Egepol Sağlık Grubu Hastaneleri, yatağa bağımlı hastalar için kişiye özel palyatif bakım hizmetleri sunarak, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu bütünsel yaklaşım, hastaların fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele alır.

Yatağa Bağımlı Hastalarda Palyatif Bakımın Önemi

Yatağa bağımlı hastalar, genellikle kronik hastalıklar veya ileri yaş nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyarlar. Palyatif bakım, bu hastaların ağrı ve diğer semptomların yönetilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda duygusal ve sosyal destek sağlar. Egepol Sağlık Grubu’nda, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş palyatif bakım planları hazırlıyoruz. Bu planlar, hastaların konforunu ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Palyatif Bakımın Bileşenleri

  • Ağrı ve Semptom Kontrolü: Hastaların ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları etkili bir şekilde yönetilir.
  • Psikolojik ve Duygusal Destek: Hastaların duygusal ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanır, depresyon ve anksiyete gibi durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olunur.
  • Sosyal Destek: Hastaların sosyal ihtiyaçları ve aile ilişkileri göz önünde bulundurulur, aile üyelerine de destek sağlanır.

Egepol Sağlık Grubu’nda Palyatif Bakım Yaklaşımı

Egepol Sağlık Grubu Hastaneleri’nde, palyatif bakım, multidisipliner bir yaklaşımla sunulur. Uzman doktorlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri, hastaların kapsamlı bakım ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışır. Her hastanın durumu, düzenli olarak değerlendirilir ve bakım planları buna göre ayarlanır. Aile üyeleri ve bakıcılar, bakım sürecine dahil edilir ve gerekli eğitim ve destek sağlanır.

Palyatif bakım, hastaların ağrı ve semptomlarını hafifletir, duygusal ve sosyal refahlarını destekler. Bu yaklaşım, hastaların ve ailelerinin zorlu bir dönemde daha iyi bir yaşam kalitesi sürdürmelerine yardımcı olur. Ayrıca, hastaların ve ailelerinin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına destek olur.

Egepol Sağlık Grubu Hastaneleri’nde sunulan kişiye özel palyatif bakım hizmetleri, yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Uzman ekibimiz, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarlı, bütünsel bir yaklaşım ile hizmet verir. Palyatif bakım, hastaların ve ailelerinin bu zorlu süreçte en iyi desteği almasını sağlar.