Obsesif kompulsif bozukluk kişilerin tekrar eden düşüncelere sahip olması ve tekrar eden davranışlarda bulunmasıdır. Bu kişiler düşüncelerini kontrol edemez ve bir konuya saplantılı olabilirler.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir?

İnsanların obsesyon adı verilen sürekli aynı düşüncelere sahip olması ve kompulsiyon adı verilen aynı davranışlarda bulunmasından adını alan obsesif kompulsif bozukluk, kontrol edilemeyen korkulara, imgelere ve düşüncelere sahip, saplantılı bir yaşam biçimidir. Bu durum kişilerin hem kendisini hem de çevresini oldukça zora sokan bir durumdur.

Bu kişilerdeki kaygı, gerginlik, ritüeller ve kendini tekrarlayan davranışlar OKB’nin en belirgin özelliklerindendir. Bu kişiler takıntılı düşüncelerini engellemek ya da onları ortadan kaldırmak için tüm bu davranışlarını rutin haline getirirler.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastaları, kendi takıntılarını her ne kadar görmezden gelmeye çalışsalar da bu durumu engelleyemediklerinde endişeleri daha da artar. Bireyler streslerini hafifletmek için kendilerini zorlar ve bu da daha takıntılı düşüncelere sahip olmalarına sebep olur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedenleri Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk biyolojik ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkabilir. Vücudun normal bir şekilde işlemesi için sinir hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurması ve sinyaller ile haberleşmesi gerekmektedir. Beynin belirli bir bölümünde aşırı aktivite meydana gelirse kişilerde obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ortaya çıkar. Bireyler bu semptomları yaşadıklarında beyin daha da aktif bir hale gelir.

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) bir diğer nedeni de çevresel faktörlerdir. Kişilerin yaşadıkları bazı çevresel faktörler semptomların ağırlaşmasına sebep olabilir. Çevresel faktörler içinde ilişki kaygıları, taciz, hastalıklar, sevilen birinin kaybedilmesi, hayattaki büyük ölçekli değişimler sayılabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri Nelerdir?

Kişiler takıntılı düşünceleri olduğu için endişelerini kontrol altına almak amacı ile kurallar ya da ritüeller oluşturabilir. Obsesif kompulsif bozuklukta istenmeyen düşüncelerden, sıkıntılardan ya da endişe verici dürtülerden sürekli olarak kaçma durumu vardır. Belirtiler genelde kişi stres altındayken daha ağır ve şiddetli olur. Genelde yaşam boyu süren bir hastalık olarak kabul edilir ve hafif semptomlara da sahip olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arasında bir şeyleri sayma, kirlenme korkusu, sürekli el yıkama, mikroplardan korkma, kendisi ya da sevdiklerinin zarara uğrayacağını düşünme ve temizlik takıntısı vardır. Ayrıca bu kişiler kelimeleri ya da ifadeleri içlerinden tekrarlar, her şeyi tekrar tekrar kontrol eder ve nesneler düzenli olmadığında da strese girerler.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif kompulsif bozukluk, kendiliğinden geçmeyeceği için tedavi almak oldukça önemlidir. Obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) en etkili tedavi ilaçlar ile beraber terapilerdir. Genelde abartılı ya da takıntılı düşünceleri azaltmak için kişilere davranış terapisi uygulanır.

Burada amaç zorlayıcı herhangi bir davranışta bulunmadan kişilerin kaygı yaratan düşünceleri ile yüzleşmeleridir. Kişilerin kendi duygu ve düşünceleri ile yüzleşerek bu inatçı düşüncelerden kurtulmaya çalışırlar. Obsesif kompulsif bozukluk için kişilerde beyindeki serotonin seviyesini azaltmak için bazı ilaçlar da kullanılabilir. Tedavi ile obsesif kompulsif bozukluktan kurtulmak mümkündür.