabilir. Hastalar meditasyon, derin nefes alma ve yoga gibi stres azaltıcı teknikleri uygulamalı ve ruh sağlığı ile mücadele ediyorsa profesyonel yardım almalıdır.