Spinal füzyon cerrahisi, omurganın çevresine hastanın kendisinden ya da kadavralardan alınan kemik greftler konulmasıdır. Bu greftler vücut tarafından iyileştirilir ve vertebraları da birbirine kaynatarak birleştirir.

Füzyon Nedir ve Ne Zaman Gerekir?

Bir veya daha çok vertebranın arasında boşluk olmayacak şekilde birbiriyle birleştirilmesine füzyon denir. Fakat spinal füzyon cerrahisinde vertebralar birbirine kaynatılmaz. Omurganın etrafına hastadan ya da kadavralardan temin edilmiş olan kemik greftler koyulur. Hastaya aktarılan greftleri vücut daha sonraki süreçte tıpkı bir kırık iyileşmesi gibi iyileştirir ve vertebralar birbirine kaynayar.

Füzyon tedavisi genelde kırık bir vertebra durumunda, kaymalarda, spinal eğrilik ya da skolyoz gibi hastalıkların tedavisinde tercih edilir. Bazı durumlarda spinal füzyon, direkt olarak ağrılı bir omurganın durumunu düzeltmek için tercih edilir. Omurga ağrısı füzyon ile başarılı şekilde tedavi edilebilir.

Genellikle bu ağrıların sebebi hareket olduğu için vertebraların birbirine kaynatılması ağrıyı yok eder. Son dönemde füzyon yerine hareketi koruyan, hastalıklı disklerin yerine koyulabilen hareketli disk protezleri de bu gibi hastalıklarda alternatif tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Füzyon Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Nasıldır?

Spinal füzyondan sonra bazı ağrı ve rahatsızlıkların ortaya çıkması normaldir. Ağrıyı kontrol etmek için hastalara ağrı kesiciler ya da intravenöz enjeksiyon verilebilir. Diğer bir yöntem seçenek ise hasta kontrolünde olan postoperatif ağrı kontrol pompasıdır. Bu teknik, hastanın bir düğme yardımı ile kendisine damar yolu ile ağrı kesici vermesidir.

Bu yöntem genelde ameliyat sonrasındaki ilk birkaç gün tercih edilir. Her hastada süreç farklı seyrettiğinden, doktor kontrolleri de oldukça önemlidir. Füzyon cerrahisinden sonraki iyileşme süreci neredeyse kırık iyileşmesi ile aynıdır. En erken iyileşme süresi ortalama 6 haftadır. 6 hafta sonrasında tekrar gerekli kontroller yapılır.

Spinal Füzyon Cerrahisinin Yan Etkisi Var mı?

Füzyon her ne kadar spinal hastalıklar için tedavi olsa da omurganın normale dönmesini sağlamaz. Normal olan omurgada vertebralar arasında hareket olur. Füzyon ise kaynatılmış olan vertebraların arasındaki hareket kabiliyetini yok eder. Bu da füzyonun alt ve üstündeki vertebralara daha fazla yük bindirmesine sebep olabilir. Risk kişiden kişiye değişse de spinal füzyon yapılan hastaların ağır aktivitelerden ve ani hareketlerinden kaçınması önerilir.

Füzyon Sonrasında Rehabilitasyon Süreci Nasıldır?

Spinal füzyon cerrahisinden sonra genellikle hastaya rehabilitasyon önerilir. Rehabilitasyon ile hastaya sırtını güçlendirebilecek egzersizler, aerobik hareketleri bulunan programlar hazırlanabilir.

Füzyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Füzyon tedavisi, tek, sağlam bir kemik oluşturmak için omurgadaki iki veya daha fazla omurun füzyonunu içeren bir tıbbi tedavi türüdür. Bu genellikle, diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda, ağrıyı hafifletmek ve omurgadaki stabiliteyi artırmak için yapılır.

Füzyon tedavisi prosedürü, etkilenen omurlar arasına bir kemik aşısı veya sentetik materyalin yerleştirilmesini içerir. Bu malzeme, sonunda omurları birbirine kaynaştıran yeni kemik dokusunun büyümesini uyarmaya yardımcı olur. Bazı durumlarda, füzyon işlemi sırasında omurgayı stabilize etmek için metal vidalar, plakalar veya çubuklar da kullanılabilir.

Ameliyat tipik olarak genel anestezi altında yapılır ve bir gece hastanede kalmayı gerektirebilir. Omurganın düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için hastalara genellikle işlemden birkaç hafta sonra ağır kaldırmaktan ve yorucu faaliyetlerden kaçınmaları önerilir. Hareketliliği geliştirmeye için fizik tedavi de önerilebilir.

Füzyon tedavisi belirli spinal durumlar için etkili bir tedavi olabilse de risksiz değildir. Enfeksiyon ve kanama gibi herhangi bir cerrahi prosedürle ilişkili risklere ek olarak, yanlış kemik büyümesi veya füzyonun meydana gelmemesi gibi füzyon işleminin kendisiyle ilgili komplikasyonların olasılığı da vardır.